INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 18 april 1996 (formulering ter vergadering vastgesteld) Het College heeft besloten voor het studiejaar 1996-1997 de volgende collegegeldtarieven vast te stellen: voor voltijdse studenten die 12 maanden of minder studiefinanciering WSF (Wet Sutdiefinanciering) over hebben danwel daadwerkelijk geen studiefinanciering WSF genieten, het instellingsta

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 18 april 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten voor het studiejaar 1996-1997 de volgende collegegeldtarieven vast te stellen: voor voltijdse studenten die 12 maanden of minder studiefinanciering WSF (Wet Sutdiefinanciering) over hebben danwel daadwerkelijk geen studiefinanciering WSF genieten, het instellingstarief vast te stellen op Y 2.400,-; voor deeltijdstudenten het instellingstarief vast te stellen op Y 1.800,-; voor extraneï het instellingstarief vast te stellen op Y 1.450,-. Het College vraagt de Universiteitsraad hiermee in te stemmen.

Het College heeft de Voortgangsrapportage Nieuwe Opleidingen definitief vastgesteld en zendt die ter informatie naar de Universiteitsraad.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 11 april 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft de heer dr. C.A. van Blitterswijk benoemd tot hoogleraar Biocompabiliteit ingaande 1 mei 1996 voor drie jaar; het betreft een aanstelling in deeltijd (0,2 fte).

Het College heeft de heer dr. N.F. van Hulst benoemd tot hoogleraar Optische Technieken voor 1,0 fte ingaande 1 juni 1996.

Bureau Internationale Samenwerking

De Stichting S.M.I.T. is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het komend academisch jaar. S.M.I.T. bestaat uit zeven studenten die de opvang regelen van buitenlandse studenten op de UT en die hun tijd in Nederland zo gezellig mogelijk proberen te maken. Ben je geinteresseerd of heb je vragen? Kom dan in de middagpauze eens langs op de S.M.I.T.-kamer, Vrijhof 232, of bel even. Tel. 053-4894052. Je kunt ook langskomen op onze wekelijkse borrel op woensdagavond in cafe San Remo in Enschede vanaf 22.30 uur, waar altijd wel iemand van het bestuur te vinden is.

Afscheid

Met ingang van 1 juli 1996 zal Jaap Boeijsma, medewerker aan het kristallografieonderzoek bij de vakgroep Chemische Fysica, dienst Fysische Metingen gebruik maken van de zgn. VUT-regeling en onze faculteit verlaten. Ter gelegenheid hiervan is er op vrijdag 24 mei vanaf 16.00 uur een afscheidsreceptie in de Sociëteitsbar van de Bastille. U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Stemcommissie Campus 1996

De Stemcommissie Campus heeft in haar vergadering van 3 mei j.l. het voorlopige kandidatenoverzicht voor de verkiezingen van de Raad voor de Campusvoorzieningen 1996 als volgt vastgesteld: Lijst 1: CaBaal: 1. Femke Box, 2. Robin Sinke, 3. Dirkjan Stevens, 4. Susanne van Dijk, 5. Wilfred Kleinjan, 6. Rick Meijnen, 7. Mark van Meijel, 8. Marcel Kiers, 9. Harriet Workel, 10. Lieuwe van der Werff, 11. Tonnie Buitink*, 12. Henrieke Warger, 13. Jeroen Breman*, 14. Judith Bakker, 15. Michael Jongeneel. Lijst 2: De Alliantie: 1. Alice van den Tillaart, 2. Ab Bevers*, 3. Joris Uilenreef, 4. Harry van Rijbroek, 5. Arjen Dijkstra, 6. Sjoerd Helming, 7. Gerco Overeem, 8. Linda Vonhoff, 9. Marcel Kloosterman, 10. Jolande Kors, 11. Walter vande Koot, 12. Jakob Klok, 13. Nicolette du Rieu, 14. Danny van der Voorden. Lijst 3: Campus OPen: 1. Rogier van het Land, 2. Cecile de Vos, 3. Erik Kolkman, 4. Garmt van Soest, 5. Rene Poodt, 6. Vincent Rump, 7. Karin de Vries, 8. Koen Voskamp, 9. Iris Luttmer, 10. Robin Haandrikman, 11. Reneke van Soest, 12. Michael de Louwere, 13. Jonathan Barsema, 14. Jeroen Ottens, 15. Marjolein van der Ham.

)* kandidaten zijn niet ingeschreven als student; personeel UT. Alle overige kandidaten zijn ingeschreven als student aan de UT.

Aanvragen voor herstel van vormfouten en verbetering van het kandidatenoverzicht kunnen tot uiterlijk maandag 13 mei 1996, 17.00 uur worden ingediend bij de Stemcommissie Campus, Vrijhof kamer 128 (Annette Leusink-Hulsbeek, griffie RCV).

Promoties

Pieter Johan van den Bosch op 9 mei 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr. H. Rogalla. Het proefschrift is getiteld: Criocooler-operated high-Tc squid system for magnetocardiography in an unshielded enviroment.

Rene Hendrik Elias van Doorn op 24 mei 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotoren zijn prof.dr.ir. A.J. Burggraaf en prof.dr.ir. H. Verweij. Het proefschrift is getiteld: Oxygen separation with mixed conducting perovskite membranes

Raymond Asuquo op 31 mei 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J.A. Lercher. Het proefschrift is getiteld: Conversion of N-butane over mordenite based catalysts.

Rudi ter Haar op 17 mei 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotoren zijn prof.ir. A.W.J. de Gee en prof.dr.ir. J. Huetink. Het proefschrift is getiteld: Friction in sheet metal forming, the influence of (local) contact conditions and deformation.

Maxim Vladimirovitch Pedyash op 30 mei 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. H. Rogalla. Het proefschrift is getiteld: high- superconducting nanobridges in thin films.

Martinus Adrianus Johannes Verhoeven op 10 mei 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. H. Rogalla. Het proefschrift is getiteld: High Tc superconducting ramp-type junctions.

Marcel Edwin Bijlsma op 31 mei 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotoren zijn prof.dr. H. Rogalla en prof.dr. A. van Silfhout. Het proefschrift is getiteld: An in situ ellipsometric study of high-Tc superconducting thin film growth.

Onderwijs

Alle faculteiten

Sluiting BOZ-INF op 17 mei 1996

BOZ-INF is op vrijdag 17 mei 1996 (de dag na hemelvaart) gesloten.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9000, strategisch management, machineontwikkeling. Daarnaast starten er projecten op het gebied van ISO-9002, machineanalyse en procesanalyse. Voor het bestuur en projectmanagement van UniConsult Twente zijn wij op zoek naar enkele goede studenten met organisatorische ervaring. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (naast het stagebureau)

Studentassistentschappen cursusjaar 1996/97 bij de faculteit TN.

Zie mededeling onder EL en TN.

Gastvoordracht

Voor: Studenten en docenten

Op vrijdag 10 mei a.s. van 9.00 - 10.30 uur, in zaal BB7, houdt Ir. A.J.J. Engelbregt een voordracht met als titel: 'Indeling van winkelruimte: het schapallocatieprobleem' De heer Engelbregt is werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en heeft een ruime ervaring op het gebied van logistieke beheersproblemen en inrichtingsvraagstukken.

In de voordracht zal in vogelvlucht de relatie tussen winkelformule en winkelinrichting worden belicht, waarna wordt ingezoomd op modellen voor het toekennen van schapruimte voor het indelen van artikelen. Verder zullen enkele prakrijkvoorbeelden van schapallocatie worden besproken.

Case De Zwaan (Kwaliteitsmanagement 181020)

Voor: alle faculteiten

Zie mededeling onder TBK !!

BSK

Bijeenkomst afstudeerfases/-opdracht

Deze bijeenkomst is speciaal bestemd voor studenten die in de nabije toekomst willen starten met de afstudeeropdracht. Maandag 6 mei 1996 om 15.45 uur; plaats TW-C238. Het programma voor de afstudeerfase/-opdracht luidt als volgt: 15.45 - 16.05 uur: B. van Rein: algemene inleiding; 16.05 - 16.25 uur: dr. P.A.Th.M. Geurts: opzet van de afstudeeropdracht; 16.25 - 16.35 uur: pauze; 16.35 - 16.50 uur: bijdrage afgestudeerde: drs. W.P.E. van der Leest; 16.50 - 17.00 uur: G.J. Rösken: administratieve procedure afstuderen: 17.00 - 17.15 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen:; 17.15 - ?? uur: borrel Sirius (kantine TW).

