Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 4 april -Het CvB besluit tot uitvoering van de aanleg van het Draadloos Testbed fase 1 onder de voorwaarde dat het College een nadere specificatie van de tariefstelling ontvangt. -Het College besluit de vervalverlofregel niet af te schaffen. -Het College besluit te kiezen voor variant 5 van de VGD notitie. Het maken van de locatiekeuze voor de keuken (bi

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 4 april

-Het CvB besluit tot uitvoering van de aanleg van het Draadloos Testbed fase 1 onder de voorwaarde dat het College een nadere specificatie van de tariefstelling ontvangt.

-Het College besluit de vervalverlofregel niet af te schaffen.

-Het College besluit te kiezen voor variant 5 van de VGD notitie. Het maken van de locatiekeuze voor de keuken (bijvoorbeeld wel of niet bij De Boerderij) wil het College uitstellen. Met variant 5 zijn extra kosten van kf 700 gemoeid.

d.d. 11 februari

-Notitie huisstijl Universiteit Twente. Het CvB. besluit in te stemmen met de notitie Huisstijl UT en Bureau Communicatie opdracht te geven de huisstijlontwikkeling en het beheer en beleid hiervan verder vorm te geven in het handboek huisstijl waarvan de basisbeginselen in de notitie Huisstijl UT zijn opgenomen.

-Het CvB besluit tot het benoemen van Prof.dr. F.A. van Vught, Prof.dr. P.M.G. Apers, Prof.dr. H.M. de Jong, Prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij en Prof.dr. J.J.A. Thomassen in de benoemingscommissie decanen.

-Deelname UT in Waterinstituut (ce-SWT). Het CvB besluit richting ce-SWT te bevestigen dat zij met vijf PiT-projecten voor de duur van deze projecten plus een bijzonder hoogleraar voor 0,2 fte in het ce-SWT zal gaan participeren. Via gemandateerde besluitvorming: Reorganisatiecode 2002. Het CvB besluit de Reorganisatiecode 2002 definitief vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 februari 2002.

-Het CvB besluit drs. C.T.A. Ruijter te benoemen tot voorzitter van de Centrale Commissie Onderwijs van de Universiteit Twente met ingang van 1 januari 2002 tot wederopzegging.

-Het CvB besluit de huur die het KIvI betaalt voor de KIvI-kamer Oost kwijt te schelden. De financiering hiervan komt ten laste van de 'Reserve exploitatie huisvesting'. Hiermee komt de tegemoetkoming in de huur die het KIvI tot op heden ontving te vervallen.

d.d. 25 februari

-Voorbereiding renovatie WB-hallen II en III met een budget van M Euro 1,0 (voorbereiding project 5); - De integrale voorbereiding van verbouwing WB-hal V + nieuwbouw + vernieuwbouw locatie hal D alsmede renovatie CT-West en CT-Oost met een budget van M Euro 9,2 (voorbereiding projecten 2, 3 en 4); project 6 Voorbereiding en uitvoering aanpassen RC-vleugel van TW/RC-gebouw, door uithuizen CIV en adequate huisvesting realiseren voor TW voor de duur van ca 3 jaar met een budget van M Euro 1,0;. Ten behoeve van deze projecten M Euro 6,3 beschikbaar te stellen in 2002. T.b.v. deze projecten M Euro 12,3 beschikbaar te stellen in 2003, dit onder de conditie dat er voldoende inzicht is op de financiële haalbaarheid en hiervoor instemming te vragen aan de UR en de RvT.

-Het CvB besluit: op basis van het instroomonderzoeksrapport de aandachtspunten, zoals neergelegd in de concept-brieven, vast te stellen; het instroomonderzoek 2001/2002 en de aandachtspunten te verspreiden binnen de UT; de diensten te vragen naar de stand van zaken rond en mogelijke follow-up van de aandachtspunten uit het instroomonderzoek; een trendanalyse uit te voeren van de resultaten van de afgelopen 5 jaar over de jaren heen en op basis van de intentie daar, samen met het instroomonderzoek 2002/2003, maximaal k Euro 14 voor beschikbaar te stellen (k Euro 9 instroomonderzoek, k Euro 5 trendanalyse) vanuit het budget van het Bureau CvB).

-Het CvB besluit dat het niet zinvol is om op korte termijn een arbeidssatisfactie onderzoek te laten uitvoeren bij de faculteiten T&M, CT en WB en de diensten. Een arbeidssatisfactie onderzoek zal worden herhaald en uitgebreid naar de diensten op het moment dat de reorganisatieprocessen zijn afgerond en het personeelsbeleid (voor faculteiten en diensten) tot ontwikkeling is gebracht.

-Registratie nieuwe opleidingen in CROHO: Het CvB besluit dat aan de UR wordt voorgesteld in te stemmen met: 1) de instelling van de opleidingen Gezondheidswetenschappen, Technische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen middels verzending van een CROHO-registratieaanvraag naar de IBG; 2) verzending van een CROHO-registratieaanvraag voor de opleiding Geneeskunde naar de IBG, onder voorwaarde dat het finale go / no go besluit inzake de opleiding Geneeskunde zal worden genomen nadat de minister van OC&W een besluit heeft genomen inzake de opleiding Geneeskunde aan de UT. Bijdrage UT aan NITEL Het CvB besluit een "in kind" bijdrage te leveren aan het NITEL ter waarde van Euro 90.000.

Nieuwe cd's CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de cd's van deze week: Pop 1. Gomez - In Our Gun (doorwrochte en originele alt.rock) 2. Drive By Truckers - Southern Rock Opera (titel spreekt voor zich) 3. Electric Soft Parade - Holes In The Wall (aanstormend Britpoptalent) 4. Orchid - We Shall Find Piece (NL-ambientdub) 5. Bees - Sunshine In Me (gitaarpop) 6. Blind Guardian - A Night At The Opera (pompeuze, symfonische powermetal) 7. Jaguar Wright - Denials, Delusions And Decisions (soul) 8. Diversen - Expertise (boeiende 'new electronica') 9. Distillers - Sing Sing Death House (rauwe punk) 10. Diabolic - Vengeance Ascending (extreme vorm van deathmetal); Blues: Julian Sas - Ragin' River (Ned. gitaarbeest); Jazz: Copland/Wheeler/Abercrombie - That's For Sure; Klassiek: G. Tveitt - Prillar (werk met nadrukkelijke Noorse folkinvloeden); Wereld: Erkan Ogur & Djivan Gasparyan - Fuad (virtuozen op saz en duduk); DVD: Roger Waters - In The Flesh Live (Pink Floyd-klassiekers). Meer info en nog 40.000 cd's op www.cd-uitleen.nl .

Stichting IAPC houdt netwerkactieweek in week 14

I.t.t. eerdere berichten houden wij in week 14 (2 t/m 5 april) een actieweek. Meer info staat op: www.iapc.nl. Wij organiseren een Grolsch excursie voor alle actieve coöperanten op 9 april. # Wij zoeken winkel- en technische coöperanten. Als winkelcoöperant neem je bestellingen op, verkoop je computeronderdelen of geef je advies. IT-kennis is meegenomen, maar zeker niet vereist. Technische coöperanten kunnen zich bezighouden met het volgen van nieuwe ICT ontwikkelingen, het beschrijven van producten of het in elkaar zetten van computers. Uiteraard is hiervoor kennis en/of ervaring erg handig. Stichting IAPC verkoopt computeronderdelen op non-profit basis en geeft advies over de aanschaf en onderhoud vancomputers. Wij verlenen onze service aan de gehele UT en zijn te vinden op de 1e verdieping van Hal B (ingang CC-gebouw).

Biologische Tuinvereniging Drienerlo

Belangstellenden voor biologisch tuinieren kunnen in het bezit komen van een tuintje voor het kweken van bloemen, groenten en kruiden, door lid te worden van de BTD. Wij beschikken over: zo'n honderd tuinen in het groene hart van de Campus achter de boerderij (voorheen infocentrum), een groot assortiment tuingereedschap dat vrij voor leden toegankelijk is, een centrale plantjesverkoop en een kruidentuin voor algemeen gebruik. Verder organiseren wij lezingen, bloemschikavonden, excursies en de jaarlijkse barbecue met jeu de boule wedstrijden. Kosten: 5,00 euro per jaar per tuineenheid van 22m2 en 12,00 euro inschrijfgeld (die u bij opzegging terugkrijgt). Info: Charlotte Bijron INF. Tel. 3740 of bij Jan Nobbe EL tel. 2824.

