Rekenkamer nog niet tevreden over subsidiebeheer DUO

De Algemene Rekenkamer vindt opnieuw dat onderwijsinstellingen beter duidelijk moeten maken waaraan ze hun geld uitgeven en wat daarvan de effecten zijn. En bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is de controle op subsidies nog altijd niet in orde.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Van de 36 miljard euro die het ministerie van OCW jaarlijks uitgeeft, mogen onderwijsinstellingen zo’n 26 miljard euro naar eigen goeddunken besteden. In hun jaarverslagen moeten ze dan wel duidelijk maken wat ze er precies mee doen. Daar schort het nogal eens aan, constateert de Algemene Rekenkamer ook dit jaar in zijn verantwoordingsonderzoek.

Ook bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is er nog werk aan de winkel. Al in 2013 constateerde de Rekenkamer dat van 160,6 miljoen euro aan verleende subsidies onduidelijk was of ze wel helemaal rechtmatig waren. De maatregelen die DUO vorig jaar nam hebben niet geholpen, in tegendeel: het subsidiebeheer is zelfs verslechterd.

Van ernstige onregelmatigheden is geen sprake volgens de Rekenkamer. Meestal gaat het om stukken die niet op tijd zijn ingestuurd en om ontbrekende verantwoordingsinformatie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.