Proefschrift waardeloos, doctorstitel niet

| Redactie

Dissertaties die zijn geschreven op basis van door Diederik Stapel aangeleverde gefingeerde data, kunnen niet langer onderdeel uitmaken van de wetenschap. Dat adviseert de commissie-Levelt die de fraude van de ex-hoogleraar onderzocht.

Universiteiten moeten openbaar maken om welke proefschriften het gaat, zodat duidelijk is dat de onderzoeksbevindingen niet langer kunnen doorgaan voor wetenschap. “Dat is heel erg voor de auteurs. Die moeten constateren dat hun mooie dissertatie niet meer zo mooi is”, aldus commissievoorzitter Levelt.

Veertien proefschriften zijn verdacht, omdat in de onderzoeken gebruik is gemaakt van door Stapel aangeleverde data. Of ze allemaal waardeloos zijn moet nog blijken.

De betreffende promovendi zullen hun doctorsgraad niet verliezen, zei rector magnificus Philip Eijlander tijdens de persconferentie. Zij zijn “te goeder trouw” en hebben laten zien dat de doctorstitel hebben verdiend: ze kunnen zelfstandig onderzoek uitvoeren.

Eén promovenda van Stapel zou op 7 oktober promoveren, maar haar promotie is op eigen verzoek uitgesteld toen de fraude aan het licht kwam. Als blijkt dat de dissertatie is gebaseerd op valse data, wil ze haar promotie later afronden met nieuw onderzoek, zei Eijlander. “Wij willen kijken of we die onderzoekstijd kunnen compenseren.”

Of de Universiteit van Tilburg, waar Stapel sinds 2006 hoogleraar sociale psychologie was, een schadevergoeding gaat eisen van de fraudeur moet nog blijken. “Dat hangt af van de eindbevindingen van de commissie”, zei Eijlander.

Als Stapel meewerkt aan het onderzoek, denkt Levelt nog een maand of drie nodig te hebben. In het andere geval zullen statistische experts daar veel langer mee bezig zijn.

HOP, Marijke de Vries

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.