Jaarbijeenkomst modelspoorbanen

Fremo (Freundenkreis Europaeische Modellbahner) organiseert donderdag 4 april t/m zondag 7 april 2002 een modelspoorweekend in de sporthal van de UT. De grote sporthal, de klimzaal en de houten zaal worden volledig volgebouwd met modelspoorbanen. Tussen de 100 en 150 Europese deelnemers worden verwacht, voornamelijk uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Het is een besloten verenigingsbijeenkomst, uitsluitend toegankelijk voor UT-studenten en -medewerkers. Op uitnodiging van de faculteit Informatica is gekozen dit invulling te geven de vorm van gastcolleges op over digitale modelspoorbaanbesturing bv: -microprocessortechniek in de lokomotieven (DCC); -netwerktechnologie in de aansturing van de lokomotieven (loconet). Belangstellenden voor de gastcolleges op vrijdag 5 april, om 15.00 uur in CT2520 kunnen zich aanmelden bij de heer W. de Mol, e-mail [email protected] Meer informatie is te vinden op http://www.uni-weimar.de/~uhlig/fremo/einfuehrung/index.html.

Van stofzuiger tot tandenborstel

Dagelijks gebruiken wij de meest uiteenlopende producten: van tandenborstels en computers tot auto's en stofzuigers. Hoe zijn al deze industriÙle ontwerpen tot stand gekomen? En wat doen ze met ons: wat roepen ze bij ons op, lokken ze duurzaam gebruik uit of juist niet? En hoe structureren zij ons leven? Een onderzoeker, een ontwerper en een filosoof nemen tijdens een lezingencyclus van het bureau Studium Generale het industrieel ontwerp onder de loep. Op 9 april spreekt Pieter Desmet (TU Delft) over de relatie tussen Emoties en Ontwerpen, op 16 april Liesbeth Bonekamp (Oak-design) over Ontwerp en duurzaamheid en op 23 april spreekt Peter-Paul Verbeek (UT) over De daadkracht der dingen. Aanvang 19.30 uur, Amphitheater Vrijhof.

Mexico & California bij Studium Generale

Mexico en California, op de landkaart twee naaste buren, maar wat cultuur, politiek en economie betreft twee aparte werelden. Studievereniging Arago gaat op onderzoek uit in Mexico Stad, Los Angeles en natuurlijk in Silicon Valley, nabij San Francisco. Tijdens een Studium Generale symposium bereiden twee experts hen voor op deze contrastrijke reis. Op vrij. 19 april (19.30u) spreekt Prof. dr. Raymond Buve, emeritus hoogleraar geschiedenis van Latijns Amerika, over Mexico. Op za. 20 april (10.00u) spreekt Amerika-deskundige Dr. Ruth Oldenziel over California. Locatie: Logica, aanmelden verplicht bij Studium Generale: 0534893321, of via:www.utwente.nl/sg.

Oraties

Prof.dr.ir. M.J.F. Wouters, benoemd tot hoogleraar Management Accounting aan de faculteit Technologie & Management, over 'Bedrijfseconomische informatievoorziening. Leuker kunnen we het niet maken, wel begrijpelijker', donderdag 28 maart 2002, 16.00 uur, BB2.

Prof.dr.ir. W. van Leussen, benoemd tot hoogleraar River Basin Management aan de faculteiten Construerende Technische Wetenschappen en Bestuurskunde, over 'Leven met water, vermaatschappelijking van het waterbeheer - consequenties voor de civiel ingenieur en voor waterbeheerorganisaties', donderdag 4 april 2002, 16.00 uur, Agora (Vrijhof).

Prof. dr. I. Vermes, benoemd tot hoogleraar Moleculaire Aspecten van Cel- en Weefseltechnologie aan de faculteit Chemische Technologie, over 'Apoptose en bio-engineering: Er is leven na de dood', donderdag 11 april 2002, 16.00 uur, BB2.

Promoties

ir. E. Schrijver over (CTW) over: 'Improved Robot Tracking Control for Laser Welding - Disturbance Estimation and Compensation', 5 april 2002, 13.15 uur, BB2

ir. P.J. Bouwman (CT) over: 'Lithium Intercalatie in preferentieel georiënteerde, submicron LiCoO2 films', 5 april 2002, 16.45 uur, BB2.

ir. M.J. Booij (CTW) over: 'Appropriate modelling of climate change impacts on river flooding', 12 april 2002, 13.15 uur, BB2.

ir. H.E. Blok (Informatica) over: 'Database optimization aspect for information retrieval', 12 april 2002, 15.00 uur, BB2.

ir. E. van der Heide (CTW) over: 'Lubricant failure in sheet metal forming processes', 12 april 2002, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten Di 26 mrt Wo. 27 mrt. Broodje actueel. Gesprekken over nieuws uit de media tot wat je nu op dit moment bezighoudt, 12.15 - 13.15 uur, UT - Vrijhof - kamer 202. Iedere di. in de veertigdagentijd vastenvesper, 18.15 uur, UT -Vrijhof - Stiltecentrum (t.o. kamer 205). Na afloop gezamenlijke vastenmaaltijd bestaande uit droog brood en thee. Iedere di. [email protected], De bijbel wordt op allerlei manieren uitgelegd. Het accent ligt op teksten uit het Nieuwe Testament 19.30-21.00 uur, UT - Vrijhof - kamer 201. Iedere di. Zen-meditatie; een avond even rust en stilte tijdens de zit- en loopmeditatie, 20.00 uur, SHE.

Vieringen

Informatie/opgave ; SPe-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secr.), SPe-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. Hier zijn alle SPe-SHE activiteiten. www.utwente.nl/spe [email protected] Pastores: Hélène van den Bemt (UT) 053 4345107 Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Arent Weevers (SHE) 074 2909064.

Alle faculteiten

Keuzevak Geesteswetenschappen en techniek (161661)

Voor: alle studenten: 2,5 SP, trim 3, zaal BB 7, do. 3/4e uur, eerste college 28-3-'02. Doel: studenten kennis laten maken met de eigen aard van de geesteswetenschappen en met diverse opvattingen over de methode, het object en het doel ervan. Vervolgens wordt de geesteswetenschappelijke benadering toegepast op de techniek. Dat betekent dat technische ontwerpen niet beschouwd worden naar hun functionaliteit, maar dat wordt onderzocht welke betekenissen uitgedrukt worden in het ontwerp van - bijvoorbeeld - een auto, een computer, of in de ontwikkeling van de mathematische natuurwetenschap. Daarin blijkt dat dergelijke ontwerpen mede gemotiveerd worden door onuitgesproken en vaak onbewuste morele, esthetische en levensbeschouwelijke betekenissen. Het gaat dan niet om 'het technische' van de techniek, maar om haar 'geest'. In die zin is een geesteswetenschappelijke benadering van techniek en wetenschap van groot belang voor de zelfkennis van de moderne mens en voor het inzicht in de wetenschappelijk-technische cultuur waarin hij leeft. B: Tentamen of schriftelijke opdracht. S: Reader met relevante grondteksten van m.n. Heidegger, Haraway en Coolen.

BSK

Roosterwijziging Inleiding Beleidswetenschappen

Voor P studenten: De colleges in week 13 vervallen. Het eerste hoorcollege is op do. 4 april. Alle hoorcolleges zijn in WB C-101. De werkcolleges (alleen voor BSK studenten) zijn in week 16 en 17, dinsdag 3e/4e uur in de volgende zalen: Groep 1: WB HIV-208, Groep 2: WB HV-108, Groep 3: WB HV-212.

Inleiding Macro-economie

Voor: d1/d2/d3 studenten BSK. Bovenstaand vak wordt in het zesde blok weer aangeboden. Ben jij een van die studenten die het vak keer op keer proberen maar het net niet halen. Misschien kan de opleiding helpen met bijlessen. Maak een afspraak met de studieadviseur om eens over de mogelijkheden te praten: 053489 3232.

Politieke theorieën

Voor D2/D3 studenten. In week 14 en week 21 vervalt het college op ma. i.v.m. Pasen en Pinksteren en is er een extra college op di. 1e/2e uur in WB HIV-206.

Afstudeercolloquium

E. Dijk. over: De burgemeester in het college. Een vergelijkende studie tussen twee stelsels naar de positie van de burgemeester in het college in termen van formele bevoegdheden en feitelijke invloed en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van het gemeentebestuur, 10 april 2002, 15.30 uur, TWRC C238.

