Meer geld naar excellentieprogramma's

| Maaike Platvoet

Er gaat de komende jaren extra geld naar de excellentieprogramma’s op de UT. Dat heeft het college van bestuur deze week besloten.

Op de UT bestaat zowel een bachelor-excellentietraject als een master-excellentietraject. Voor de master excellentie tracks ‘Science’, ‘Design’ en ‘Change Leaders’ stelt het CvB een bedrag beschikbaar van 48.000 euro per track. Deze tracks bevinden zich nu nog in de pilot fase. In 2016 worden de programma’s geëvalueerd.

Sterren

De bachelor excellentietrajecten bestaan uit het University College ATLAS, het honoursprogramma en het sterrenprogramma. In het sterrenprogramma krijgen de beste 10% studenten een uitdagender programma aangeboden dan hun medestudenten. De opleiding European public administration afgelopen collegejaar een pilot hierin, die succesvol uitpakte. ‘Het college wil nu andere opleidingen, en dan vooral de technische opleidingen, ook stimuleren om het sterrenprogramma te introduceren’, vertelt Miko Elwenspoek, Honours Dean en UT-hoogleraar. ‘Daarvoor is geld nodig in de opstartfase.’ Dit collegejaar zal bij de opleidingen psychologie en international business administration het sterrenprogramma van start gaan. Opleidingen krijgen 25.000 euro bij deelname aan het sterrenprogramma.

‘Studenten die meededen aan de verschillende excellentietrajecten waren erg enthousiast’, vertelt Elwenspoek. ‘Het is goed dat het CvB de financiering nu meer structureel maakt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.