Vwo-diploma met havo-vakken komt eraan

| HOP, Bas Belleman

Binnenkort kunnen scholieren een havo-diploma krijgen met één of twee vakken op vwo-niveau, of een vwo-diploma met één struikelvak op havo-niveau. De Tweede Kamer zet er vaart achter.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Met grote meerderheid nam de Kamer vandaag een motie aan die het maatwerkdiploma al met ingang van volgend schooljaar mogelijk maakt. Het kabinet wilde er eigenlijk iets langer de tijd voor nemen.

Wiskundeknobbel

Het idee is dat scholieren dankzij zo’n maatwerkdiploma niet blijven hangen op het niveau van hun slechtste vak: een havist met een wiskundeknobbel kan nu wiskunde op vwo-niveau doen.

Het roept de vraag op hoe hogescholen en universiteiten met deze diploma’s om moeten gaan. Als iemand een universitaire ict-opleiding gaat volgen, is het dan zo erg dat zijn Nederlands op havo-niveau is? Een Chinese student beheerst nog veel minder Nederlands.

Haken en ogen

Universiteitenvereniging VSNU liet al eerder weten het idee van een maatwerkdiploma interessant te vinden, maar wel haken en ogen te zien. ‘Het gaat niet alleen om de vakinhoud, maar ook om de aanpak’, zei een woordvoerder. ‘Neem een werkstuk voor maatschappijleer: dat is op vwo-niveau echt anders dan op havo-niveau. Er mag best eens geworsteld worden met een vak. Je moet voorkomen dat leerlingen te makkelijk wegkomen met een lager niveau.’

Ook hogescholen konden zich wel iets bij een maatwerkdiploma voorstellen. Voorzitter Paul Rüpp van Avans Hogeschool noemde de kunstopleidingen als duidelijk voorbeeld: ‘Soms heeft iemand overduidelijk talent, maar haalt die net niet het havo-diploma. Dan kun je best kijken hoe je zo iemand toch verder kunt brengen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.