Colloquia

Anton Koonstra over: Een Europees asielbeleid, communautair of intergouvernementeel geregeld? Een onderzoek naar de vormgeving aan een Europees asielbeleid, gezien vanuit een Nederlands perspectief; 20 mei 1996, 16.45 uur, TO-L213.

Sander Smakman over: Beslissingsondersteuning bij afvalwaterzuivering: een civieltechnisch-bestuurskundig onderzoek naar de toepasbaarheid van de gegevens van een dynamisch simulatiemodel van afvalwaterzuivering voor de actoren op tactisch niveau binnen de uitvoerende organisatie van een waterschap; 21 mei 1996, 16.00 uur, TW-C238.

Hilda Nijboer over: 'De sprong in het diepe'; een evaluatie van het privatiseringsproces van het Onderwijs Service en Advies Bureau van de gemeente Leeuwarden; 17 mei 1996, 11.00 uur, TW-C238.

Recht en regulering (175227)

Voor: D3-studenten BSK

Het tentamen van het vak Recht en regulering vindt plaats op dinsdag 28 mei a.s. om 9.00 uur. De te bestuderen tentamenstof bestaat uit het boek: Stout, H.D., 'De betekenissen van de wet' (hoofdstukken 5 en 6 zijn geen tentamenstof), de reader 'Recht en regulering'en de collegestof. Voor de uiteindelijke beoordeling van het vak is vereist dat u voldaan heeft aan de opdrachten uit de reader. Deze opdrachten dienen voor het tentamen ingeleverd te worden bij de docent. Het herhaaltentamen vindt plaats op dinsdag 13 augustus ('s middags).

Staats- en bestuursrecht I (175001)

Voor: P-studenten BSK

De werkcolleges Staats- en bestuursrecht I van vrijdag 10 mei a.s. voor groep R1 en R2 zijn verplaatst naar donderdag 9 mei het 5e en 6e uur (groep R1: zaal TW-A137 en groep R2: zaal TW-RC103a).

Afstudeerder gezocht

Gezocht: Afstudeerder met interesse voor de politieorganisatie. Voor een student(e) die een afstudeerplaats zoekt bij de politie is er nu de mogeljkheid een onderzoek te doen bij de politie Rotterdam-Rijnmond. Centraal in het onderzoek staat de rol van de centrale meldkamer. Door de reorganisatie van de politie is de verwachting dat de meldkamer andere (nieuwe) taken zal krijgen. Het onderzoek zal aanbevelingen formuleren gericht op de inrichting van deze nieuwe taken binnen het korps. Gezocht wordt een student(e) die zelfstandig kan werken en die met name de organisatorische aspecten van de politie interessant vindt. Startdatum: mei/juni. Begeleiding en info: IPIT, tel. 3917.

Gezocht: student-assistent bij het CSHOB

Het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid (CSHOB) is een internationaal opererend onderzoeksinstituut aan de UT. Eén van de projecten binnen het CSHOB is de ontwikkeling van een internationaal vergelijkende hoger onderwijs monitor. Een belangrijk onderdeel van dit project is het ontwikkelen van een database-applicatie, alsmede het vullen van die database met gegevens van zowel kwalitatieve als kwantitatieve aard. Voor dit laatste zoeken we de hulp van een student-assistent. De duur van het assistentschap is in eerste instantie van 1 juni 1996 tot 1 januari 1997, met een eventuele mogelijkheid tot verlenging. De omvang bedraagt 2 eenheden. Kandidaten moeten een gedegen kennis hebben van en ervaring hebben met Lotus en een duidelijke affiniteit met het verwerken van cijfermatige informatie. (Passieve) kennis van vreemde talen (Engels, Duits, eventueel Frans, Zweeds en Deens) is eveneens vereist. Verder is ervaring met Paradox en affiniteit met hoger onderwijs en hoger onderwijsbeleid een pré.

Heb je belangstelling voor dit student-assistentschap, neem dan voor 15 mei contact op met Frans Kaiser (3264) of Leo Goedegebuure (3265). Bij beiden kun je ook terecht voor verdere informatie.

Mededeling BOZ-TCW

Als je na het eerste jaar Bestuurskunde je studie wilt vervolgen bij Toegepaste Communicatiewetenschap meld je dan voor 16 mei aan bij BOZ-TCW.Je ontvangt binnenkort een brief met een aanmeldingsformulier.

StudentenOverleg

Voor: alle studenten

Woensdag 24 april hebben we de stemmen geteld. De opkomst was net als bij de U-Raadverkiezingen 42% In vergelijking met vorige jaren was dat een redelijke opkomst. (Maar het blijft minder dan de helft!) De vier studenten met het hoogst aantal stemmen waren: Dagmar van Beurden, Maartje Corsten, Martijn de Gier en Jeroen de Graaf. Zij zijn volgend jaar de student-leden in de OpleidingsCommissie.

De volgende bijeenkomst van het StudentenOverleg zal zijn op woensdag 22 mei in de middagpauze. Uiteraard is iedereen daarbij van harte welkom. Blijf op de hoogte van wat er binnen de faculteit allemaal gebeurt, laat je stem horen en/of steek de handen uit de mouwen. (We hebben nog een aantal 'vacatures'.) Regelmatige bezoekers van de bijeenkomsten krijgen de stukken thuisgestuurd, voor anderen liggen er vanaf 14 mei uitnodigingen op de plank bij BOZ. Heb je nog vragen, neem dan even contact op met een van de mensen van het SO-bestuur. Gerald-Jan Ellen (voorz.) 053-4319952; Nicky Bouwers (secr.) 053-4340402; Marleen Visser (penn.) 053-4357291; Pieter Hoekstra (eval.) 053-4358189.

EL

Prakticum Realiseren in materialen

Voor: HTS-ers lichting 95/96

HTS-ers van 95/96 kunnen zich vanaf maandag 29 april inschrijven voor het prakticum Realiseren in materialen. Er zijn drie proeven waaruit men een keuze kan maken. Proef B: lichtgeleidersensoren; proef C: micromechanische krachtsensor; proef D: fotodiodes. De inschrijving is geopend t/m vrijdag 10 mei a.s.

250-uurs voordracht

R. Sierat over; Multimedia in een PC-omgeving op basis van M-JPEG; 15 mei 1996m, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1228.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Voor: d2, d3

In het dictaat van bovengenoemd vak 124118 staat vermeld, dat het laatste college op 17 mei de laatste gelegenheid is tot het stellen van vragen over dit vak. Door omstandigheden kunnen dan echter misschien geen vragen meer gesteld worden over het hoofdstuk Model Reference Adaptive Control. Daarom wordt aanbevolen, vragen daarover te stellen tijdens het voorafgaande college op 14 mei. Verder is in het dictaat vermeld, dat eventueel te verschijnen errata ook examenstof zijn. Deze errata zijn voor bezitters van het dictaat '95/'96 gratis verkrijgbaar tijdens het laatste college en daarna bij het secretariaat van het Laboratorium voor Regeltechniek, EL/TN 8264.

Studentassistentschappen cursusjaar 1996/97 bij de faculteit TN.

In het cursusjaar 1996/97 kunnen een aantal studentassistentschappen vervuld worden bij het Eerstejaars Natuurkunde Practicum en bij het Voortgezet Practicum van de faculteit TN. Voor de assistentschappen komen in de eerste plaats studenten Technische Natuurkunde in aanmerking doch ookanderen kunnen solliciteren. Een overzicht van de beschikbare taken en overige gegevens kan worden afgehaald bij het faculteitsbureau van de faculteit TN. Sollicitaties dienen op het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 31 mei a.s. aldaar te zijn ingediend. Ook degenen die in het lopend cursusjaar een assistentschap hebben vervuld moeten een solliciatieformulier indienen.