CT

Conservering schilderijen

De Wetenschapswinkel zoekt voor een afstudeeropdracht een student(e) CT die onderzoek wil doen naar de conserveringsmogelijkheden van schilderijen. Specifiek: welke conserverings en/of restauratie techniek(en) kan men voor een bepaald schilderij toepassen?(of vooral nalaten?). Het gaat daarbij om de toestand van de materialen op het schilderij, het vernis, de verf, de grondering of de drager via chemische analyses te bepalen op moleculair niveau. Wat zal het effect van een toegepaste conservering of restauratietechniek op de lange termijn zijn? Specifiek: Wat gebeurt er met het schilderij en de rerestaureerde plekken op lange termijn als gevolg vanchemische processen? (En daarbij wordt bij conservering aan zeer lange termijnen gedacht). Begeleiding: prof.dr. Johan Engbersen. Info: drs. Dick Schlüter, tel. 053-4893942, [email protected]

EL

Real-Time Software Development (122634)

De website informatie voor dit vak staat nu op TeleTop. Inschrijving voor dit vak staat reeds open. De info van vorig jaar is nog wel beschikbaar op de 'gewone' website: http://www.ce.utwente.nl/rtsd. Inlichtingen: [email protected]

Zaalwijziging startzitting Mid-P project (121035)

De startzitting van dit project is verplaatst naar drie kleine

zalen in het EL/TN gebouw. Project "beatcounter": zaal 10152. Project "brievenweger": zaal 10148. Project "windsnelheidsmeter": zaal 8128

Tijd: di. 2 april a.s. 8.30. Z.s.m. inschrijven via Teletop. Hierna wordt een indeling gemaakt voor de projecten en op Teletop gepubliceerd. Daarmee wordt duidelijk in welke zaal je moet zijn.

Afstudeercolloquium

F.J. Veneman over: Design and Realisation of a Thermo-optic add-drop switch, 09 april 2001, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

Studentassistent gezocht

Gevraagd: studentassistent (EL) voor het nieuwe practicum Elektronica voor Industrieel Ontwerpen. Periode: de week van 22 - 26 april. Inlichtingen: P.P.L.Regtien.

Stagevoorlichting voor TN- en EL-studenten

Zie mededeling TN.

INF/BIT/TEL

Wijziging hoorcollege Internet Management Protocollen (265310)

Het college van dit vak wordt wo. het 5/6e uur in INF L204 gegeven. Op 27 maart, 17 april en 19 juni is er geen college. Meer info staat in VIST en op http://arch.cs.utwente.nl/courses/imp/index.htm.

Roosterwijziging Ontwerpen van digitale systemen (213002)

Voor: INF D3-studenten. De bovenstaande hoorcolleges in het 3e trimester op do. het 1/2e uur worden verplaatst naar wo. het 7/8e uur. Plaats: INF-U3. Mochten er studenten door deze wijziging in problemen komen dan kunnen zij contact opnemen met de docent, de heer E. Molenkamp, tel. 3704.

Afstudeercolloquium

R.L. den Holder (INF) over: Driving Simulation; representation of road networks and the design of road user behaviour, 12 april 2002, 15.00 uur, INF-L204 (Demozaal).

E-health strategies (236050)

Voor: BIT D3-studenten. Bovenstaand vak beoogt inzicht te geven in de informatievoorziening van gezondheidszorgorganisaties en hoe die op korte en middellange termijn moet gaan veranderen. Na een voorbereidende workshop op 16 april (13.45-16.30) hebben de studenten een maand de gelegenheid om zelf 5 workshops (28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni) te organiseren over de volgende onderwerpen: 1. Strategie, 2. Netwerkorganisaties, 3. Procesmanagement, 4. Kennismanagement, 5. Standaardisatie. In het boek "strategies for healthcare IS" van IDEA group publishing (50% kortingsbon verkrijgbaar bij secretaresse BB222) staan die onderwerpen uitgewerkt maar via Teletop worden per onderwerp ook andere artikelen aangeboden om te gebruiken voor de workshops evenals mogelijke cases. U kunt zich inschrijven via Teletop.

Mededelingen en roosterwijziging BIT-BV1 (239800)

Voor BIT D1-studenten: Het eerste college BITbv-1 (Projectmanagement door Hedeman) is op ma., 25 maart a.s. het 5e t/m 8e uur in BB-3. Voor dit eerste deel van het vak is een dictaat over de Prince methode (verkoopnummer 502) bij de Unionshop verkrijgbaar. De studiehandleiding voor het gehele vak wordt electronisch gepubliceerd via Teletop. Wo. 27 mrt is er het 5/6e uur een introductiecollege in CC-3 waar de opzet en inrichting van het vak uiteengezet wordt (let op! dit is niet in het rooster opgenomen). Op wo. 3 april presenteren de deelnemende bedrijven zich (vanaf het 5e uur in BB4), gevolgd door zgn. intake gesprekken met de bedrijven. Het verroosterde college 's middags op vrij. 5 april (bespreking van de projectmanagement opdracht door Hedeman) is verplaatst naar wo. 10 april in BB4, volgens een later te publiceren rooster.

Afstudeeropdracht: Vaststellen en bewaken van leefpatronen

Externe afstudeeropdracht bij Roessingh Research and Development (RRD) op het raakvlak van (1) het Amber project van RRD en (2) het @HA (At Home Anywhere) project van DIES. Keywords: inertiÙle bewegingssensors, draadloos netwerk, handheld PC, huisnetwerk, security, extra-murale zorg, neuraal netwerk, leefpatronen. Info: Wiek Vervoort: [email protected], tel: 3712; Chris Baten (RRD): [email protected], tel:0534875725.

Roosterwijziging Kantoorautomatisering (237110)

Voor: BIT D1-studenten. Bovenstaand hoorcollege op do. het 3/4e uur in week 22 komt te vervallen. Daarom is er in week 24, eveneens op do. het 3/4e uur een hoorcollege in TW-B209.

Zaalwijziging Technology assessment (162326)

Voor: TEL D1-studenten. Het eerste werkcollege Technology assessment op do. 23 mei (week 21) het 5/6e uur voor groep 1 wordt verplaatst van zaal TW-A112 naar zaal TW-C238. De overige werkcolleges in week 22 t/m 25 zijn volgens rooster in zaal TW-A112.

Extra tentamen Databasetoepassingen (211090)

Voor: INF D3-studenten. In week 33 op dinsdagmiddag 13 augustus vindt er een extra tentamen Databasetoepassingen plaats.

AIESEC Carrièreweek

Voor BIT: Zie mededeling TBK.

TBK

Afstudeercolloquia

Arjan Eggink over: De verbetering van de marktgerichtheid van financiële dienstverleners; een organisatie cultuurperspectief, 11 april 2002, 13.45 uur, BB 7.

Hans C. Keukenschrijver over: Nieuwe product-markt combinatie voor Van der Meer & van Tilburg (Organisatie adviesbureau op het gebied van innovatie en groei), 12 april 2002, 13.30 uur, BB 7.

Rob Brinkman over: Het productontwikkelingsproces bij Holec Laagspanning Componenten, 19 april 2002, 15.45 uur, CT 1812.

Jasper M. van Panhuis over: Ericsson in Networks-cause and effect between networks, strategy, funding and skills, 26 april 2002, 15.45 uur, BB 7.

TBK Rooster D2-D3

Voor TBK Algemeen. Op het tentamenrooster D2-D3 wat geniet is aan het gewone rooster van D2-D3 is een aantal regels weggevallen. Het betreft de regels onder het kopje herhaal tentamens week 19 wo. 8 mei 2002. Op de woensdagochtend is dan het tentamen 157004 (Stoch. processen) plaats en 's middags 226566 (Mechanica van constructies). Tevens is de regel "STRESS: Voor het bestellen van boeken en de deadlines zie: www.stress.utwente.nl" weggevallen.

