‘Er is nog wel een slag te maken’

| Sandra Pool

Digitaal toetsen, voting, blended learning, massive open online courses (mooc’s). Het zijn onderwerpen die vandaag de revue passeren op de onderwijsdag. Tijdens de workshopronde geeft Erik van den Bosch, manager van het ICTS Ontwikkelcentrum, een schets van de toekomst. ‘Er is nog een slag te maken.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

‘Ik geef samen met collega Hans Westerik een presentatie van de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van ICT in onderwijs’, zegt Van den Bosch. ‘Dat gaat bijvoorbeeld over open educational resources, digitaal cursusmateriaal dat publiekelijk beschikbaar is. Dat kun je inzetten wanneer je maar wilt. Distance learning waarbij studenten niet on campus zijn. Maar ook blended learning krijgt vorm: de combinatie van online leren en de contactmomenten. Dat neemt een vlucht in de toekomst. Er is voor ons als onderwijsinstelling nog wel een slag te maken. De ontwikkelingen in de buitenwereld dwingen ons hiertoe. De UT loopt niet voorop, daar is niets mis mee, maar er is wel de urgentie om snel te kunnen veranderen en in te spelen op onderwijsdigitalisering.’

Vernieuwing

Het ICTS Ontwikkelcentrum zorgt voor de vernieuwingsprocessen. ‘De UT heeft bijvoorbeeld de ambitie om alle colleges op te nemen. Dan moeten de videofaciliteiten in orde zijn. Misschien moet er wel een studio komen en zoiets vraagt ook heel wat opslagcapaciteit. ‘ Voor de docenten is het volgens hem ook omschakelen. ‘Een stukje didactische scholing of acteerlessen zijn nodig. Ze staan immers voor een camera te praten en niet voor een collegezaal. Voor deze ontwikkeling hebben we de Onderwijskundige Dienst.’

Vragen

Er zijn volgens Van den Bosch nog meer te beantwoorden vragen. ‘Hoe maak je al het digitale onderwijs toegankelijk? Idealiter wil je dat studenten op één manier inloggen en dan overal bij kunnen. Maar wat doe je met opdrachtresultaten? Zijn er nog contactmomenten nodig?’ Vervolgt: ‘Hoe bewaak je de kwaliteit? Zijn er certificaten te behalen of vrijstellingen te verkrijgen? Koop je online vakken in of doe je alles zelf?’

Mooc’s

Momenteel zijn er op de UT twee massive open online courses in ontwikkeling. ‘Het is de eerste keer dat we dit doen en we hebben daar goede faciliteiten voor nodig. MOOC’s vormen echter niet het bestaansrecht van de universiteit. We zetten het in als marketingmiddel: laten zien hoe goed we zijn en wat we allemaal doen.’ In Amerika gebruiken onderwijsinstellingen de MOOC’s als selectie-instrument, zegt Van den Bosch. ‘Maar zo ver zijn we hier, nog, niet. Wel is het belangrijk dat een onderwijsinstelling open staat voor al deze ontwikkelingen, goed rondkijkt wat er allemaal is op dit gebied en, zoals vandaag op de onderwijsdag, daarover in gesprek gaat met betrokken partijen.’

Vanavond is er het debat MOOCS: hype or future? met onder andere rector Ed Brinksma, decaan onderwijsvernieuwingen Ramses Wessel en Timo Kos die bij de TU Delft verantwoordelijk is voor MOOCs. Het debat begint om 19:30 uur en vindt plaats in de Vrijhof.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.