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

E.W. Prangsma over: Judging the Suitability of PVS for Proving Transformations on SIL; 5 juni 1996, 14.00 uur, INF L204 (demozaal).

R.M. Blaakmeer over: The Design and implementation of a real time video conferencing tool; 12 juni 1996, 14.00 uur, INF L220.

W.J. van der Veer over: Robuuste morfologische analyse; 20 mei 1996, 10.00 uur, INF L204 (demozaal).

Willem Kok over: Development of a telematics system for supporting paramedical applications; 14 mei 1996, 15.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

L.E. Engels over: Transformational Design of a VSP based DCT for JPEG implementation; 31 mei 1996, 15.30 uur, TW B-209.

P.B.P. van Loon over: Integratie van logistiek en informatievoorziening in informatieplanning; 31 mei 1996, 15.00 uur, INF L204 (demozaal).

J. de Ruiter over: Data mining, een inventarisatie van de mogelijkheden voor RCC Informatieservices BV; 24 mei 1996, 15.00 uur, CT-1814.

Sluiting BOZ-INF op 17 mei 1996

BOZ-INF is op vrijdag 17 mei 1996 (de dag na hemelvaart) gesloten.

Samenstelling afstudeerpakket INF.

Minimaal 12 maanden voor de start van de doctoraalopdracht dient de student een keuze te maken m.b.t. de vakgroep waar hij/zij denkt af te studeren. Op dat moment dient de student tevens in overleg met de studie-adviseur een afstudeerpakket samen te stellen. Zuiver alleen om je een idee te geven hoe je een dergelijk afstudeerpakket zou kunnen samenstellen liggen er op de balie bij BOZ-INF voorbeelden van studieprogramma's ter inzage. Het is dus niet de bedoeling dat je deze voorbeelden letterlijk overneemt, uiteraard mag dit wel. De voorwaarden waaraan je afstudeerpakket dient te voldoen staan vermeld in de keuzegids deel 2 van INF. Deze is tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van de vakgroepen ter beschikking gesteld en is verder bij BOZ af te halen. Bij BOZ kun je tevens een formulier verkrijgen waarop je je afstudeerpakket kunt vermelden.

Samenstelling afstudeerpakket BIT.

Minimaal 12 maanden voor de start van de doctoraalopdracht dient de student een keuze te maken m.b.t. de vakgroep waar hij/zij denkt af te studeren. Op dat moment dient de student tevens in overleg met de coordinator van de afstudeerdiscipline en de studie-adviseur een afstudeerpakket samen te stellen. De voorwaarden waaraan je afstudeerpakket dient te voldoen staan vermeld in de handleiding Afstuderen bij BIT. Deze is tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van de vakgroepen ter beschikking gesteld en is verder bij BOZ af te halen. Bij BOZ kun je tevens formulieren krijgen waarop je je afstudeerpakket kunt vermelden.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

Integrand

Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde Informatica student(e) die kan programmeren in Cobolt, RPG, Oracle en welke analyse werkzaamheden kan uitvoeren m.b.t. het schrijven van software programma's. Zeer interessante opdracht/voorwaarden. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 460, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TBK/CT&M

Gastcollege Kwaliteitsmanagement (181020) 15 mei

Op 15 mei a.s. zal dhr. J. Löwik, Directeur van Unichema, een gastcollege verzorgen over kwaliteitsmanagement. Unickema heeft als eerste bedrijf in Nederland de nederlandse kwaliteitsprijs toegekend gekregen in 1993 en is ook daarna volop doorgegaan op het pad van integrale kwaliteitszorg. Dhr. Löwik zal vertellen hoe het proces bij Unichema verlopen is, wat de ervaringen zijn, etc. Zijn verhaal zal illustreren hoe implementatie IKZ in de praktijk gestalte kan krijgen. Voorafgaand aan het gastcollege zal mw. Gieskes nog enkele korte zaken behandelen en vragen beantwoorden met het oog op het tentamen.

Prakticum Operationele Methoden voor Logistiek en Bedrijfszekerheid (182068/182069)

Wie nog niet beschikt over de eerste prakticumopgave, die tijdens het college op 22 april is uitgereikt, kan deze afhalen bij Elke van der Veen, kamer BB-316. Gezien de aard van de werkzaamheden, verdient het aanbeveling deze opdracht goed voor te bereiden. Slecht voorbereide studenten hoeven dan ook op weinig begeleiding te rekenen.

Materiaalkunde 226070(0)(1)

Voor: D-studenten CT&M

Het hoorcollege van het vak Materiaalkunde dat op woensdag 15 mei a.s. het vijfde en zesde uur zou plaatsvinden komt te vervallen.

Ontwerpen van civieltechnische constructies I (226020)

Voor: TBK-C, D1

De werkcolleges van OCC I (226020) gegeven door P. de Lange zullen plaatsvinden op 14 mei a.s. in WB Hal V 111 van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Tentamen Hoogbouw (226570)

Voor: D-studenten CT&M

Op 24 juni a.s. zal er een mondeling tentamen plaatsvinden van het vak Hoogbouw (226570). U kunt zich hiervoor inschrijven in groepen van twee op de inschrijflijst op het mededelingenbord van CT&M vanaf donderdag 2 mei a.s.

UniConsult Twente

- UniConsult Twente is op zoek naar een TBK-student met ervaring met ISO certificering voor een project bij een bedrijf in Hengelo. Het betreft hetvolledig invoeren van de ISO-9002 normen.

- UniConsult Twente is op zoek naar een TBK-student met ervaring in CE certificering voor een mogelijk project bij een fabrikant van bouwmachines in de regio.

Verdere informatie over deze projecten is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom langs op de UniConsult kamer: CT-3144.

Privaatrechtelijk bouwrecht (189067)

Voor: D-studenten CT&M

Anders dan eerder meegedeeld gaan de colleges van het vak Privaatrechtelijk bouwrecht (189067), dat gegeven wordt op vrijdag het derde en vierde uur, niet één week langer door. Het laatste college wordt gegeven in week 20 en zal twee extra uren, namelijk het vijfde en zesde uur, langer doorgaan.

Gastcollege prof. E. van Beek

Voor: D-studenten CT&M en studenten TBK-C

Het gastcollege van prof. E. van Beek, dat wordt aangeboden in het kader van de vakken MICS II (221320) en Systeemanalyse (221310), dat op 14 mei a.s. het derde en vierde uur zou plaatsvinden is verzet naar 21 mei a.s. het derde en vierde uur in zaal TWRC A101.

Mondelinge presentaties 2e-jaars bedrijfsstage (Gerritsen, Heerkens/Velner)

Voor: Studenten die op stage zijn geweest en de mondelinge presentatie nog niet hebben afgerond

De mondelinge presentaties ter afronding van de tweedejaars bedrijfsstage bij dhr. Gerritsen en dhr. Heerkens vinden plaats in groepen van max. zes studenten. Aangezien de functie van stagecoördinator van dhr Heerkens is overgegaan naar B. Velner (BB 400, tel 4707), zullen diegenen die door dhr Heerkens bezocht zijn en diegenen die geen stagebezoek hebben gehad, verder begeleid worden door de heer Velner. Stagiaires die bezocht zijn door de heer Gerritsen, zullen ook door dhr Gerritsen beoordeeld worden.

Tijdsduur per groep: twee uur. Op de 3e verdieping van het BB-gebouw (bij de publi-catieborden) kun je je intekenen voor de presentaties, op een tijdstip naar keuze. De data waaruit je kunt kiezen zijn:

A: voor studenten van dhr Gerritsen: woensdag 22 mei: 13.30-15.35 en 15.45-17.50 uur in CT 1814. B: voor studenten van dhr Heerkens (Velner): vrijdag 17 mei:10.45-12.50, 13.30-15.35 uur in BB4; maandag 20 mei:08.30-10.35, 10.45-12.50 uur in BB7; dinsdag 21 mei:13.30-15.35, 15.45-17.50 uur in BB6; woensdag 22 mei:10.45-12.50, 13.30-15.35, 15.45-17.50 uur in BB5; donderdag 23 mei:10.45-12.50, 13.30-15.35, 15.45-17.50 uur in BB4; vrijdag 24 mei:10.45-12.50, 13.30-15.35 en 15.45-17.50 uur in BB6; woensdag 29 mei:13.30-15.35, 15.45-17.50 uur in BB6; vrijdag 31 mei:13.30-15.35 uur in BB6.