Overgangsregeling Algemene en Institutionele economie (173721)

Voor D1/D2/D3 studenten TBK. De literatuur voor dit vak is met ingang van het studiejaar 2001/2002 volledig gewijzigd (zie de nieuwe syllabus die vanaf maart 2002 beschikbaar is). Voor studenten die de stof in voorgaande studiejaren hebben bestudeerd maar hun tentamen nog niet hebben gehaald is er een overgangsregeling: er is nog twee keer de gelegenheid om het tentamen oude-stijl te doen op basis van de studiestof uit het jaar 2000/2001, op 3 juli en 20 augustus 2002 (zelfde tijd en plaats als het tentamen op basis van de nieuwe stof). Studenten die er niet in slagen op ÚÚn van deze twee dagen hun tentamen te halen, kunnen daarna alleen nog tentamen doen op basis van de nieuwe stof. Wanneer je het tentamen nog niet gehaald hebt kan je er natuurlijk ook voor kiezen gewoon deel te nemen aan het tentamen-nieuwe-stijl. Bij de genoemde overgangsregeling geldt voor wat betreft de opdrachten die in voorgaande studiejaren gemaakt zijn nog dezelfde regeling als voorheen (zie de oude syllabus). In het kwartier voor aanvang van het tentamen kunnen ouderejaars studenten nog even bij de docent komen kijken hoeveel punten in het verleden voor de opdrachten zijn behaald (de docent heeft een lijst met behaalde punten).

Strategisch Management (186456)

Voor TBK D2: Het hoorcollege op do. 4 april het 3/4e uur is verplaatst van BB1 naar CC2.

Simulatie van logistieke systemen (182011)

Voor: WB D3, TW D3, TBK D1. Bij dit vak dat in het derde trim. wordt gegeven gaan wij over naar een nieuwe release van de gebruikte simulatiesoftware, namelijk eM-Plant 5.5. Degenen die de eindopdracht van vorig jaar nog niet hebben afgerond (maar er wel aantoonbaar aan zijn begonnen) kunnen dit jaar de oude opdracht nog afronden met behulp van SiMPLE++ 6.0. Vanaf volgend jaar is dat niet meer mogelijk, dus bij deze het dringende verzoek om een oude opdracht in het komende trim. af te ronden. Voor details, zie de practicumhandleiding op Intenet (toegankelijk via de vakkenpagina van de vakgroep OMST).

AIESEC Carrièreweek

Di. 9 en wo. 10 april is de Carrièreweek er weer: GROEI. Ben jij al uitgegroeid? Je kunt je nog inschrijven voor de bedrijfspresentaties. De opening wordt verzorgd door Emile Ratelband. Inschrijven via [email protected] of een bezoekje brengen aan ons kantoor tussen BB-3 en BB-4 # Ook voor de Sollicitatietraining op do. 4 april kun je je nog inschrijven. Stuur snel een mailtje naar [email protected], want vol is vol!

TCW

Roosterwijziging inleiding beleidswetenschappen

Voor P studenten TCW: De colleges in week 13 vervallen. Het eerste hoorcollege is op do. 4 april. Alle hoorcolleges zijn in WB C-101.

TN

Excursie Hannover 10 april a.s.

Als onderdeel van het vak Technische Optica voor derdejaars studenten en voor Arago-leden is op wo. 10 april a.s. o.l.v. Prof. Niek van Hulst en Prof. Klaus Boller een excursie naar het Laser Zentrum Hannover en GEO. Meer info: http://www.lzh.de/ , http://www.geo600.uni-hannover.de/. Vertrek per touringcar vanaf het EL/TN-gebouw om 7:00 uur. Je moet om 6:50 uur aanwezig zijn. De verwachte retourtijd in Enschede is 20:30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan t/m vrij. 5 april: Inschrijflijsten bij Jeroen Blok (Arago) en tijdens het college Technische Optica en het secretariaat Optische Technieken (EL/TN, kamer 10.136). I.v.m. het beperkte aantal plaatsen graag spoedig aanmelden.

Stagevoorlichting voor TN- en EL-studenten

Voor: alle studenten die van plan zijn om voor sept. 2003 op stage te gaan. De voorlichting is op 10 april 2002 (EL/TN T4, 15.45 uur, tot uiterlijk 17.30 uur) De TN-studenten die op studiereis naar Mexico gaan, wordt sterk aangeraden deze stagevoorlichting te benutten. De stageco÷rdinator bespreekt de algemene aspecten van de stage. Aansluitend zullen vertellen vier studenten over hun ervaringen omtrent hun stage vertellen. De twee nu bekende studentsprekers zijn: Caspar Doppen, Design of magnetometers, ADE Technologies Inc, Newton, MA, USA; Daniel Schinkel: Het Philips Nat Lab. Benut deze kans om je te laten informeren over stages in verre en Europese landen en Nederland. Neem voor de bijeenkomst de info door die op de stage WebPages staat http://www.el.utwente.nl/onderwijs/stage/stagebureau.htm of http://tnweb.tn.utwente.nl/onderwijs/ externe stages. Een compleet programma volgt bij de onderwijsmededelingen. Info: Bureau Stages en Internationalisering, EL/TN B1126 of 1124, Brenda Benders en Willemien Wallinga-de Jonge.

Zaalwijziging Technische optica (144020)

Het college van vrij. 5 april 3/4e uur wordt gegeven in WB HV112 Vak: Bijzondere onderwerpen uit de Natuurkunde: Groepentheorie. In het derde trimester wordt het vak Groepentheorie gegeven door prof. W.J. Caspers. Het vak staat niet beschreven in de studiegids en op VIST, maar wordt op speciaal verzoek georganiseerd. De stof die behandeld wordt (kopieën worden uitgedeeld op college): Algemeen gedeelte: M.Tinkham, Group Theory and Quantum Mechanics (McGraw-Hill Book Company): Ch.1, 2 en 3 . Eventueel aangevuld met delen van Ch. 4. Lie-groepen: M. Hamermesh, Group Theory and its Applications to Physical Systems (Addison-Wesley Publ.Company): Paragrafen 8-3 t.m. 8-9. In overleg met belangstellenden kan dit programma nog gewijzigd worden. Info over Groepentheorie: http://www.math.niu.edu/~rusin/known-math/index/20-XX.html. Het is de bedoeling om ongeveer 8-10 colleges te houden op nog nader af spreken data. Afronding en beoordeling ook in overleg. Het vak is een aanrader voor studenten met belangstelling voor hoge energie fysica, maar dit is zeker geen vereiste! Het eerste college is op di. 2 april, het 3/4e uur in el/TN 3136.

D-voordrachten

Sara van der Hoeven over: "Pre- and Postconditioning of the filtered-U LMS algorithm", do. 28 maart 2002, 13.30 uur, EL/TN T4.

F. Vroegindeweij over "All thin-layer Nernstian type oxygen sensor", woensdag 3 april 2002, 16.00 uur, BB6.

Westendorp, H (Rik) over "Feasibility of time resolved Laser Doppler flowmetry using a Kerr-cell", di. 9 april 2002, 15.30 uur, EL/TN T4.

Aanmeldingsprocedure Doctoraal-Examen TN in Juni 2002.

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich hiervoor altijd opgeven, ook wanneer de doctoraalvoordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers al binnen zijn. De sluiting van de aanmelding is vrij. 31 mei 2002; Terugtrekken tot: do. 20 juni 2002; Examenvergadering (uitslag): di. 25 juni 2002; Uitreiking van de diploma's: do. 27 juni 2002. Twee exemplaren van het doctoraalverslag dienen bij BOZ TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). Hou er rekening mee dat alle cijfers binnen moeten zijn bij BOZ TN op do. 20 juni a.s. en dat u ongeveer 3 weken voor de doctoraalvoordracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

TO

Afstudeercolloquia

Hans Boef over 'Ontwerp van Research Online', vrijdag 12 april 2002, 10.00 uur, BB5.

Jaap van Nes over 'eLearning at the Shell Learning Centre', vrijdag 12 april 2002, 13.00 uur, L216.

Mascha van de Weer over 'De eerste stappen van Philips/CTT in de wereld van e-learning: Kennismaken met e-learning aan de hand van een pilot', vrijdag 12 april 2002, 15.00 uur, L216.

Annemiek Wieland over 'Samen begrijpen van begrippen. Het ontwerp van digitale ondersteuning voor studenten ten behoeve van conceptuele kennisconstructie bij theoretische, abstracte en slecht defineerbare concepten', donderdag 25 april 2002, 16.00 uur, L216.

Irene Wannet over 'Stage aan de longe: de implementatie van een stageplaats voor NHB Deurne', vrijdag 26 april 2002, 16.00 uur, L213.

