Budget voor onderwijs groeit

| Paul de Kuyper

De UT laat het budget voor onderwijs de komende jaren gestaag groeien. Maar, waarschuwt CvB-lid Kees van Ast, om die stijging vast te kunnen houden moeten er wel meer masterstudenten instromen.

Photo by: Rikkert Harink

De financiële man uit het college van bestuur zegt dit in een toelichting op de nota Kaderstelling voor de periode 2016-2018. Dit beleidsstuk is richtinggevend voor de meerjarenbegroting die de UT in het najaar opstelt.

Van Ast voorziet dat het totale onderwijsbudget (exclusief de faculteit ITC omdat die een andere financieringsbron heeft) in 2016 groeit naar bijna 56 miljoen euro. Dat is een miljoen meer dan dit jaar en zo’n vijf miljoen euro meer dan in 2014. In 2017 en 2018 zal die lichte groei doorzetten, zegt het CvB-lid.

Hij hoopt dat met deze begroting de werkdruk van docenten – die als heel hoog wordt ervaren door invoering van een nieuw onderwijsmodel – iets kan worden verlicht. ‘Maar dat is niet met alleen meer budget op te lossen. Er zal ook meer moeten worden afgestemd over de inzet van docenten. We onderzoeken of decanen afspraken kunnen maken met medewerkers over de verdeling van de tijdsbesteding tussen onderzoek en onderwijs.’

Tegenvaller 1,1 miljoen euro

Een tegenvaller is er ook op onderwijsgebied. De UT krijgt in 2016 1,1 miljoen euro minder van het ministerie omdat er minder masterstudenten afstuderen. Daar merken we nu nog niet veel van, aldus Van Ast, omdat de UT komende twee jaar ook extra inkomsten heeft uit het Nationaal Onderwijsakkoord.

In 2018 valt die compensatie weg, en dus is een hogere masterinstroom nodig, benadrukt Van Ast. ‘Dit is een zorgpunt, want de financiering van aantallen instroom en diploma’s is een belangrijke basis voor ons systeem.’

Het aantal bachelors ziet Van Ast, ook met het oog op demografische ontwikkelingen in het wervingsgebied van de UT, niet groeien. Vandaar dat hij zich op masters richt. Ruim 600 extra studenten zijn er nodig, zoals het college ook al constateerde in strategiedocument Vision2020. ‘Er komt extra budget voor wervingsactiviteiten.’

Overheadkosten gedaald

Ook het UT-budget voor onderzoek voor 2016 is gegroeid: van 59 miljoen euro naar bijna 62 miljoen euro. Van Ast verwacht dat dit bedrag de komende jaren min of meer gelijk blijft.

Voor de centrale overhead is in 2016 52 miljoen euro beschikbaar. Drie jaar geleden was dit nog 3 miljoen euro meer.

Dat komt onder andere door de prestatieafspraken van de UT met de minister van Onderwijs. De UT moet de algemene overheadkosten terugbrengen van 21 naar 19 procent. Volgens Van Ast is dat gelukt: de universiteit lijkt dit jaar uit te komen op 18,4 procent.

Veel lager wordt dat niet, verwacht het collegelid. ‘We zien dat we grenzen bereiken. Ik denk niet dat het gemakkelijk is verder te zakken zonder dat de kwaliteit van dienstverlening omlaag gaat en dat kan dan ook ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.’

Nieuw verdeelmodel

De nota Kaderstelling 2016-2018 bevat de eerste stap in de vereenvoudiging van het interne verdeelmodel. ‘Het is de bedoeling dat we in een paar stappen overgaan naar capaciteitssturing binnen de faculteiten.’

‘Daarvoor is ook nodig dat de strategische verhouding tussen de onderzoeksgebieden voor de komende jaren wordt herijkt. Die discussie wordt komende herfst opgestart’, aldus Van Ast.

Hij hoopt dat het daardoor makkelijker wordt voor wetenschappers om afspraken te maken over de tijdsbesteding tussen onderzoek en onderwijs.

De nota Kaderstelling wordt in juni behandeld in de universiteitsraad. De raad heeft voor het eerst dit jaar instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting en daarmee ook op een deel van deze kadernota.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.