Let op!! De aanvangstijden wijken af van de normale collegetijden. Je kunt alleen intekenen bij een groep van de docent die jou tijdens de stage heeft bezocht. Aangezien woensdag 29 mei en vrijdag 31 mei in de tentamenperiode vallen, worden diegenen die geen tentamenverplichtingen hebben verzocht om op deze data in te tekenen. De zalen worden aangegeven op het intekenformulier.

Ter voorbereiding van de mondelinge presentaties wordt op dinsdag 14 mei van 12.30-13.30 uur een instructie over het voorbereiden en uitvoeren van presentaties gegeven voor de stagiaires van beide docenten. Plaats: BB1. Deelname is niet verplicht maar wel aan te raden.

Bezetting BOZ/TBK

Voor: Alle studenten

In de periode van maandag 10 juni t/m vrijdag 21 juni a.s. is een deel van de BOZ-medewerkers op cursus in Engeland. De bezetting bij Bureau Onderwijszaken is in deze weken dus minimaal !!

Als je van plan bent om in deze periode je colloquium te plannen en je cijferlijst is nog niet gecontroleerd, kom dan z.s.m. bij ons langs !!

Inschrijven hertentamens / examens

Voor: TBK-propedeuse en TBK-doctoraal

Van maandag 13 mei t/m vrijdag 31 mei a.s. kun je je inschrijven voor de examens en hertentamens. Er zijn studenten die zich in de voorgaande inschrijfperiode (15-04 t/m 03-05, 3e trim. tentamens) hebben ingeschreven voor de hertentamens, via het antwoordapparaat van de tentamenlijn. Deze inschrijvingen konden wij nog niet verwerken dus deze zijn NIET GELDIG !! De betreffende studenten moeten zich dus opnieuw inschrijven.

Gastvoordracht

Voor: Studenten en docenten

Op vrijdag 10 mei a.s. van 9.00 - 10.30 uur, in zaal BB7, houdt Ir. A.J.J. Engelbregt een voordracht met als titel: 'Indeling van winkelruimte: het 'chapallocatieprobleem'. De heer Engelbregt is werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en heeft een ruime ervaring op het gebied van logistieke beheersproblemen en inrichtingsvraagstukken. In de voordracht zal in vogelvlucht de relatie tussen winkelformule en winkelinrichting worden belicht, waarna wordt ingezoomd op modellen voor het toekennen van schapruimte voor het indelen van artikelen. Verder zullen enkele prakrijkvoorbeelden van schapallocatie worden besproken.

Voorbereidingsbijeenkomst W&M-component stage

Voor:TN en CT-studenten die binnenkort een stage met TBK-component willen uitvoeren

Gedurende dit collegejaar bestaat tweemaal de mogelijkheid om een voorbereidingsbijeenkomst ten behoeve van de TBK-invulling van de stage bij te wonen. Aanwezigheid is niet verplicht, maar bij de beoordeling van de stage wordt de stof die tijdens de voorbereidingsbijeenkomst is behandeld bekend verondersteld. De data van de bijeenkomsten zijn: dinsdag 21 mei van 8.30 uur tot 12.00 uur in zaal BB 106. Aanmelding vooraf is niet nodig

Colloquia

J.W. van den Broek over: Situationele toepassing van Internet voor de communicatie met het onafhankelijk intermediair van financiële diensten; 9 mei 1996, 13.45 uur, BB108.

C. Droste en M.M. Walbeek over: Bridging the information gap between North and South, the role of development aid; How can the application of telematics be improved in Burkina Faso and Zimbabwe?; 23 mei 1996, 15.45 uur, BB3

Damian Froklage en Alfons van der Galiën over: Booming Bao's Steel! Een onderzoek naar nieuwe internationale marktmogelijkheden voor Bao Steel, een Chinees staalconcern; 21 juni 1996, 15.45 uur, BB1.

Sieglinde Lendering over: Business Trends Study, Curaçao 1996; een onderzoek naar factoren voor succesvolle bedrijfsvoering en prestatieverbetering op Curaçao; 9 mei 1996, 15.45 uur, TW B-209.

John Voppen en Onno P. Nieboer over: 'Budgeting a Chinese New Year' -The acceptance of budget systems at Bao Steel; 17 mei 1996, 15.45 uur, Amfitheater Vestingbar

Lenny Oude Weme over: 'Oud of verouderd?': veroudering van medewerkers bij Coffee & Tea International, een werkmaatschappij van Sara Lee%DouweEgberts; 14 mei 1996, 16.00 uur, BB4.

Simone van Schaik en Marieke Alders over: 'Bridging the information gap between North & South, the role of development aid'. How can the application of telematics be improved in Costa Rica and Peru?; 24 mei 1996, 15.45 uur, BB3.

Bas Spekreijse over: Verbetering en ontwerp van het tasproces en de inrichting van het tasterrein bij Spanbeton B.V.; 24 mei 1996, 15.45 uur, BB106.

Lambrecht Wessels over: Prijsverhogingen in de Centraal- en Oosteuropese gasmarkt; 9 mei 1996, 15.45 uur, BB6.

N.A.M. Zwarts over: Het toepassen van Concurrent Engineering bij het structureren en verbeteren van het produktontwikkelingsproces bij Vredestein Fietsbanden B.V.; 23 mei 1996, 16.00 uur, BB6.

Case De Zwaan (Kwaliteitsmanagement 181020)

Voor: TBK D3

In tegenstelling tot het rooster is er naast de terugkoppeling op vrijdag 10 mei a.s. ook nog een laatste terugkoppeling. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei a.s. in BB6 van 12.30 - 13.30 uur en is evenals de vorige bijeenkomsten verplicht.

TN

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

Studentassistentschappen cursusjaar 1996/97 bij de faculteit TN.

In het cursusjaar 1996/97 kunnen een aantal studentassistentschappen vervuld worden bij het Eerstejaars Natuurkunde Practicum en bij het Voortgezet Practicum van de faculteit TN. Voor de assistentschappen komen in de eerste plaats studenten Technische Natuurkunde in aanmerking doch ook anderen kunnen solliciteren. Een overzicht van de beschikbare taken en overige gegevens kan worden afgehaald bij het faculteitsbureau van de faculteit TN. Sollicitaties dienen op het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 31 mei a.s. aldaar te zijn ingediend. Ook degenen die in het lopend cursusjaar een assistentschap hebben vervuld moeten een solliciatieformulier indienen.

Doctoraalvoordrachten

Erik de Groot over: Etsen op (100) oppervlakken; 10 mei 1996, 15.30 uur, EL/TN B 1220.

Sebastiaan van Dijken over: Photon Emission and Si Surface Structure studied with STM; 24 mei 1996, 13.00 uur, EL/TN B 1228.

E.P. Volkerts over: Frequency tunable RF excited continuous wave Ar-Xe laser; 30 mei 1996, 11.00 uur, EL/TN B 1220.

S.C.P. de Heij over: Micro Machining in Stainless steel; 31 mei 1996, 11.00 uur, BB 3.

Aanmeldingsprocedure examen doktoraal TN in juni 1996.

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich daarvoor altijd zelf opgeven. Ook wanneer de doktoraalvoordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. Bureau onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het doktoraal-examen zou willen uitstellen. Verder wordt U gevraagd U te willen houden aan de hieronder vermelde data. Aanmelding open: 22 april 1996. Sluiting aanmelding: 24 MEI 1996. Terugtrekken tot: 24 juni 1996. Examenvergadering (uitslag): 25 juni 1996. Uitreiking v.d.diploma's: 27 juni 1996. Twee exemplaren van het doktoraalverslag dienen bij bureau onderwijszaken TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). U dient er rekening mee te houden dat U ongeveer 3 weken voor de doktoraalopdracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

Voorbereidingsbijeenkomst W&M-component stage

Zie mededeling onder TBK.