Gerda Flim over 'De onderbouwing van de didactische modellen van e-cademy', donderdag 2 mei 2002, 15.30 uur, L213.

WB

Hoorcollege Numerieke wiskunde (154021)

Voor: WB D2-studenten. Bovenstaand hoorcollege, verroosterd in week 22 op di. 28 mei het 3/4e uur in zaal WB C.101, wordt in week 22 verplaatst naar ma. 27 mei het 3/4e uur in zaal BB.3

Hoorcollege Inleiding Vormgeving (112435)

Voor: WB D2-studenten. Bovengenoemd hoorcollege (verroosterd op di. het 5/8e uur) wordt verplaatst naar vrij. het 3/6e uur in zaal WB T.1300. De eerste hoorcolleges zijn gepland op 5 en 12 april, de resterende hoorcolleges worden in overleg tussen docent en studenten vastgesteld.

Afstudeercolloquium

E. Kanen (TMK) over: Numerical study on the sound radiation of a deck plate with the Finite Element Method, 28 maart 2002, 11.00 uur, WB N.109.

Minors

Minorvoorlichtingsmarkt

Minorkiezers opgelet! Voor iedereen die in het opleidingsjaar 2002 - 2003 een minor moet of wil kiezen is er op do. 18 april in het CC een minorvoorlichtingsmarkt waarop alle inhoudelijke en organisatorische info over minors op ÚÚn plaats en tijdstip samenkomt. Onmisbaar bij je voorbereiding op een verantwoorde minorkeuze! Programma: 16.00 - 16.40 uur: algemene uitleg over minors (CC-1); 16.40 - 18.30 uur: minorvoorlichtingsmarkt (CC-restaurant); 18.00 - 18.30 uur: vragensessie (CC-1). Inlichtingen: Martin Beusekamp (projectleider Major-minor), telefoon 3796, [email protected]

Studieverenigingen

Inter-Actief

Kaartjes voor het gala van de sv's TObias, Scintilla, Abacus en Inter-Actief zijn nu verkrijgbaar! Het gala is op vrij. 5 april in Het Twentse Ros in Hengelo. Busvervoer is geregeld. # Je wil je natuurlijk goed voorbereiden op Pandora (www.inter-actief.net/pandora)!? Daarom gaan we op do. 4 april laserquesten! Samen met de AXI op de fiets naar Hengelo, waar je al je vriendjes af kunt schieten # Op 11 april is er een workshop bij het Thought Leadership Team voor e-business bij IBM, Zoetermeer, genaamd Living above the e-line. Inschrijven kan online op de website! # Je kunt je nu inschrijven voor de TurboTrip naar Keulen in het weekend van 24-25 mei! Inschrijflijsten hangen op het prikbord beneden in Hal B # Actief worden? Kom eens langs! Of kijk op het vacatureprikbord boven in Hal B welke commissies nog mensen zoeken! # Info: Hal-B, L216, tel 3756, geopend: 12.30 - 15.30, [email protected] www.inter-actief.net.

Ideefiks

Dag lieve Ideefiksers! Sorry dat er twee keer niets in de Utnieuws heeft gestaan; foutje van ons... De tentamens zijn intussen weer afgelopen, zodat we er weer fris tegenaan kunnen! Afgelopen ma. was er het filocafé, en a.s. di. (2 april dus) houden we een filmmarathon. Let wel op dat je daarbij voor je eigen hapjes en drankjes zorgt! Ideefiks is tussendoor ook nog uitgelaten; de volgende keer zijn ook niet-bestuursleden hierbij van harte welkom! Verder zijn we nog steeds hard op zoek naar sportievelingen die samen met ons de Batavierenrace willen lopen; geef je dus zo snel mogelijk op. En ook voor de almanakcommissie zoeken we nog mensen. Een lik, een poot, en het allerbeste. Enneh.. hou natuurlijk de website, de nieuwsbrief en TWRC-B115 goed in de gaten!!

Alembic

De inschrijving voor de Open Nederlandse Chemie Sportdagen is geopend, schrijf je in! # 3 April is het OSTS symposium over veiligheid in de chemie. Wil je mee naar Groningen? Schrijf je dan nu in op ons bord. # 18 April is de 11 bierentocht. Binnenkort kan je je inschrijven op ons bord.# De vakgroepvoorlichting is ook volgende week weer plaatsvinden. Als je nog niet zeker weet wat je wil gaan doen moet je zeker langskomen. # Heb je kopij voor de Cat, mail die dan naar [email protected] # Wil je dat 'hamertje' ook thuis? Kies uit onze merchandise collectie: dassen, chokers, mokken, aanstekers # C.T.S.G. Alembic. Tel.: 0534892866 http://alembic.ct.utwente.nl/

W.S.G. Isaac Newton

Vanmiddag is er weer een newtonborrel in 'Diepzat'. Aanvang: 15:30 uur # Di. 9 april is er het eerstejaarsfeest voor alle eerstejaars WB en IO! IntroducÚs zijn ook welkom bij dit feest. # Do. 11 april is er weer eencommissie-intresseborrel. Heb je interesse om commissiewerk te doen? Kom dan langs! # De inschrijving voor de Batavierenrace in geopend! Wil je meelopen met het supersnelle Newtonteam? Schrijf je in op onze kamer! # In april start er de Beneluxreis. We gaan bedrijven bezoeken worden in BelgiÙ en Duitsland. De reis duurt in totaal 5 dagen. Wil je mee met deze studiereis? De inschrijving is nu geopend! Kosten voor de reis: 99 euro! # Wil je commissiewerk verrichten?, kom langs op onze kamer of mail het bestuur. # De Newtonkamer is elke dag minimaal van 10 tot 16 uur geopend. Tel: 0534892531, e-mail: [email protected]

Communiqué

Woe. a.s. is de vrije boekenverkoop in de middagpauze in C124 # De almanak 2001 kan je nog steeds ophalen in onze kamer # Heb je klachten over de tentamens of de vakken van het afgelopen trimester? Geef deze klacht dan schriftelijk door aan het SOCOM. Dit kan via de website of via een briefje in het postvakje van het SOCOM # Op wo. 3 april organiseert ExSyLe een lezing door Nijkamp & Nijboer over huisstijlmanagement. Deze lezing wordt gehouden in de middagpauze # Voor de TIK (TCW Introductie Kommissie) zijn we nog op zoek naar een aantal leden. Heb jij zin om de eerstejaars een leuke intro te bezorgen, dan is deze commissie zeker iets voor jou.

E.T.S.V. Scintilla

Op 3 april is de bekende Grolsch excursie weer plaats. Schrijf je zo spoedig mogelijk in. De inschrijflijst hangt op het mededelingenbord van Scintilla in de kantine. # Op 5 april organiseren de studieverenigingen Abacus, Inter-Actief, Scintilla en TObias een gala met als thema 'Droomvlucht'. Het gala is in het Twentse Ros te Hengelo. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bestuur. # De OPEL (OnderwijsPrijs ELektrotechniek) is weer van start gegaan. Vanaf nu kan je stemmen op jouw favoriete docent. Dit jaar is het thema "Doceren: tussen Kunst en geKunstel". Kijk op onze homepage voor de link waar je de docent kan nomineren.

TObias

5 april is het gala georganiseerd door Abacus, Inter-actief, Scintilla en TObias. Als TObias-lid betaal je slechts 15 euro voor je kaartje (dit geldt niet voor 3 euro 50 leden). Koop dus snel je kaartje in onze kamer. Kun je niet dansen? Geen nood, 27 maart en 3 april worden er door 4 happy feet danslessen gegeven. # Lijkt het je leuk om een spetterend na-introkamp te organiseren? Ga dan in de kampcommissie, schrijf je in op de lijst op het bord. # Er zijn nog steeds afstanden open voor de bata! Be a bikkel en loop mee! Op 25 april is er een informatie/teambuilding borrel voor de lopers. # Zin in een weekendje weg? Ga dan mee op de TurboTrip naar Keulen op 25 en 26 mei. De inschrijflijst hangt op het bord # Ben je het afgelopen jaar actief geweest bij TObias? Hou 15 mei dan vrij, want dan organiseert de EJC het actieverdsuitje. Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar speciaal gaat het zeker worden! # Meer info op http://www.svtotobias.nl of bel 3641.

