Vroeg erop, vroeg eraf, vroeg eruit

| Robbin-Jan Haar

Het Twents Onderwijsmodel (TOM) met meer en ook vroege colleges zet Enschedese studentenverenigingen aan het denken over kroegavonden die eerder beginnen en eerder stoppen. ‘Vroeg erop, vroeg eraf, vroeg eruit’ is inmiddels een begrip onder studenten. Alpha is een pilot gestart om leden vroeg op de avond naar de kroeg te trekken.

‘Vroeg erop, vroeg eraf en vroeg eruit’ houdt in dat de avonden van studentenverenigingen eerder beginnen en eerder stoppen, zodat studenten ook de volgende dag nog kunnen presteren. De eerste studentenvereniging die actief inspeelt op deze nieuwe ontwikkeling is C.S.V. Alpha.

‘Tegenwoordig hebben studenten een vierkant rooster, en wij merken dat dit studenten belemmert om lang op de kroeg te zijn. Daarom is Alpha een pilot begonnen die acht avonden duurt. Aan het eind van ons bestuursjaar worden deze avonden geëvalueerd en wordt er een advies afgegeven aan het volgende bestuur’, vertelt senaatslid Thijs de Wilde

Shoarma

Om te zorgen dat de leden ook daadwerkelijk eerder op de sociëteit komen, heeft Alpha besloten om activiteiten aan hun avonden te verbinden. Een van deze activiteiten heet s.h.o.a.r.m.a.,wat staat voor Senaat Hoffelijke Ongelooflijke Ambachtelijke Ridicule Maaltijd Activiteit. Op deze ‘shoarma-avonden’ verzamelen geïnteresseerden om 18:00 op een Alpha-huis in de buurt, waarna ze gezamenlijk naar de sociëteit vertrekken. Daar kunnen ook andere leden aanhaken.

Alpha’s bvsa (Buitengewoon Vroege Sociëteits Avond) stopt officieel om 02:00, maar natuurlijk staat het iedereen vrij om achteraf nog gezellig na te borrelen. ‘Wij hopen aan de hand van deze nieuwe activiteit te kunnen peilen of het studentenleven nou echt hinder ondervindt van TOM’, aldus De Wilde.

AEGEE, Taste en Audentis

Ook AEGEE heeft vanwege TOM gekozen hun kroegavonden een uur vroeger te begingen en activiteiten eerder op de avond te plannen. Zo kunnen ook leden deelnemen die de volgende ochtend naar college moeten.

Ten tijde van de langstudeerboete experimenteerde Taste met het aanpassen van kroegtijden, maar dit sloeg niet aan. ‘Het bleek erg lastig om de cultuur te veranderen’, vertelt bestuurslid Michiel Schuhmacher.

Audentis ziet in TOM nog geen reden de kroegavond te vervroegen. ‘Aan de ene kant worden kroegavonden net iets minder bezocht, maar we hebben de afgelopen twee jaren wel veel nieuwe leden mogen verwelkomen’, zegt senaatslid Rick Bergmans.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.