TO

Intekening keuzevakken 1e trimester 1996-1997

Voor: doctoraal studenten TO

Voor de keuzevakken van het eerste trimester 1996-1997 kan men zich intekenen vanaf 22 mei a.s. De intekening sluit op vrijdag 16 augustus 1996.

Mededeling BOZ-TCW

Als je na het eerste jaar Toegepaste Onderwijskunde je studie wilt vervolgen bij Toegepaste Communicatiewetenschap meld je dan voor 16 mei aan bij BOZ-TCW. Je ontvangt binnenkort een brief met een aanmeldingsformulier.

TW

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

WB

Tussentijdse allocatie mei 1996

Voor studenten van de generatie 1993 en eerder die nog niet gealloceerd zijn heeft het fakulteits-bestuur een tussentijdse allocatieronde ingelast.

De voorwaarden voor plaatsing bij een vakgroep luiden: Start van de studie in 1993 of eerder (voor bezitters HBO-diploma: 1995 of eerder); Geslaagd voor het P-examen; Per 1 april 1996 20 studiepunten of meer met voldoende cijfer voltooid van het programma na de propedeuse (hierbij wordt maximaal 1 vak met cijfer 5 meegeteld); Voor ex. HBO-ers 1995 of eerder geldt de volgende norm: Studiesnelheid excl. vrijstellingen = > 60. Voor nadereinformatie hierover kunt u kontakt opnemen met uw mentor, dhr.Ter Steege.

Procedure: Het allocatie opgave-formulier, af te halen bij BOZ/WB, dient uiterlijk 10 mei a.s. te zijn ingeleverd bij BOZ/WB. De wijze van invullen staat vermeld op het formulier; Het fakulteits-bestuur zal vraag en aanbod op elkaar afstemmen en zonodig het examen-reglement toepassen, hetgeen loting kan inhouden; Studenten die in deze ronde niet worden gealloceerd kunnen aan de eerstvolgende ronde in begin mei 1997 deelnemen. I.v.m. de invoering van de 5-jarige opleiding kan de allocatieronde in oktober a.s. komen te vervallen; U dient er rekening mee te houden dat u telefonisch kunt worden benaderd met het verzoek een gesprek te hebben met het fakulteits-bestuur indien het kenbaar maken van uw voorkeuren daartoe aanleiding geeft.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

Integrand

Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde WB-student die een opdracht wil doen bij een bedrijf in Vorden, met zeer goede vvoruitzicht. Het gaat om het electrochemisch polijsten en het electrochemisch ontbramen. De benodigde kennis hiervoor is al aanwezig binnen het bedrijf, maar er moet verder onderzoek naar worden gedaan. Tevens moet dit verder ontwikkeld worden op productieniveau. Het laatste project betreft het automatiseren van de bestaande productielijnen, hiervoor moeten nieuwe machine's ontwikkeld worden. Deze projecten dienen door een student te worden afgerond, met uitzicht op een vaste baan. Het referentie nummer is 469. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Campus en studentenleven

SPE

Afzien

Stof, stank en lawaai in de Vrijhof duren voort. Er is op het Pastoraat nauwelijks te zijn, laat staan te werken. Een velerlei opzicht ongezonde situatie.

Hemelvaart

Een soort ruimtereis avant la lettre? Onzin, mythe? Een nationale fietsdag in plaats van een feestdag. Kunnen we (nog) iets met dat bijbelverhaal? Misschien weet je niet eens waar het over gaat! Zondag 12 mei lezen en overdenken we dit verhaal in de viering om half elf in de Boerderij. Voorganger is Jan de Jongh.

Joost mag het weten

Het SPE is trots op en dankbaar aan Joost Bekkers. Hij sleepte in de T.V.kwis: 'Ik weet het beter' een aanzienlijke prijs in de wacht, die hij bestemde voor speciale projecten van het SPE.

Vesper

Ieder week op donderdag half zes wordt het vesper voorlopig gehouden in de Boerderij. Daarna voor de liefhebbers eten in de mensa.

Diversen

Bellettrie Bibliotheek

Maandag 6 mei draait de Bellettrie Bibliotheek de thriller 'The Bourne Identity'. Deze spannende detective van Ludlum gaat over Jason Bourne, die zijn geheugen kwijt geraakt is. Terwijl hij zijn geheugen probeert terug te krijgen blijkt hij verzeild te zijn geraakt in een web van intriges. Een terrorist genaamd Carlos blijkt naar hem op zoek omdat Jason zijn gezicht misschien kent. Ook zijn ex-werkgevers blijken een appeltje met hem te schillen te hebben.

De toegang is gratis. Aanvang 20.15 uur en duurt zo'n 4½ uur. De Bellettrie bevindt zich in de hoek van de Bastille aan de kant van de Vrijhof. De eigen ingang is aangegeven met een groot bord. Voor vragen bel: 053-489 5249.

Trefavond Agapé

Dinsdagavond 14 mei is er weer de trefavond van christelijke studentenvereniging Agapé. Plaats en aanvang: kegelbar in de Bastille om 19.30. Vooraf eten in de Mensa, verzamelen om 18.00 onderaan trap van Mensa. Voor meer info, bel Duko (053-431 94 98).

Meimaand Cultuurmaand

Ondanks de verbouwing van de Vrijhof staat de maand mei bol van de culturele activiteiten! Vele verenigingen hebben hun toevlucht gezocht tot locaties in de stad en zullen daar deze maand een of meerdere voorstellingen houden. Er is toneel, er is cabaret, verschillende koren treden op en ook het harmonie- en het symfonie-orkest van de UT laten van zich horen. Kom dus eens kijken naar je culturele studie-genoten en wie weet, misschien sta je volgend jaar zelf wel op een van de podia! Het programma voor deze maand: Concert MSO, 12 mei, 14.30u., Grote Kerk, Enschede; concert Musilon, 12 mei, 20.00u., Waterstaatskerk, Hengelo; Produktie 'Weg', Contramime, 13 en 14 mei, 20.00u., Vestzaktheater, Enschede; Cabaretklas Contramime, 15 mei, 20.00u., Vestzaktheater, Enschede, Lustrumconcert SHOT, 21 mei, Grote Kerk, Enschede; Play-in orkest SHOT, 22 mei, 19.00u., Grote Kerk, Enschede; Slotconcert SHOT, 24 mei, Grote Kerk, Enschede; 'Leedvermaak' NEST, 22, 23 en 24 mei, Openluchttheater UT; Concert DVE, 29 mei, Mariakerk, Enschede.

Handboek 'Meteoren kijken'

Het handboek 'Meteoren kijken', voorzien van vele foto's en tekeningen, is de nieuwste uitgave van de Landelijk Samenwerkende Volkssterrenwachten (LSV). Het boek is voor f7,50 te bestellen: LSV-bureau, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht (tel. 030-2321456). Ook voor informatie over de aktiviteiten van de ruim 20 sterrenwachten in Nederland.

CSV Alpha

Vanavond is er een algemene ledenvergadering, aanvang 19.30 uur, in het TW gebouw. Er zal onder meer beslist worden welk bier we in het Polaroidpand gaan drinken. Wees dus op tijd! Verder staat er voor 15 mei een thema-avondop het programma. Details hierover kunt u vragen aan het bestuur. Uiteraard gaan we dit jaar weer zeilen (van 29-6 tot 6-7 in Terherne). Ook belangstellenden kunnen zich opgeven. Er hangt een lijst in Vivaan, onze sociëteit onderin de Bastille, iedere woensdag geopend vanaf 21.00 uur. Voor meer informatie of voor opgeven voor de zeilweek bel 074-2912019 (Melchior) of 053-4353456 (Sander)

ESTIEM Enschede

Belangrijk om te noteren: ESTIEM Enschede gaat naar Berlijn! Vertrek woensdagmiddag 15 mei, terugkomst zondagavond 19 mei. Kosten f50 à f75 p.p. Bezoek aan OTIS elevators en een workshop van Daimler Benz. Houd de week vrij en ga mee! Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf je in op het ESTIEM bord. # ESTIEM is bezig met een congres met als thema 'Datamining: Mine your own business!' Dit congres vindt in de tweede week van januari 1997 plaats. Interesse of vragen: bel 4893527 of 4895113!

