Nieuwe naam voor ATLAS: University College Twente

| Paul de Kuyper

University college ATLAS heet voortaan University College Twente. De oude naam blijft alleen bestaan als ondertitel.

Photo by: Arjan Reef

Tot de naamswijziging is besloten omdat bij ATLAS voor veel mensen niet in een oogopslag duidelijk bleek dat het om een university college ging. De UT-opleiding werd zelfs soms vergeten in lijstjes met de Nederlandse university colleges.

University College Twente gebruikt ATLAS, dat staat voor Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences, nog wel als naam voor het bachelorprogramma. Het ‘instituut’ heet dus University College Twente, de opleiding die wordt aangeboden ‘ATLAS’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.