Van der Chijs: Engels geleidelijk invoeren

| Maaike Platvoet

Hoe en in welk tempo, dat maakt collegevoorzitter Victor van der Chijs niet zoveel uit. Maar dat de UT in 2020 geheel internationaal gericht is én Engels als voertaal heeft, staat voor hem vast. ‘Als CvB geven wij deze richting aan, medewerkers en studenten bepalen zelf hoe ze dat regelen.’

Van der Chijs reageert daarmee op de internationaliseringsvisie, die vorige week naar buiten kwam. Daarin valt te lezen dat de UT zich als doel heeft gesteld om - naast excellent en ondernemend – ‘zeer internationaal georiënteerd te zijn’. Dat heeft ook als gevolg dat in 2018 Engels de voertaal is op de UT.

Waarom niet?

Op de vraag waarom voor deze richting wordt gekozen, draait de collegevoorzitter de vraag om: ‘Waarom niet?’ Van der Chijs stelt dat het om een beweging gaat die al lang gaande is. ‘Internationalisering is een onderwerp dat bij alle universiteiten in de wereld een hot topic is. We leven nou eenmaal in een steeds meer globaliserende wereld. Over een aantal jaar zullen tien miljoen studenten de grenzen oversteken om te studeren. Als universiteit moeten we mee in deze beweging. Ons onderzoek is al internationaal georiënteerd, nu moeten we ervoor zorgen dat alle voorzieningen dat ook worden. Daarnaast willen we studenten voorbereiden op een internationale carrière en moeten we ervoor zorgen dat internationale studenten zich hier welkom voelen en geen taalbarrière ervaren.’

Van der Chijs zegt de Engelstaligheid ‘geleidelijk’ te willen invoeren. ‘We gaan hier niet als een bulldozer te werk. De een zal meer staan te popelen dan de ander. Dit laten we aan de faculteiten en opleidingen over.’

Cursussen

Ja, er is geld beschikbaar voor het volgen van cursussen. Ook voor vertaalwerk? ‘Het is de bedoeling dat je uiteindelijk zelf ook in het Engels schrijft.’ Daarmee doelt hij op zakelijke en professionele communicatie-uitingen. Ook verwacht hij heus niet van Nederlandstalige collega’s dat zij straks Engels praten bij de koffieautomaat. ‘Maar het moet niet zo zijn dat als een internationale collega aanschuift hij of zij zich daardoor buitengesloten voelt.’

Als het aan hem ligt, mag de universiteitsraad straks in het Engels vergaderen. ‘Ik heb daar geen moeite mee, maar sommige anderen wel. Ik heb er ook geen probleem mee als niet iedereen het lukt om zich perfect uit te drukken in het Engels.’

Grote kluif

Dat het uitvoeren van de internationaliseringsvisie een grote kluif zal zijn, dat weet hij wel. ‘Het is niet mis wat we willen, maar we vinden dit ook echt belangrijk. Bovendien spelen er ook demografische overwegingen. De tendens is dat er de komende jaren minder uitstroom zal zijn vanuit het vwo in onze regio. Dat betekent minder instroom op de UT. Willen we die instroom op peil houden, dan moeten we onze studenten over de grens zoeken. Toch zien we dat als positief, want uiteindelijk zal de kwaliteit van de UT omhoog gaan. Een internationale universiteit trekt namelijk ook de betere Nederlandse studenten aan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.