Abacus

Vandaag is het Mathematisch Café, met daarna de 2 vingers borrel # Di. 2 april kun je gaan magickeen op de speciale AMA (Abacus MagicAvond) # Donderdag 4 maart is de trimester ALV. 's Middags om 15.40 begint de vergadering. Kom allemaal luisteren en bespreken wat er in de vereniging speelt. #Vrijdag 5 april is het gala waar je nu kaarten voor kunt kopen. Thema: Droomvlucht Plaats: Hengelo. # Za. 27 april is de Bata444race #Van za. 28 sept. tot zo. 13 oktober is de reis naar Sint Petersburg # Vragen? Bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

Stress

Di. 23 april is er een excursie naar de beurs en de Nederlandse Centrale Bank. Lijkt het je wel wat om mee te gaan, schrijf je dan in op de lijst in de Stresskamer. Voor meer info en toekomstige excursies kijk je op de pagina van Excurcie. # Wil je actief worden in een van onze commissies? We zoeken nog mensen voor Estiem en voor het organiseren van de intro. Heb je interesse in een van deze commissies, schrijf je dan voor een vrijblijvend gesprek in op de lijst in de Stresskamer of mail naar [email protected] Info: www.stress.utwente.nl.

ConcepT

De Activiteitencommissie presenteert op wo. 10 april een avond vol gezelligheid tijdens de Bourgondische maaltijd. Info over inschrijving en tijden volgen binnenkort op de website # Heb jij zin om actiever bij ConcepT te zijn? Dat kan! ConcepT zoekt bij een aantal commissies nieuwe mensen. De ConcepTueelcommissie, de Buitenlandreiscommissie en de Boekencommissie zoeken nieuwe mensen. Deze commissies zijn alle leuke commissies waar voorkennis niet noodzakelijk is. Lijkt het jou leuk om iets bij ConcepT te doen kom een keertje langs om te informeren of schrijf je in bij de ConcepT-kamer! # De inschrijving voor de Bata444race 2002 is geopend. Zin om mee te lopen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij dus zet snel je naam op de intekenlijst bij ConcepT # Ga je verhuizen? Geef op onze website je nieuwe adres door # Op de ConcepT-kamer kun je altijd langskomen voor gezelligheid, oude tentamens of info over bedrijven # Vragen of info: bel 3884, mail [email protected], www.ConcepT.utwente.nl.

Arago

Vanavond Algemene Ledenvergadering van Arago! Om 19.30uur in de B1220 in het el/TN-gebouw! Laat je stem horen. Na de ALV is er borrel in de Tombe. Stukken voor de ALV liggen op dit moment in de AK # Dit weekend is het Pasen! # Woensdagmiddag is leerstoelvoorlichting van de leerstoel Laserphysica. # Volgende week do. 4 april is de BACO terug vanuit de Alpen. Zij verzorgen dan een volledige Après-ski borrel.

Cultuur

AFVD Foton

Over twee weken hebben we éénmalig ook een fantastische activiteit gepland op de donderdagavond. Er wordt dan een lezing gehouden door een echte weerfotograaf. Hij gaat ons het één en ander uitleggen over fotograferen tijdens verschillende weersomstandigheden. Leuk, bijzonder, maar vooral ook leerzaam. Zeker wanneer je weer eens staat te fotograferen en er komt ineens een gigantische plensbui om de hoek kijken. Datum: 11 april rond 19:00. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op de reguliere woensdagavonden rond 20:00. Info: mail dan naar [email protected] of bel 06-23367630 (Maarten).

DPO presenteert:

Lucky Strike Comedy Night, do. 4 april 2002. In maart, april en mei vereren de beste stand-up comedians de Campus met een bezoek. De avond staat in het teken van grote nationale en internationale namen uit het stand-up comedycircuit waaronder Adam Fields (GB), een mysterieguest, Kristel Zweers (NL), Chris v.d. Ende (NL) en Nema Williams (VS). Het belooft weer een zeer hilarische avond te worden, vooral omdat het niveau van deze toppers zeer hoog ligt en de comedians het publiek zullen laten horen dat zij zeggen waar het op staat! De stand up comedians zijn er klaar voor, jij ook? Vrijhof, UT. Aanvang: 21.00 uur (zaal open: 20.30 uur). Kaarten: receptie Vrijhof, aan de deur of reserveer via www.dpo.nl. Kosten: 8/7 euro (U+kaart).

Deelname Bandjesfestival Batavierenrace

Op 27 april zal de 30ste Batavierenrace plaatsvinden. Tijdens het feest wordt er een bandjesfestival georganiseerd door de Drienerlose Pop Organistatie tot ongeveer middernacht op een van de vijf feestlocaties: een grote tent die plaats biedt voor ongeveer 1000 feestende mensen. Op dit festival spelen allerlei beginnende (studenten)bandjes tegen elkaar voor de eer van het winnen van het bandjesfestival en natuurlijk voor de prijs: een beker en kaartjes voor A campflight to Lowlands 2002 met EUR 250 zakgeld. Het festival zal in totaal ongeveer 6,5 uur duren, met een pauze van anderhalf uur tijdens het einde van de Batavierenrace. Elk bandje zal tussen de 20 en 30 minuten spelen. Je kunt je voor dit festival inschrijven via www.dpo.nl. Een aantal bandgegevens dienen ingevuld te worden en er wordt gevraagd een demo te uploaden (bandjes die een demo insturen krijgen voorrang). Schriftelijk aanmelden kan ook via het inschrijfformulier dat te downloaden is op de site. Tijdens het festival zal drank en een maaltijd verzorgd worden. De overige kosten zijn voor eigen rekening. Vanuit DPO kan er helaas geen onkostenvergoeding verstrekt worden. Voor vragen of informatie kan je mailen naar [email protected]

Diversen

KIVI

KIVI Regio Oost organiseert op do. 18 april a.s. een symposium over Duurzaam Innoveren in het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 in Enschede. Hier wordt ook de winnaar van de KIVI-Oost/UT prijs 2001 bekend gemaakt. Er zijn 11 nominaties binnen gekomen uit verschillende faculteiten, de winnaar houdt een presentatie over zijn afstudeerwerk. Prof. Apers opent, na ontvangst met koffie en thee, om 16.00 uur het symposium. De volgende voordrachten staan op het programma: 'Energy efficient embedded systems' door dr. ir. G.J.M. Smit (INF), 'Duurzame energie uit biomassa' door prof. dr. ir. G. Brem (CTW/TNO), 'Inclusive innovation' door dr. ir. A. Nijhof (T&M/Q-Consult) en prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher (T&M). Van 18.00 tot 19.30 uur is er een buffet met broodjes, er is dan gelegenheid om de postermarkt en demonstraties te bekijken. De bijeenkomst wordt om ca. 21.00 uur afgesloten met een drankje. Deelname is gratis. Aanmelding vóór 15 april a.s. is noodzakelijk, per e-mail: [email protected] of tel: 4097.

Internationaal

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (http://intoffice.utwente.nl) # Ga je volgend jaar als socrates/erasmusstudent naar een land met een EU-minderheidstaal, dan kun je in aanmerking komen voor een extra maand subsidie om een intensive language programme te doen. Info: http://europa.eu.int/comm/education/ilpc/index_en.html. Let op: je moet wel eerst bij IO langs komen als je je wilt opgeven en je kunt alleen deelnemen als je ook naar dat landgaat om aansluitend je socrates/eramus uitwisseling te doen! # Enschede has two support groups for international female students/employees and female partners of students and employees who would like to expand their social contacts. If you are interested in visiting a coffee morning or other activities of these groups (ING en WiT), please contact the International Office (Suzanne van der Kolk: 053-4894697 or [email protected]) # De FAG Kugelfischer stichting reikt ook dit jaar weer vernieuwingsprijzen uit met een totaalwaarde van 25.000 euro voor werk op de vakgebieden Product Innovation, Enhanced Manufacturing en Market Strategy. Info: www.fag.de in de rubriek Karriere, Inovation Award. Deadline 30 juni 2002.

Foundation SMIT

Sat. 30 April 2002: Easter party for those just coming to Enschede, for those who are coming back for their reunion and for all other international students of course. Entrance = free. With a special appearance of the Easter Bunny, find the Easter eggs and win prizes. Place: Asterion (the big white building behind the old church). Time: from 22.00 till ... # SMIT plans a nice day-out to theme parc SIX FLAGS on 6 April 2002, subscribe now (24 Euros for buss and entrance) in the SMIT-office during lunch breaks. Check your mail for more info. # If you know international friends at the UT who do not get our monthly newsletter (the Talkative) but who are interested, have them send their name, address, etc. to [email protected] If you are not on our mailing list, let us know # For questions: Our office in the portocabins next to the Vrijhof is open every working day from 12:45 till 13:30. Tel: 4052, [email protected], http://www.student.utwente.nl/~smit.

