Advies IO eerstejaars: stop activisme

| Sandra Pool

Een aangescherpt advies op Blackboard aan eerstejaars studenten industrieel ontwerpen om te stoppen met studentenactivisme leidde gisteren en vandaag tot commotie onder studenten. Het bericht dateert van 23 oktober.

Volgens opleidingsdirecteur Thonie van den Boomgaard en studieadviseur Jolanthe Schretlen was het aanscherpen en publiceren van het bericht op Blackboard nodig omdat een deel van de eerstejaars zich op andere activiteiten richt dan de studie. ‘Dat is hun goed recht, maar het is onze taak studenten te laten nadenken waar ze mee bezig zijn. Het moment van bindend studieadvies (BSA) zit er aan te komen’, zegt Van den Boomgaard.

In het bericht staat dat het niet de bedoeling is dat eerstejaars zitting nemen in commissies van studie- of studentenverenigingen. Eventuele problemen in de studieplanning als gevolg van activisme kan nooit aanleiding zijn tot aanpassing van de norm voor bindend studieadvies (BSA). Daarnaast kunnen studenten in dit kader geen aanspraak maken op hulp van het studieadviesteam.

Studieadviseur Jolanthe Schretlen: ‘We zagen in de eerste week al dat studenten een andere focus hadden dan de studie. Van vorig jaar hebben we de ervaring dat studenten in de knoop kunnen komen met hun studieplanning. Eerstejaars moeten drie modules succesvol afronden. Daarom is ons advies eerst de studie en daarna activisme. Dat zeggen we overigens altijd. Maar verbieden doen we het natuurlijk niet.’

Studievereniging S.G. Daedalus staat niet achter de manier waarop het bericht verwoord is, maar staat wel achter de boodschap. ‘De commoties zijn ontstaan omdat studenten de mededeling verkeerd interpreteerden. Het lijkt erop dat ze bij commissiewerk geen studiebegeleiding krijgen, terwijl dat wel het geval is. Studenten hebben altijd recht op studiebegeleiding. De opleiding bedoelt dat commissiewerk geen reden kan zijn voor een aanpassing op de BSA-norm en daar kunnen wij ons in vinden’, zegt voorzitter Wahbé Rezek. ‘De studie staat op plaats nummer één.’ Verder vindt hij het jammer dat er alleen gesproken wordt over commissiewerk. ‘Terwijl een bijbaantje of andere nevenactiviteiten ook van invloed kunnen zijn op de studie.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.