'Gender hoort steevast op de agenda'

| Sandra Pool

Victor van der Chijs heeft sinds begin deze maand de VSNU-portefeuille gender onder zich. De CvB-voorzitter wil zich inzetten voor meer ‘awareness’ rondom dit topic en hoopt dat universiteiten het besef omzetten in beleid.

‘Het werk is natuurlijk nooit af’, zegt Van der Chijs. ‘Het is work in progress, maar het zou mooi zijn als er een grotere awareness ontstaat bij universiteiten dat gender nog steeds een issue is dat steevast op de agenda hoort.’

Posities

Want we zijn er nog lang niet, zegt hij. ‘Het aantal vrouwen op hoge posities binnen universiteiten loopt nog altijd achter als je uni’s vergelijkt met het bedrijfsleven.’

Werk aan de winkel dus. ‘Als coördinator wil ik ervoor zorgen dat gender op de bestuurlijke agenda staat, ook binnen de UT. Ik probeer best practices te verzamelen, zodat kennisinstellingen van elkaar kunnen leren. We hoeven immers het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daarnaast is het maken van afspraken om de doorstroom van vrouwen te bevorderen essentieel. En we gaan meten. Hoe verhouden we ons als universiteiten eigenlijk ten opzichte van elkaar?’

‘Al blijft het wel moeilijk om alle universiteiten met elkaar te vergelijken. De van oudsher technische universiteiten zijn vaak mannenbolwerken. Kijk naar de UT zelf. Het college van bestuur en strategisch beraad wordt voornamelijk door mannen gedomineerd.’

Genderbeleid

Over het genderbeleid van de UT : ‘We zijn er onlangs nog voor beloond met de Diamant Award. We zijn dus op de goede weg.’ Als best practice noemt hij de ondersteuning die de UT biedt om vrouwen sneller op hoge posities te krijgen en de steun bij het indienen van onderzoeksprojectaanvragen.

‘Daarnaast is het belangrijk om je bewust te zijn van traditioneel ingesleten patronen in je hersenen. Ik volg binnenkort zelf een HRM-cursus mindbugs. Het test hoe je je keuzes maakt. Ik kijk ook vanuit een bepaald perspectief, net zoals iedereen. Bij benoeming van nieuwe mensen bijvoorbeeld, kijk je vaak naar je eigen, bekende omgeving. Het veelgenoemde old boys network. Maar als je weet, hoe je tot bepaalde keuzes komt en welke patronen daaraan ten grondslag liggen, kun je het onbewuste bewust maken. En dat verbreedt je blik bij een benoeming.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.