Deur naar 'tussen-cao' universiteiten nog op kiertje

| HOP, Hein Cuppen

De vakbonden zijn nog steeds bereid een ‘tussen-cao’ voor 2014 te sluiten. Maar dan moeten de universiteiten snel toezeggen dat ze meer werknemers een vast contract willen aanbieden.

Twee weken geleden werd bekend dat de vakbonden en de VSNU het niet eens konden worden over een ‘tussen-cao’ voor 2014. De vier bonden, Abvakabo FNV, AC/FBZ, CNV Publieke Zaak en wetenschapsvakbond Vawo, wilden hun salariseisen voor 2014 inslikken als de werkgevers duidelijke afspraken zouden maken over de terugdringing van het hoge aandeel flexwerkers aan de universiteiten.

Jan Boersma van AbvaKabo FNV: ‘Tot nu toe is het stil gebleven. Op 10 juli is er een overleg met de VSNU. Als er ook dan geen concreet voorstel komt, is de tussen-cao definitief van de baan en praten we alleen nog over een nieuwe cao voor 2015. En dan ligt ook onze looneis van drie procent weer volop op tafel.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.