Dit weekend audities voor lustrumtoneel

| Olaf de Kruijff

Wil je meespelen in de lustrumshow van de UT en Apollo? Dat kan! Zaterdag 16 januari zijn de audities voor het toneel-, dans- en muziekfestijn dat aan het eind van dit collegejaar plaatsvindt bij de vijver met het Torentje van Drienerlo.

‘De datum van de eerste voorstelling ligt waarschijnlijk in de laatste collegeweek, maar de planning staat nog niet helemaal vast, net zomin als de naam. Waarschijnlijk spelen we het stuk drie of vier keer’, vertelt regisseur Michael Thomas, tevens docent bij theatervereniging NEST. Cultuurkoepel Apollo organiseert de show in het kader van het 55-jarig bestaan van de UT.

Thomas benadrukt dat iedereen zich kan aanmelden voor de audities. ‘Ervaring is geen vereiste, je moet vooral enthousiast zijn. De precieze invulling van de rollen staat nog niet vast. De groep die uit de audities rolt is belangrijker dan dat mensen bij een precieze rol passen. Dit maakt het mogelijk om ook onervaren spelers in het geheel te betrekken.’

Multidisciplinair verhaal

Als regisseur heeft Thomas de grote lijnen van het verhaal al wel bepaald. Een aantal rollen ligt vast. Thomas: ‘De basis staat, maar je bent ook afhankelijk van wie en hoeveel mensen auditie komen doen voor de voorstelling. Na de audities zal het stuk verder worden gemaakt met degenen die door de audities komen.’

Uiteindelijk zal het een multidisciplinair verhaal worden. ‘De verschillende culturele verenigingen van de UT vullen elk hun gedeelte van het verhaal in met hun eigen discipline.’, aldus Thomas. ‘De kans bestaat dat het toneelspel in samenwerking met een aantal dansers zal worden uitgevoerd.’

Opbloeiende liefde en een ondergaande stad

Over de inhoud lichtte Thomas alvast een tipje van de sluier op: ‘Er zitten twee hoofdlijnen in het stuk. De eerste is een opbloeiende liefde en de tweede hoofdlijn heeft een duidelijker raakvlak met het UT-lustrumthema University of impact, making a real difference. Die tweede lijn gaat namelijk over waarom techniek zou moeten worden gered van een ondergaande stad.’

Aanmelden voor de audities kan tot vrijdagavond door een mail te sturen naar [email protected].

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.