Studenten waarderen topopleidingen

| Maaike Platvoet

Het zijn de studenten die hun waardering uitspreken voor de topmasters electrical engineering, applied physics en geo-information science & earth observation. Daarom ontvingen de masters het predicaat ‘topopleiding’ van de Keuzegids 2016. Waarin zit die waardering vooral?

‘We hadden er al een beetje op gehoopt, omdat we goed uit de bus kwamen bij de Nationale Studenten Enquête’, vertelt een trotse Mark Bentum, de programmadirecteur van electrical engineering die zelf in de jaren negentig ook elektrotechniek aan de UT studeerde en er promoveerde.

‘Dat onze studenten zo te spreken zijn over de opleiding, komt omdat de master in belangrijke mate is gekoppeld aan het onderzoek. En in ons geval: toponderzoek van wetenschappers als Albert van den Berg, Bram Nauta, Stefano Stramigioli en Peter Veltink. Zij verzorgen allemaal colleges. Hun succesvolle onderzoek werkt door in het onderwijs.’

Profileren

Nu electrical engineering uitblinkt – het is de best scorende master aan de UT met 82 punten - is het volgens de programmadirecteur zaak om dat vast te houden. ‘Dat we als opleiding succesvol zijn, daarmee willen we ons de komende tijd profileren. Vervolgens zullen we dit succes verder moeten uitbouwen. Ik hoop dat het zal leiden tot meer instroom van studenten.’

Jaarlijks verwelkomt de master tussen de 40 en 50 studenten. ‘Daarvan gaat 30% verder als PhD. Waar we ook trots op zijn: 100% van onze afgestudeerden krijgt een baan. Vaak al voordat ze zijn afgestudeerd.’

Applied Physics

De master Applied Physics ontvangt ook voor het eerst het stempel topopleiding met een score van 76 punten. Volgens opleidingsdirecteur Stefan Kooij heeft dat veel te maken met de inzet van docenten. ‘Het contact tussen studenten en docenten is laagdrempelig. Mensen spreken elkaar hier aan met je en jij, dat vinden studenten prettig. Daarbij laten we de student vrij in keuzes en sturen waar nodig bij.’

Wat Kooij zelf ook belangrijk vindt is dat studenten niet als eenheidsworst worden behandeld. ‘Maar dat je als opleiding luistert naar de individuele student en het zo goed mogelijk voor hen probeert te doen. Ik denk dat we die waardering nu terug zien.’

Geo-information science & earth observation

De post-initiële master geo-information science & earth observation – voor studenten uit niet-EU landen - kreeg eveneens 76 punten en mag zich voor het tweede jaar op rij topopleiding noemen. Onderwijsmanager Emile Dopheide noemt de master ‘een intensieve’ en eentje waar ‘veel aandacht’ naar toe gaat.

‘De master is intensief omdat deze in anderhalf jaar volbracht moet worden', vertelt Dopheide. 'Studenten hebben in die periode slechts drie weken vakantie. Dus is alles er op gericht om dat in goede banen te leiden, maar ook zeker om te zorgen dat studenten zich thuis voelen. Er is dus intensief contact met ze. Dan ontstaat er bijna een familiegevoel. Ik denk ook dat studenten uit andere culturen sowieso wel iets hogere waarderingscijfers geven. Maar dat we het goed doen, staat vast.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.