KIvI Regio Twente zoekt Bestuursleden

- KIvI Regio Twente is een overkoepelend orgaan, dat probeert te zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende afdelingen. In Twente zijn dit de Afdeling Jonge Leden (AJL-Oost), de afdeling Bedrijfskunde (BK-Oost), de afdeling Electrotechniek (EL-Oost) en de afdeling Werktuigbouw (WB-Oost). Om de continuïteit van het regiobestuur te kunnen garanderen, zijn wij op zoek naar bestuursleden, die voor de middellange termijn het regiobeleid in goede banen willen leiden. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht aan het adres van de KIvI-kamer. De KIvI-kamer Twente zit in het CT-gebouw van de UT (kamer 3184). De KIvI-kamer is via de hoofdingang van het CT-gebouw (trap op) te bereiken door de gang linksaf te volgen. KIVI staat dan aangegeven op de gele borden. De KIvI-kamer is op werkdagen geopend van 12:30u tot 14:00u. Kom gerust eens langs. Tel/fax: 053-894097.

- Donderdagavond 30 mei biedt het KIvI je namelijk de mogelijkheid om de lange latten eens op het water uit te proberen. Deze introduktiecursus waterskiën wordt voorafgegaan door een zomerse barbeque. Het festijn zal om 19.30 uur van start gaan op het Rutbeek te Enschede. Inschrijving voor dit sportieve evenement kan tot 23 mei bij de KIvI-kamer (053-4894097) of bij Mariëlle van Dooren (053-4337903). De deelnamekosten bedragen f 25,- voor leden en f 30,- voor niet-leden.

LSD Phaedrus

Het Literair Café zal zaterdag gehouden worden in het café van de Bastille (Hap aan de Tap). Marcel Mring zal aan het begin van de avond optreden, dus wees op tijd. Ook zijn er eigen voordrachten, zal Nest acte de presènce geven en zijn er bijdragen van de cursus toneelteksten schrijven. Het geheel zal plaatsvinden vanaf 20.00u, prijzen f4-/f7,50. Inlichtingen bel Rogier (4895034) of Roelant (4335636).

ASV Taste

Na Ajax is ook het Taste hockeyteam kampioen geworden. Vandaag zal er na de jaarclubdag wel weer een spetterend feest losbarsten in de sociëteit. De definitieve datum voor de Mr.Taste verkiezing is dinsdag 14 mei. Dus het slotoffensief van de campagnes kan beginnen. Dames, pas op!! Woensdag 15 mei wordt er gevoetbald tegen de Enschedese Boys. Supporters worden natuurlijk uitgenodigd om mee te gaan. De openingstijden van sociteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 1.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

Audentis

Op 23 april jongstleden is de eerste senaat van 'Audentis et Virtutis' geconstitueerd. Zaterdag 11 mei is er een reünistendag. Inlichtingen en inschrijvingen bij de heer Ormeling Tel: 053-4350212. Dinsdag 14 mei is er een uitval naar de studentenvereniging ESC in Eindhoven. Vrijdag 17 mei is het weer tijd voor de Concreet Rally. Inschrijvingen bij jaarclub Concreet. In het jonge frisse bestaan van Audentis, komt er dinsdag 21 mei een wervelend cabaret in de Schouwburg en iedereen is van harte welkom. De nummers die gespeeld worden zullen verkrijgbaar zijn op een unieke CD. De sociëteit is elke week geopend op dinsdag en donderdag. Sociëteit TRAM Walstraat 45 tot en met 49, Tel 4324357, Senaat 4328384.

Contramime

Contramime speelt weer! Cabaret in het Vestzaktheater. Maandag 13 en dinsdag 14 mei spelen Manon, Robin en Marieke de voorstelling `Weg'. Aanvang 20.30 uur. Toegang f10/7,50. Op woensdag 15 mei laat de cabaretklas zien wat ze kunnen in de voorstelling `Koffie en cake na afloop'. Aanvang 20.30 uur. Toegang f5/2,50. Lach en geniet, volgende week in het Vestzaktheater, Walstraat 35, Enschede (4301887).

FSST Tsjerk Hiddes

De T-shirts binne der! Uteinlik binne se dan toch noch kommen. Jimme kinne se bewûnderje, en keapje, by Siebren. Se kostje 16,50 gûne. Oan al it goede komt in ein, dus ek oan dit kollege jier. Tiid dus foar in ALG. Dizze wurd hâlden op 22 maaie in it kafee it Neutje yn HENGELO. Hjir sil dan it bestjoer wiksele wurde. It hiele program stjit ek yn de brief, die't eltsenien krige hat. Dan binne der ek noch in pear aktiviteiten. Op 17 en 18 maaie hâlt Aldgillis har lustrum yn Starum en it Federaasje sylwykein is op 14 oant 16 juny op in Frysk mar. Fierdere informaasje, tillefoan 053-4895025 (Siebren Mellema) of 053-4895007 (Michiel Tamminga).

AEGEE

Van 17 t/m 19 mei vindt in Passau het congres 'Rebirth of a continent' plaats. Dit congres zal gaan over de gevolgen van het instorten van communisme in Oost-Europa en de mogelijke uitbreiding van de Europese Unie tot Midden Europa. In Udine organiseert de Human Rights Working Group van 23 t/m 26 mei een congres met als titel:'Towards a better future'. Er zal dan gediscussieerd worden over de oorlog in voormalig Joegoslavië en tevens zal naar een oplossing worden gezocht.

Van 6 t/m 9 juni wordt door AEGEE-Hamburg het congres 'Entering the maritime milennium' georganiseerd.

Als je je voor een van deze activiteiten wilt inschrijven, kun je langs komen bij de AEGEE-kamer; Vrijhof 232 ( 053-4892207) of de sociëteit elke woensdagavond; Brinkstraat 81.

JMC Twente; Sport & Management

Dinsdag 14 mei: lezing Jeroen Bijl (Algemeen manager bij Eerste divisieclub FC Zwolle) en Henk Gemser (coach van vele schaatskampioenen, nu wederom bondscoach bij de KNSB). Woensdag 15 mei Tom van 't Hek (voormalig hockeyspeler en momenteel coach van het nederlands dameselftal hockey) en Carina Benninga (voormalig hockeyspeelster en nu organisatieadviseur en trainer/coach). Dinsdag 21 mei Ronald Florijn (bekendvol roeier) en Willie van de Kerkhof (voormalig voetballer en nu Directeur van een eigen adviesbureau). Bijeenkomst Financieel Economisch Management op dinsdag 21 mei te Utrecht. JMC-leden fl. 25,-, anders fl. 50,-.

Sinds kort enkele vacatures open voor actieve leden.

Meer informatie over trainingen en activiteiten van de Management Club bel Sascha Honing (053-4331665) of Marco Koorn (053-4327950). Telefonisch lid worden kan ook, of kom langs. NIVE-JMC Twente, kamer 204 in De Vrijhof. Tel:053-4894020. Fax:053-4894880.

OVATIE

Volgende week zal alweer het vijfde nummer van het OVATIE-journaal verschijnen, kop% kunt u uiterlijk 13 mei inleveren bij de redactie# Na alle commotie over de uitslag van de elfbierentocht heeft de organisatie Jan Date uitgeroepen tot winnaar# Zaterdag 11 mei is eenieder uitgenodigd om tot borrelen bij Rob. De week erna is op zaterdag een uitstapje naar het casino gepland en ten slotte is er op eerste pinksterdag een OVATIE team afgevaardigd op het studenten-volleybaltoernooi in Leiden. Voor meer info kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (4338450).

