INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 5 maart 1998 -Gezien het voorstel van de faculteit EL, vervat in brief km 294.997+bijlagen d.d. 16-2-1998, heeft het college besloten over te gaan tot benoeming van de heer dr.ir. B. Nauta tot hoogleraar IC-Ontwerpkunde bij de faculteit Elektrotechniek, ingaande 1 mei 1998. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte, voor onbepaalde tijd. Presentatie

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 5 maart 1998

-Gezien het voorstel van de faculteit EL, vervat in brief km 294.997+bijlagen d.d. 16-2-1998,

heeft het college besloten over te gaan tot benoeming van de heer dr.ir. B. Nauta tot hoogleraar IC-Ontwerpkunde bij de faculteit Elektrotechniek, ingaande 1 mei 1998. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte, voor onbepaalde tijd.

Presentatievaardigheid

Op maandag 20, woensdag 22 en vrijdag 24 april 1998 (middagen) organiseert het Onderwijskundig Centrum een cursus 'Presentatievaardigheid', geschikt voor een ieder die wil leren om in weinig tijd veel informatie over te dragen op een voor het publiek begrijpelijke en boeiende wijze. U kunt zich nog aanmelden tot 7 april bij het secretariaat van het OC, tel. 2050, email: [email protected] of via Internet. De cursus mikt zowel op het voorbereiden als op het presenteren van voordrachten. Naast een aantal gerichte oefeningen wordt de meeste tijd in de cursus besteed aan het houden van voordrachten. Bij de voor- en nabespreking van die voordrachten komen uw eigen vragen aan bod alsmede een aantal algemene thema's zoals: -selectie van de te presenteren informatie, -opbouw van de voordracht, -afstemming op doel en publiek, -boeien van het publiek, -uitlokken en beantwoorden van vragen, -houding en gebaren, -afwisseling. Door het gebruik van video kunt u uzelf terugzien. Deelname: voor UT docenten kosteloos. Informatie: Elly Govers (4870) of op Internet (http://utocp189.oc.utwente.nl/oc/). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere OC cursussen.

Wetenschapswinkel

Brandweer

Nadere informatie: Jelle Smit, Vrijhof 207/208, tel. 489 3942, email: [email protected]

Mantelzorg

Nadere informatie: Egbert van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4894407/3848, email: [email protected]

Voor meer informatie inzake praktijkopdrachten e.d.: http://twenteweb.nl/wewi/ of kom bij ons langs in de Vrijhof, kamer 207 of 208.

Plaatsen: donderdag 26 maart of 2 april a.s.

Cursus Methodisch literatuur zoeken

De nadruk van de cursus ligt op het aanleren van vaardigheden en op het benutten van hedendaagse mogelijkheden om snel en efficiënt (literatuur)informatie te vinden en te bewaren. Bestemd voor: wetenschappelijke medewerkers van de UT. Programma: de cursus bestaat o.a. uit voordrachten, zelfstudie, een computersimulatie, praktische oefeningen en een zoekactie in geautomatiseerde internationale informatiebestanden. Uw eigen onderwerp staat daarbij centraal. Bij de cursus hoort een syllabus die ook als naslagwerk goede diensten kan bewijzen bij het methodisch opzoeken van literatuur. Informatie en aanmelding (voor 24 april a.s.): via uw vakreferent of bij J. Braaksma (INF-gebouw B-012). Data: 12 en 13 mei a.s. Kosten: bijdrage van de faculteit/dienst per deelnemer: f250.

Alle faculteiten

Verkiezing Centrale Studentenraad 10 juni a.s.

De periode voor de kandidaatstelling vindt plaats tussen 14 april en 24 april 1998. Formulieren hiervoor zijn te krijgen bij de secretaris van de centrale verkiezingscommissie, Patricia Kuiper, BB 500.

Tijdschema verkiezing centrale studentenraad (1998)

Conform voorlopig reglement voor de centrale studentenraad van de Universiteit Twente. Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister (art. 6.1 v.r. CSR): woensdag 25 maart. Openbaarmaken van het kiezersregister (art. 6.1): donderdag 19 maart. Kiezersregister ter inzage mogelijkheid bezwaar aan te tekenen (art. 18.1.): vrijdag 27 maart t/m vrijdag 3 april in BB 500. Verkiezingscommissie beslist over aanvragen tot verbetering (art. 18.2.): maandag 6 april, 10.00 uur. Periode kandidaatstelling (art. 6.2.): dinsdag 14 april t/m vrijdag 24 april. Onderzoek kandidatenlijsten (art. 7.1.): maandag 27 april 10.00 uur. Mogelijkheid tot verbetering van de kandidatenlijsten (art. 7.2.): maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 17.00 uur. Verkiezingscommissie beslist over geldigheid van de kandidatenlijsten (art. 7.2.): maandag 11 mei 10.00 uur. Openbaarmaking kandidatenlijsten (art. 7.3.): donderdag 14 mei (publicatie UT-nieuws). Verzending stembescheiden (art. 9): uiterlijk maandag 25 mei. Verkiezingen (art. 15.1 en 2): woensdag 10 juni. Vaststelling verkiezingsuitslag (15.3): woensdag 10 juni. N.B. De volgende dagen zijn feestdagen: Goede Vrijdag: 10 april. Pasen: 12 en 13 april (zondag en maandag). Bevrijdingsdag: 5 mei (dinsdag). Hemelvaartsdag: 21 mei. Pinksteren: 31 mei en 1 juni (zondag en maandag).

Integrand Twente

Wij zijn voor de volgende projecten op zoek naar: 1) een (bijna) afgestudeerde student(e) TBK voor GROLSCH (onderzoek management op de logistiek/produktie afdelingen), uitzicht op vast baan 2) Een student(e) TO voor een bedrijf in Ommen (opzetten nieuwe opleidingsstructuur). Ref.627. 3) een TBK student(e) voor Holec (invoeren management instrument, balanced business score cardin voor bepaalde afdelingen). Ref.631. 4) Een student(e) TBK voor CAMPINA MELKUNIE (onderzoeken commerciële mogelijkheden i.d. buiten-huishoudelijke markt). Ref.628. 5) Een WB/TBK-W student(e) voor een technische instelling in Almelo (onderhoudsonderzoek gasstations). Ref.607. 6) Er staan momenteel een drietal interessante communicatieopdrachten open bij Integrand waar TCW-studenten voor worden gezocht. 7) Er zijn op dit moment diverse business courses van o.a. Heineken in het vooruitzicht. 8) Integrand heeft het hele jaar stage en afstudeermogelijkheden bij o.a Procter & Gamble, