Nu ook een IND-loket in Enschede

| Rense Kuipers

Kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers uit het buitenland, zogenaamde expats, kunnen sinds gisteren in één keer hun verblijfsvergunning, BSN-nummer en informatie over de regio Twente krijgen. Dat kan bij het nieuwe loket van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in het stadskantoor van de gemeente Enschede.

Photo by: Christian van der Meij

‘Het IND-loket in Enschede biedt veel voordelen voor toekomstige UT’ers’, zegt Michelle Ekkelkamp, adviseur bij Expat Center Twente, dat sinds kort een partnerovereenkomst heeft met de UT. ‘Met dit loket in Enschede hoeven expats niet meer naar Zwolle, waar tot gisteren het dichtstbijzijnde IND-loket zat.’

‘Alle zaken kunnen nu in één keer, op één locatie geregeld worden’, vertelt Ekkelkamp. ‘Iemand van het Expat Center Twente is aanwezig voor algemene informatie over bijvoorbeeld huisvesting, zorg en financiële zaken. Een medewerker van de IND regelt de verblijfsdocumenten en de gemeente Enschede zorgt voor de gemeentelijke registratie.’

Drempel omlaag

De drempel voor expats om zich in Twente te vestigen is hiermee flink omlaag gegaan. Zij moesten eerder steeds op en neer reizen naar Zwolle om daar verblijfsdocumenten te regelen en vervolgens naar Enschede voor de gemeentelijke registratie. ‘Bij werving in het buitenland kan de UT nu aangeven dat dit niet meer hoeft. Alles kan nu in Enschede geregeld worden.’

Bij de officiële opening gisteren was een Russische kennismigrant die zijn PhD gaat doen aan de UT de eerste klant bij het IND-loket. Hij ontving van IND-directeur Wilbert van de Griendt en burgemeester Den Oudsten van Enschede de eerste gecombineerde uitgifte van een IND-verblijfspas en gemeentelijk BSN-nummer.

Studenten nog wel naar Zwolle

Het loket in Enschede is alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoekers uit het buitenland en kennismigranten. Buitenlandse studenten moeten zich nog steeds melden bij het IND-loket in Zwolle. Voor de studenten komt de IND één keer per jaar (in september) naar Enschede om hun aanvragen te verwerken, aangezien dan de piek van de aanvragen is.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.