Studieverenigingen

Sirius

Geef je op voor een commissie bij Sirius, in het bijzonder de Computercommissie voor informatica-kenners, de Almanakcommissie voor schrijftalenten en de Buitenlandreiscommissie voor internationals. Kom eens langs op de Siriuskamer, TW B-108 # Schrijf je in voor deze excursies: op 14 mei naar de Almelose gevangenis en op 21 mei naar de Eerste en Tweede Kamer (vernieuwd excursieprogramma) # Op 20 mei is er een Onderwijsmiddag met een zestal workshops over mogelijke toekomstige onderwijsvormen. Meer informatie staat in de folder, verkrijgbaar bij de Siriuskamer # Voor mensen wier foto niet in de vorige almanak stond: neem contact op met Jeroen Huizing voor de plaatsing van jouw foto in de eerstvolgende almanak # 1 juli is de deadline van het Sirius Bestuurskunde Essay. Er kan geschreven worden over verschillende bestuurskundig relevante onderwerpen. Hoofdprijs: eer en f250! Haal de speciale folder bij de Siriuskamer # Geef je op als begeleider van een of meer VWO'ers die een dagje op de BSK-faculteit (en elders) willen rondkijken. Schrijf je in op de lijst op het publicatiebord bij de Siriuskamer.

Abacus

Woensdag 15 mei excursie naar NLR in de Noordoostpolder. Inschrijven bij de Abacuskamer # Op 15 mei ook de zogeheten DET-dag, dit jaar georganiseerd door de Delftse studievereniging Christiaan Huygens. Op het programma staan o.a. kanoën door de grachten van Delft, een barbecue in de Delftse Hout en een borrel in de W(iskunde)I(nformatica)-bar. Schrijf je snel in nabij de Abacuskamer. Kosten circa f20 p.p., inclusief eten. Je kunt geen reiskosten vergoeding krijgen van Abacus # Deze week brengen 26 Tsjechen een bezoek brengen aan Abacus en TW, met vrijdag 10 mei de weergaloze PraExchange Party. Abacusleden kunnen zich hiervoor inschrijven # Op 18 mei vindt het volleyballtoernoei, waar traditioneel veel medewerkers aan mee doen # Over veertien dagen verschijnt de eerste almanak van Abacus!

Communiqué

De sheets van GBBE zijn nog steeds te bestellen. Er hangt een inschrijflijst bij de postvakjes. De kosten bedragen 10 cent per pagina. Dus de gewone kopieerkosten # Woensdag 22 mei zal dr. Betteke van Rule, docente opde hogeschool Utrecht, een lezing houden over haar onderzoek naar de arbeidsmarkt voor communicatiedeskunigen. Op dit onderzoek is zij gepromoveerd aan de Universiteit Nijmegen. Verdere details worden later bekend gemaakt # Voor vragen kun je nog steeds tussen 12.30 en 13.30 terecht in de Communiqui-kamer.

Isaac Newton

Vanmiddag om 13.00 in N-105 de ALV, met om 15.30 uur de bestuurswissel voor het WB-gebouw, vanaf 17.00 uur borrel in de borrelkelder # . Aanvang: 15.30 u. Plaats: N-105 # 24 mei de jaarlijkse Ouderdag, voor de ouders van de eerstejaars. Alle ouders hebben inmiddels een brief ontvangen. Wil je, dat je ouders meedoen; wijs ze er dan even op, dat ze zich kunnen opgeven.

TObias

Gezocht met spoed: nieuwe voorzitter voor SOTO; de kans op je te bewijzen als een echte leider. Grijp deze kans om alle problemen binnen TO aan te kaarten bij de mensen die ze kunnen oplossen. Zorg voor dat betere beloofde onderwijs # Het coördinatieteam, bestaaande uit Wilco Emons, Jenet Immink en Lizette de Man zoeken enthousiaste TO-ers die graag, tegen een vergoeding, hun (postitieve) UT-ervaringen willen vertellen op scholen. Voor meer info, neem contact op met een van de drie genoemde coördinatoren # ToPoS organiseert op 11 mei een studiedag over 'Onderwijstechnologie'. Meer info vinden op het TObias-prikbord.# SCOON, het landelijke commissie van onderwijskundige studenten, houdt vrijdag 24 mei van 10.00-16.30 uur een themadag in Groningen over de Vensterscholen in Groningen. Meer info in de gele folders bij TO # TObias is nog steeds driftig op zoek naar iemand die haar home-page wil verzorgen # Alle Batabikkels nog bedankt voor hun zweterige inspanningen in het 'TObias in Action'-team. Jullie waren fantastisch.

Alembic

Gezocht: Doegroepleiders. Beleef de intro opnieuw! Het is absoluut geen probleem als je nu eerstejaars bent. En bovendien verdien je fl.300 per doegroep! Dus schrijf je snel in!. # Op 14 mei zal er weer een borrellezing zijn. Ditmaal kun je alles wat je wilde weten over AKZO NOBEL vragen onder het genot van een drankje! # Je kunt weer prijslijsten voor de computerverkoop afhalen. Zelfs de nieuwe generatie Pentium Pro is leverbaar. Er is al een Pentium 75 voor slechts f1995! # Woensdag 15 mei om 13.30 zal de halfjaarlijkse ALV plaatsvinden. De notulen van de afgelopen ALV liggen ter inzage op de Alembic-kamer.

Arago

Dinsdag 14 mei is de traditionele zomerborrel met Scintilla. Hopelijk buiten op het gras voor het EL/TN gebouw. # Woensdag 15 mei is er een excursie naar NIKHEF in het kader van de vakgroepvoorlichting. Je kunt je inschrijven op het Arago prikbord. # De AGTN heet nu SOTN (Studenten Overleg Technische Natuurkunde) en heeft een bestuur. Er wordt echter nog gezocht naar een bestuurslid, dus als je geintresseerd bent in het onderwijs aan de faculteit, laat dat dan even weten. # Op hemelvaartsdag kan er flink worden gedauwtrapt. Om 7:00 uur wordt je geacht wakker te zijn en je storten op fietsen, barbequen en gitaar spelen. # Sportieve eerstejaars kunnen zich inschrijven op het Arago prikbord voor de eerstejaars sportmiddag. # We zoeken nog steeds een paar enthousiaste computeraars voor onze CCCP. De Centrale Commissie voor Computers en ook Printers! # Tot slot een mededeling over de faculteitsraad. Er zijn genoeg stemmen binnengehaald om twee studenten te laten plaatsnemen in de faculteitsraad. Deze tweestudentleden zijn Hugo Gelevert en Robert Kollaard. Van harte gefeliciteerd en succes met jullie werkzaamheden.

Inter-Actief

Derde lustrum Inter-actief en Informatica. De lustrumweek wordt afgerond met het feest in de Bastille, vanaf 22.30 uur en iedereen mag erin # We zijn bezig met een extreem goed jaarboek! Er komt ook een smoelenboek in van alle studenten die lid zijn van Inter-Actief. Heb je bezwaar dat je hoofd wordt afgedrukt? Laat het ons even weten # We zoeken toekomstige bestuursleden. Wil je nog niet meteen als bestuursbobo beginnen, help dan mee de Werkvelddag te organiseren # Stichting Bestuurlijke InformatieKunde Nederland organiseert op dinsdag 14 mei een symposium in Amsterdam. Voor de details moet je even naar de WWW-agenda kijken. # Op 15 mei de Delft-Eindhoven-Twente dag in Delft. Voor 15 gulden ga je samen met TW en INF studenten kanoën, barbecuen en bier/fris drinken in Delft. Iedereen is van harte uitgenodigd # De Borrelcommissie organiseert op 22 mei een borrel, met barbecue. Kosten 10 tot 15 gulden, meer info volgt nog # De Colex houdt een excursie naar de Hollandse Signaal Apparaten in Hengelo. Er hangt een inschrijflijst op het prikbord, want er mogen maar 25 mensen mee. De inschrijving sluit op 15 mei. # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Paradoks

Vanaf heden kun je voor 5 piek een origineel Paradoks-T-shirt verkrijgen in drie verschillende kleuren: modern oranje, leger kaki en semi-bordeau rood. Verkoop: dinsdag in de middagpauze # Volgend voorjaar is er een buitenlandse excursie gepland. Hiervoor zoeken wij leden die in een 'buitenlandse-excursiecommissie' plaats willen nemen. Interesse? Kom dan langs de Paradoks-kamer (Z 101), in het WB-gebouw naast de Newtonkamer. Bij voorkeur dinsdag in de middagpauze # Ga je ook het vak 'Functionaliteit van het bewegingsapparaat' volgen, bestel dan alvast het benodigde boek via ons. # Ook wij zijn bereikbaar via Email: [email protected]