Pakkerij

Alpha

G.E.E.L. Gezocht Enkele Enthousiaste Leden.# Het GEEL programma: # 28 maart open societeitsavond! Met (soort van) spel...# Di. 2 april- Alpha diner, Sing-in en de band van Jorrit in Flux!!# Do. 4 april speelt de theatergroep Pigeon uit Emmen in Flux een stuk, aansluitend societeitsavond # Neem je vrienden, huisgenoten e.d. mee! Heb je belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een sociëteitsavond. Elke donderdagavond in sociëteit Flux, Oude Markt 24 (derde verdieping). Info: www.csvAlpha.nl of bel 053-4336542.

A.S.V.Taste

Vanavond houdt damesdispuut Bastet haar lustrumfeest in Societeit Antigoon. # Do. 4 april houdt damesdispuut Mnemosyne haar diesfeest. # Op 9 april wisselt ons Societeitsbestuur en ons kandidaatssocieteitsbestuur is al een maand volop aan het inwerken. # Op 10 april is er een ALV, waarbij wij hopen dat er vele leden zullen komen. # Daarnaast bruist de Sociëteit Antigoon weer van gezelligheid en wij hopen jullie onder het genot van een biertje te mogen begroeten op een van onze kroegavonden.# Info: bel (053-4326238) of mail ([email protected]).

Audentis

Vanavond wordt de Sociëteit voor de laatste keer omgedoopt tot Lof der Zotheid. U kunt komen dansen en drinken onder begeleiding van Eurotrain en the DiscoTwins (Chemistry). Deze twee entertainers zullen u verassen met de verschillende plaatjes die zij in hun repertoire hebben. Voor dit schitterende feest zijn kaarten verkrijgbaar aan de deur. Kom zeker een kijkje nemen want de DiscoTwins zijn echt top DJ's. Info over Audentis: tel:4328384, [email protected] of kijk op: www.audentis.nl.

Sport

Motor Sportgroep (MSG)

De MSG is er voor alle motorrijdende studenten en medewerkers van de UT (en HE). Rijd je motor (of wil je motor gaan rijden) maar ken je de MSG nog niet? Kom gerust eens langs in ons net opgeknapte motorhok met veel sleutelfaciliteiten (onder het sportcentrum). De hokopening is op ma. 15 april. Dan is iedereen welkom het hok uitgebreid te bewonderen! Rijd je ook mee met de Bata? Kom dan op zo. 14 april meerijden met de verkenningsrit, om 10:00 uur verzamelen we bij het motorhok. Morgen is het tijd voor paaskamperen: lekker kampvuur stoken, relaxen en raggen in Luxemburg. Een ideale korte vakantie dus! Interesse? Kijk op: http://www.student.utwente.nl/~msg of bel Maaike (tel: 0620245308).

D.R.V. Hippocampus

Op do. 4 april biedt Hippocampus je een introductiecursus aan om kennis te maken met de paardensport. Deze cursus bestaat uit 4 lessen (op alle donderdagen in april). Kosten 24,- euro. Naast paardrijden leer je hierbij ook een aantal andere vaardigheden zoals bijvoorbeeld zadelen. Elke do. hebben we zelf de beschikking over de bar van de manege en daar kun je ons dan ook zeker vinden. Enthousiast geworden? Voor meer info kun je bellen met Jeroen Bemelmans, tel. 0651798217 of mail [email protected] of kijk op onze site: www.student.utwente.nl/~hippo.

High Tech Hitters

De eerste buitentraining zit er weer op voor de honk- en softballers van HTH. En dat werd tijd ook, want het seizoen staat niet alleen voor de deur maar stapt zelfs al over de drempel. De heren honkballers kunnen niet wachten om hun vaardigheden te tonen in de hoogste regionale klasse, terwijl de dames en heren softballers met een gemengd team een titel te verdedigen hebben in de regionale recreantencompetitie. De spits gaat er af met het verdedigen van de titel in het tweedaagse toernooi 'Squeeze'. Altijd al eens met een knuppel uit willen halen maar tegen zinloos geweld? Kom dan eens een kijkje nemen op ÚÚn van onze trainingen. Info: http://hth.student.utwente.nl , bel Jeroen: (053-4895141, [email protected]).

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Zit je eraan te denken om te gaan sporten, maar kun je geen sport kiezen? Kom dan bij Aloha! Daar kun je namelijk niet alleen zwemmen, fietsen en lopen, maar ook naar conditietraining, mountainbiken en krachttraining op elk niveau # Kijk voor de trainingstijden op de homepage www.alohatriathlon.nl # Een prachtig erepodium voor je evenement kun je huren bij Aloha # Volgende week do. start de fietstraining weer! Heb je geen fiets? Dan kun je er bij ons eentje huren voor 3,50 euro per week # Voor meer info over Aloha bel Vanessa (0534895173) of Wil (0742502920) of mail [email protected]

Piranha

Dames opgelet: Op wo. 10 april organiseert Piranha een speciale Ladies Night. Laat je lekker een avond verwennen door de Chippendeales van Piranha. Het feest is van 20.00 tot 22.00 waarna er een borrel is in de VB. Dames schroom je niet er kom kijken.

D.B.V. de Stretchers

Zin in sporten en graag zoveel mogelijk verschillende sporten? Kom dan bij ons breedtesporten, met komende week op het rooster: do 28 mrt: paaltjesvoetbal en knuppelen, do 4 apr: unihockey en voetbal, dit laatste voorafgegaan door een technische warming-up. Tweede Paasdag (ma 1 apr) is het sportcentrum gesloten. Di 2 apr is er weer redaxievergadering: onder het genot van een biertje of iets anders knutselen we weer een Stretch in elkaar. Info: Bel Casper (0647274082) of Richard (0534783657), www.stretchers.nl of mail ([email protected]). Je kunt natuurlijk ook gewoon langskomen, ma. 19.30-21.00 en do. 21.00-22.30, beide keren in sporthal 1. Heren gebruiken kleedkamer 1 en dames kleedkamer 3.

Vakgericht

Zin om te korfballen? Kijk eens bij een training van Vakgericht. De trainingen zijn op ma. om 19:30-21:00 (iedereen) op het sintelbaanveld en op wo. om 19:00-20:00 (trainingsleden) en om 20:00-21:00 (competitielede) op het kunstgrasvoetbalveld. Kom gerust een keer langs op de training als je interesse hebt. Info: www.vakgericht.nl of bel Marjette: 053-4354431.

Kronos

Het wordt weer lente en wat is er dan aangenamer dan lekker buiten te zijn en die frisse lucht te snuiven? Probeer het maar eens bij Kronos, lekker hardlopen in de namiddag-zon en daarnaast een boel gezelligheid op de Sintelbaan en daarbuiten. Zo hebben we afgelopen week een film-avond gehad en is er fanatiek geklaverjast. Kom het eens proberen op ÚÚn van onze trainingen: Dinsdag van 18:00 - 19:30 op de Sintelbaan en donderdag van 18:00 - 19:30 in het Fanny Blankers Koen Stadion in Hengelo. Info: Bel Nelleke van der Ploeg (053-4895107), stuur een mail [email protected] of kijk op http://run.to/kronos.

Volleybalvereniging Harambee

Op vierde Paasdag (3 april) is de AV. Da's erg leuk maar nog leuker is de Bata. Schrijf je in via de website of op het Harambord. En volleybal je nog niet maar lijkt het je toch wel heel leuk? Bij Harambee kun je op jouw niveau volleyballen en bovendien is 't ook nog eens erg gezellig. Kom gewoon een keer langs om 'ns mee te trainen. Weet je niet precies wanneer de training is of wil je meer info, kijk dan even op de website (www.harambee.nl) of bel Ronald (0534895102) en hij kan je alles vertellen.

