Akkoord cao: 3% en 350 euro erbij

| Rense Kuipers

Medewerkers van universiteiten krijgen een structurele loonsverhoging van 3%, aangevuld met een eenmalige uitkering van 350 euro bruto in 2016. Onderhandelaars van de VSNU (Nederlandse universiteiten) en de vakbonden hebben vrijdag een akkoord bereikt over de cao Nederlandse Universiteiten 2015/2016.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016. De loonsverhoging komt in twee stappen. Op 1 januari 2015 worden de salarissen structureel met 2% verhoogd en op 1 januari 2016 met 1%. Daarnaast krijgen werknemers op 1 juni 2016 een eenmalige uitkering van 350 euro bruto.

Verbetering loopbaanperspectief

De cao-partijen hebben ook afgesproken dat universiteiten het arbeidsmarktperspectief van docenten, onderzoekers en promovendi verbeteren. Universiteiten zetten zich in om de omvang van het aantal flexibele contracten in zowel onderzoek als onderwijs te verminderen.

Het onderhandelaarsakkoord wordt nog voorgelegd aan de achterban van de VSNU en werknemersorganisaties. Bij een positief resultaat is de cao op 9 januari 2015 definitief. Het akkoord en de daarbij behorende bijlage zijn hier terug te lezen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.