ConcepT

De uitgewerkte tentamens van Waterbeweging & Morfologie zijn op de ConcepT-kamer te verkrijgen # Volgend jaar, in januari wordt de almanak uitgegeven. We zoeken nog mensen die enthousiast met de almanak aan de slag willen. Schrijf je dus snel in # Van 19 - 21 augustus wordt het intro-kamp gehouden. Hiervoor worden nog dagactivisten gezocht. Inschrijven kan op het ConcepT-bord # De Akcie organiseert, in verband met het naderende einde van het collegejaar, dinsdag 14 mei de Laatste-loodjes-borrel # Vrijdag 24 mei komt Paul Rosenmöller naar Enschede. In de lezing zal hij zijn visie geven op het Nederlandse infrastructuurbeleid. Plaats en tijdstip worden nog nader bekend gemaakt # Schrijf alvast in je (nieuwe) agenda: Isaac Newton en ConcepT organiseren op 12 oktober gezamenlijk het gala. * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Monsoon

Studievereniging Monsoon houdt vrijdag 10 mei een excursie naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen (in Amsterdam) waar een training gegegeven wordt over de sociaal-culturele aspecten van het werken in een ontwikkelingsland. Om 8.58 vertrek per trein vanuit Enschede (Hengeloërs om 9.06 uit Hengelo). Zo rond 19.00 gaan we weer terug vanuit Amsterdam. De prijs is f20 p.p., incl. retour Enschede-Amsterdam CS, onafhankelijk vanOV-kaart. Voor inschrijving of vragen: Monsoon-kamer, CT 1796 (doordeweeks tussen 12.30 en 13.45 uur), tel.: (489)3543. E-mail: [email protected] # Bestuursvacatures. Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingsproblematiek- en kunde, zit je graag bij een gezellige vereniging, maar ben je bovenal enthousiast om veel leuke en interessante zaken te organiseren...schroom dan niet en kom eens langs bij de Monsoon kamer voor een babbeltje.

Scintilla

Op 13 mei wordt de cantus gehouden. Nu is dit je kans om ook eens lekker uit je dak te gaan # Binnenkort de Scintilla's Movienight. Tot diep in de nacht (of morgen) zullen er voldoende films en popcorn aanwezig zijn. Schrijf je in via Internet # Voor de eerste- en tweedejaars wordt er een lezing door SCOPE georganiseerd. Deze zal gaan over de toekomstmogelijkheden van de aankomende EL-ingenieur # Nog twee excursies, Océ op 28 mei en KPN op 14 juni. Ook mensen met een weekendkaart krijgen de kans mee te gaan, zonder dat het duur wordt. Vraag eens naar de mogelijkheden. # Op 15 mei zomerborrel samen met Arago # !!!

Stress

Schrijf je in voor de Almanakcommisie 96/97 op het Stressbord! # Amfoteer, de TBKP-commissie van Stress, is op zoek naar nieuwe actieve mensen die de commissie kunnen versterken. Inschrijven kan nu op het Stressbord # Voor vragen, opmerkingen, koffie en gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Sport

Activisten gevraagd

Op 17, 18 en 19 mei vindt het MASS-toernooi plaats op de campus. Het MASS is een internationaal breedtesport toernooi waarbij het feesten en de gezelligheid belangerijker zijn dan de sportieve prestaties. De ruim 400 deelnemers zijn afkomstig uit heel Europa.

Voor dit toernooi zoeken wij nog enkele activisten. Eén van de taken van een activist is het leiden van de sporten en spellen.

Naast de gezelligheid krijg je een schitterend MASS t-shirt en een aantal mensamaaltijden. Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd voor de beide feesten op vrijdag en zaterdag.

Als je dit leuk lijkt of als je meer wilt weten, gooi dan een briefje met je naam en je telefoonnummer in de MASS-brievenbus naast de portier van het sportcentrum, of bel ons op: Yvonne 4895100, Kars 4352617

ZPV Piranha

Gezellige zwem en polo vereniging zoekt gezellige dames voor een langdurige badrelatie. Lijkt je dit wat en gooi je graag met een balletje, kom dan eens langs. Maandag van 18.00 tot 19.15 uur en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in het buitenbad, of bel Tanya 053-4337791.

Zweefvliegen

Woensdag 15 mei houdt de Drienerlose zweefvliegclub haar jaarlijkse Static Show op het grasveld voor het BB-gebouw. Alle vliegtuigen worden uitgestald, evenals het overige materieel. Wil je eens een echt zweefvliegtuig van dichtbij bekijken kom dan langs. We leggen graag uit hoe ook jij het vliegen meester kan worden! Ook kan je je op deze dag opgeven voor eenrondvlucht of een vliegweekeindje. Voor meer informatie over de Static Show of het zweefvliegen bij de DZC, bel dan Axel/Maarten (4309834) of Alte/Martin (4330120).

Harambee Volleybalweek

Volleybal, mooie sport: Van 13 tot 18 mei kun je gratis & vrijblijvend meetrainen: op onze instuiftrainingen kun je het Harambee-gevoel opdoen. De trainingen zullen verzorgd worden in het sportcentrum: maandag 13 mei van 21:30 tot 23:00 uur; dinsdag 14 mei van 16:30 tot 18:00 uur; woensdag 15 mei van 16:30 tot 18:00 uur; donderdag 16 mei van 19:30 tot 21:00 uur. Na deze week kun je tot de vakantie gratis doortrainen in een trainingsgroep van jouw sterkte. Voor meer informatie kun je bellen met Joep: 053-4306888.

Twents Strand Volleybal Toernooi %96

Volleybal vereniging Harambee organiseert op 15 en 16 juni voor de vierde keer het Twents Strand Volleybal Toernooi. Op het campus zullen dan wedstrijden worden gespeeld tussen heren- en damesteams bestaande uit 3 personen (Distrikt Laag/Distrikt Hoog/ Divisie ). Daarnaast is het mogelijk om met mix-teams aan het toernooi deel te nemen (2 dames,2 heren,alle niveaus).Als je zin hebt om samen met vele anderen je volleybalkunsten te vertonen, vorm dan een team en geef je zo snel mogelijk op. Het inschrijfgeld bedraagt f 50,- per team. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij het prikbord in Sporthal 1 van het sportcentrum.

Voor meer informatie kun je bellen met Inez (053-4303493) of Remco (053-4357291)

Menu

Week 20

ZATERDAG 11 MEI

Floridagroentesoep

***

Hongaarse Goulash

Rijst-Doperwten en Wortelen

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 12 MEI

Heldere ossestaartsoep

***

Hamburger met Gebakken uien

Vleessaus-Sperciebonen

Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 13 MEI

Goulashsoep

***

Varkenssteak met Bourguignonnesaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 14 MEI

Hollandse groentesoep

***

Spaghetti Bolognaise

Groente Macedoine

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 15 MEI

Kerriesoep

***

Nasi Goreng met Loempia

Satésaus-Kroepoek

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 16 MEI HEMELVAARTSDAG

Franse uiensoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Remouladesaus

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 17 MEI

Aspergesoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerriesaus

Pikante witte kool-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

___________________________________

VEGETARISCH

___________________________________

MAANDAG 13 MEI

Cellerysoep

***

Gebakken Kaasplak-Tuinbonen met

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Roomaardappelen met Peterselie

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 14 MEI

Hollandse groentesoep

***

Groentesojaburger-Sauce Tartare

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Frites

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 15 MEI

Kerriesoep

***

Gevulde Aubergine-Pikante kool met

Kerriesaus-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

Tortellini met Ham en Champignons

in Roomsaus

rauwkostsalade

stokbrood

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 13, dinsdag 14 + woensdag 15 mei

Mexicaanse Taco's, bonensalade, rauwkostsalade, rijst

Donderdag 16 mei Hemelvaartsdag

geen Hap a/d Tap en Brasserie menu

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.