D.R.V Euros

Afgelopen weekend was de lotingsvergadering van de 119e Var$ity. Zeven ploegen zijn zich op dit moment aan het voorbereiden om op zo. 7 april te pieken op het Amsterdam Rijnkanaal nabij Houten # Komend weekend is het Pasen en wordt het zomertijd. Met z'n allen paaseieren zoeken tijdens het paasontbijt op vrijdag. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom, schrijf je wel nog even in voor de maaltijd. # Komend weekend staat ook nog de traditionele Boat Race op de Thames in Engeland op het programma. Oxford en Cambridge zullen zoals gebruikelijk voor de overwinnig gaan strijden. TV-uitzendingen zij er op de BBC en op Eurosport # Daarnaast is er op Euros dit weekend een trainingsweekend van Laga op Euros. Er zijn vaste vrije tijden gereserveerd voor Euros roeiers om te trainen. Vraag even aan het bestuur op welke momenten dat is # Info: www.DRV-Euros.nl.

D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke do. is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je een keer mee wilt doen dan kan dat? We trainen elke ma. van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren, maar bel even of er plaats is omdat het nu redelijk druk is. Voor vragen kan je bellen met Ruben (053-4895065) of stuur een mailtje ([email protected]). Kijk ook op www.diok.nl voor meer info.

DZ Euros

Vandaag is het dan eindelijk zover. Alle zeilboten zijn afgelopen dinsdag het water in gehesen en beginnen vandaag, op de Sterns en Laser 2's na natuurlijk, aan hun lange tocht richting Friesland. Met de vaart richting Friesland zal het niet lang meer duren voordat de eerste evenementen eraan gaan komen. In het weekend van 13/14 april organiseert de Eerstejaarscommissie het Eerstejaarsevenement. Dit spetterende zeilspektakel wordt speciaal voor de eerstejaarsleden van Euros Zeilen georganiseerd, omdat velen aan het eind van het vaarseizoen pas lid zijn geworden en nog niet zoveel vaardagen hebben kunnen maken. We gaan dit weekend varen van Workum naar Stavoren en weer terug. Een gedeelte van de vloot zal over het IJsselmeer varen. Ouderejaars en eerstejaars (ook vrienden/vriendinnen zijn van harte welkom) kunnen zich opgeven voor het eerstejaarsevenement via [email protected] (cc: [email protected]) waarbij de organisatie zich het recht voorbehoudt bij over-inschrijving de eerstejaars voorrang te verlenen. Meer info via www.euros.nl of per mail bij [email protected]

D.B.V. Arriba - 3 April: Bowlen met FC Arriba!

Op Woendag 3 April kan je Bowlen met FC Arriba. Meer informatie verkrijgen of opgeven kan door een mailtje te sturen naar [email protected] Belangrijke evenementen: 3 april: Bowlen met FC Arriba en 4&5 mei: Arriba's internationale breedtetoernooi - Pirates Of The Arribean. Ook zin om te basketballen? Arriba is de basketballvereniging van de UT, bestaat al 37 jaar en is bekend door heel Nederland. Arriba telt op dit moment 8 herenteams (waaronder een recreantenteam) en 2 damesteams. Naast het basketballen zijn er veel gezellige evenementen en organiseert Arriba zelf de nodige toernooien. Kom ook een keer geheel vrijblijvend meetrainen! Voor de heren kan dat op dinsdag om 19:30 in sporthal 1, op dinsdag om 22:30 in sporthal 2 of op donderdag om 18:00 uur in de houten zaal. Voor de dames kan dat op dinsdag om 19:30 in sporthal 1. Houd de website goed in de gaten voor het allerlaatste nieuws: http://www.student.utwente.nl/~arriba. Meer Info: Wim (053-4895028) of Linda (053 4350626).

Kartvereniging 'A la kart'

Woensdag 10 april heeft a la kart een introductiemiddag, als onderdeel van de sportweek van de Sportraad UT. Hierdoor willen we mensen in de gelegenheid brengen om eens kennis te maken met karting. We hebben zelf de beschikking over 2 karts waar we mee kunnen rijden op de outdoor kartbaan in Oldenzaal. Om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen gaan we rijden in heats van 10 minuten, waarbij iedereen 2 heats mag rijden. Hierdoor kunnen we max. 32 personen laten karten. Een ieder die mee wil kan zich inschrijven op internet. Degenen die als eerstezijn kunnen mee. Kosten: EUR 15. Opgave: www.alakart.nl.

Linea Recta

Wil jij ook een salto leren en heb jij voldoende lef? Kom dan langs op de open training van turnvereniging Linea Recta. Centraal zal staan het trampoline- en minitramp-springen. Je hoeft absoluut geen geboren atleet te zijn om mee te kunnen doen. Dus twijfel niet en kom gewoon langs op deze open training. We hopen je te zien op woensdag 10 april van 19:00-21:00 in de houten zaal van het Sportcentrum.

Student Union

Bestuur Student Union

Op wo. 3 april a.s. organiseert het Student Union bestuur i.s.m. Procter & Gamble de training 'Persuasive selling', overtuigend verkopen. Deze training is bedoeld voor studentbestuurders, studentenleden van de Universiteitsraad en enkele commissies. Plaats: het kantoor van P&G in Rotterdam, tijd: van 9.30 tot 17.00 uur (excl. Heen-en terugreis). Voor een lunch wordt gezorgd en direct na de training drinken wij nog een borrel. Voor die mensen die beschikken over een OV-weekendkaart wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden voor een onkostenvergoeding en waarschijnlijk wordt hier het een en ander voor geregeld. Aan de training kunnen maximaal 35 mensen deelnemen, dus schrijf je zo snel mogelijk in, maar uiterlijk voor 27 maart aanstaande. Opgeven kan door te mailen naar [email protected] # De aanmeldersportal gaat deze week online. Aankomende studenten vinden hier info over introductie, huisvesting enz. Natuurlijk kunnen studenten hier ook gebruik van maken. Inloggen kan met je mail-username en password op www.utwente.nl/portal. Binnenkort verschijnt er in het UT-nieuws een artikel over deze portal.

Mensa-menu

Week 14

Zaterdag 30 maart

Soep van de dag

***

Goulash

doperwten

rijst

Vegetarisch: goulash

Zondag 31 maart

Eerste Paasdag

Soep van de dag

***

Varkensoester met champignonsaus

koolrabi - kaassaus

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaassoufflé

Maandag 1 april

Tweede Paasdag

Soep van de dag

***

Wilde zalm met Hollandaisesaus of

Vleesgerecht - Broccoli

aardappelkroketjes

Vegetarisch: kaas groentesnit

Dinsdag 2 april

Gebonden aardappel preisoep

***

Varkensschnitzel - zigeunersaus

groente macedoine

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: groenteschnitzel

Woensdag 3 april

Chinese tomatensoep

***

Bami Goreng - saté

Sambalboontjes - satésaus

Atjar tjampoer - kroepoek

Vegetarisch: loempia

Donderdag 4 april

Goulashsoep

***

Sjasliks - zigeunersaus

savooienkool

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: Hawaïschnitzel

Vrijdag 5 april

Heldere groentesoep

***

Kip Bonne Femme met garni van o.a.

Aardappelen, wortel, ui, champignons

doperwten en spek

Vegetarisch: omelet Bonne Femme

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 1april i.v.m.

2e Paasdag is " De Stek "gesloten

Dinsdag 2 april t/m vrijdag 5 april

Shoarmaschotel met

Frites en knoflooksaus

saladebar

Week 15

Zaterdag 6 april

Soep van de dag

***

Runderhamburger met gebakken uien

snijbonen - fritessaus

friet of gekookte aardappelen

Vegetarisch: hamburger met

gebakken uien

Zondag 7 april

Soep van de dag

***

Kipschnitzel - paprikasaus

Mexicaanse mix

gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: schnitzel

Maandag 8 april

Braziliaanse maïssoep

***

Karbonade - vleessaus

bloemkool

friet of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaaskrokantjes

Dinsdag 9 april

Kippensoep

***

Lasagne Bolognaise

roerbakgroente

Vegetarisch: volkorenmacaroni

Woensdag 10 april

Champignonsoep

***

Varkensoester - jachtsaus

rode kool - appelmoes

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaasplak

Donderdag 11 april

Gebonden vissoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

of vleesgerecht - curry saus

rode bieten

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaasgroente snit

Vrijdag 12 april

Minestronesoep

***

Tagliatelle verde met ham en

champignons of Indische macaroni

met ketjapsaus

Vegetarisch: tagliatelle

champignon roersaus

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 8 april t/m vrijdag 12 april

Stoofschotel van kalkoen en

groente met gepofte appel

aardappelpuree en saladebar


Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.