Megalomanie en opportunisme

| Redactie

Babylon staat voor alles wat God verboden heeft. Het bouwen van een toren zo hoog als God zelf is wel helemaal het toppunt van menselijke arrogantie en machtslust. Friedrich Dürrenmatt schreef in het midden van deze eeuw het toneelstuk 'Er komt een engel naar Babylon'. Volgende week woensdag tot en met vrijdag speelt NEST deze satirische komedie in de Agora van de Vrijhof. Wanneer een engel naar B

Babylon staat voor alles wat God verboden heeft. Het bouwen van een toren zo hoog als God zelf is wel helemaal het toppunt van menselijke arrogantie en machtslust. Friedrich Dürrenmatt schreef in het midden van deze eeuw het toneelstuk 'Er komt een engel naar Babylon'. Volgende week woensdag tot en met vrijdag speelt NEST deze satirische komedie in de Agora van de Vrijhof.

Wanneer een engel naar Babylon komt, kan dat niets anders betekenen dan een confrontatie tussen goed en kwaad. De witte engelenonschuld tegenover het opportunisme en de grootheidswaanzin van de mensen. In het stuk van Dürrenmatt wordt de onschuld van de engelen echter schuld door een zo grote naïeviteit. De engelen bejubelen de schoonheid van de wereld en gaan voorbij aan de enorme puinhopen. En de grootheidswaanzin van de mensen wordt beteugeld door de spreekwoordelijke spraakverwarring. Niemand begrijpt ook maar iets van iemand.

De toren van Babylon staat model voor alle waanzinnige dingen die mensen doen. Het toneelstuk gaat dan eigenlijk ook helemaal niet over het historische Babylon. Er komen weliswaar allerlei figuren ten tonele die deze suggestie wekken, maar tegelijk steekt de schrijver de draak met dit idee door allerlei anachronistische elementen het stuk binnen te halen. De boodschap van de schrijver lijkt hiermee vrij duidelijk: Babylon is van alle tijden. In het stuk komt dit tot uitdrukking door een tijdloos decor en tijdloze kleding.

Belachelijk

Dürrenmatt is in de lijn van Bertolt Brecht een maatschappijkritisch schrijver. Regisseur Oscar Wagenmans heeft er echter voor gekozen om niet dit maatschappijkritische, maar de absurdistische elementen van het stuk op de voorgrond te zetten. De stereotypische rollen in het stuk, zoals de burger, de hoer of de bankier, worden nog eens extra uitvergroot. Het belachelijke van menselijke verhoudingen staat centraal. Zo doet de afgezette koning letterlijk dienst als voetbank voor de nieuwe koning.

Een bijzondere rol is weggelegd voor de bedelaar, die meer dan wie dan ook de mensen een spiegel voorhoudt. Aan het einde van de dag werpt hij zijn zuur bij elkaar gebedelde geld met een triomfantelijk gebaar in de Eufraat. Tevens komen de dichters en kunstenaars, die misschien de enigen zijn die niet door al te menselijke kwalen besmet zijn, naar hem luisteren.

Nest heeft weer een produktief jaar achter de rug. Dit toneelstuk mag als 'grote produktie' hekkensluiter zijn. Maar liefst zestien spelers doen mee aan dit stuk, waarvoor een half jaar lang gerepeteerd is. Voor de meeste spelers geldt dat dit, na een half jaar lang toneelklas gevolgd te hebben, hun eerste produktie is bij Nest.

'Er komt een engel naar Babylon' door NEST op woensdag 11,donderdag 12 en vrijdag 13 juni in de Agora van de Vrijhof. Aanvang 20.00 uur, entree f 7,50/f 4,- (CK/CJP/E-pas)

De engel in 'Er komt een engel naar Babylon' door toneelvereniging Nest (foto Welmoed Schmidt).
De engel in 'Er komt een engel naar Babylon' door toneelvereniging Nest (foto Welmoed Schmidt).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.