Medewerkers betalen €100 voor groepslessen sport

| Paul de Kuyper

Medewerkers betalen vanaf september 100 euro als ze mee willen doen aan groepslessen van het sportcentrum. Daarnaast wordt het cursusaanbod kleiner.

Photo by: Arjan Reef

De inloopuren van het sportcentrum (bijvoorbeeld poweryoga, combi-fit en spinning) komen per september 2014 te vervallen en worden omgezet in groepslessen of cursussen. Om aan die groepslessen mee te doen, moeten medewerkers een Groepslessen Card aanschaffen. Die kost 100 euro per jaar.

De kaart voor groepslessen maakt deel uit van de nieuwe CampusCard die de Student Union per september invoert voor medewerkers, alumni en externen. Je kunt alleen een Groepslessen Card kopen als je ook een CampusCard hebt.

Medewerkers krijgen de CampusCard (en de FitnessCard) gratis. Alumni, oud-medewerkers en medewerkers van Kennispark en Saxion betalen €100 euro voor de CampusCard. Externen zonder relatie met de UT moeten €150 euro betalen. Voor fitness en groepslessen gelden voor die groepen andere tarieven.

Studenten kunnen ook deelnemen aan de groepslessen. Zij hebben daarvoor een fitnesscard nodig (75 euro).

Minder sportcursussen

Volgens Sanne Kleinenberg-Schoon van het UT-sportcentrum maken momenteel ongeveer 150 tot 200 medewerkers geregeld gebruik van de groepslessen, die nu nog gratis zijn.

In september verandert ook het cursusaanbod van het sportcentrum. Nu worden nog twintig cursussen aangeboden. Kleinenberg-Schoon verwacht dat dat aantal in ieder geval tot de helft wordt beperkt.

Welke sportcursussen verdwijnen is nog niet bekend. Volgens Kleinenberg-Schoon loopt de animo voor sommige cursussen terug en zijn ze niet allemaal rendabel. Bootcampus is wel heel populair en zal een vervolg krijgen. Verder noemt ze schermen en weerbaarheidstraining als cursussen die ze volgend collegejaar weer wil aanbieden.

Voor de cursussen geldt nu al een eigen bijdrage die verschilt per sport; dat blijft volgend jaar zo. Je kunt aan cursussen meedoen als je een CampusCard hebt.

Verenigingsheffing

Net als studenten moeten medewerkers vanaf september meer betalen om lid te zijn van UT-sport- en cultuurverenigingen. Per vereniging geldt een verenigingsheffing. Voor studenten is die 22,50 euro; voor medewerkers 100 euro. Alumni en externen betalen meer. De heffing staat los van de contributie van de vereniging zelf.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.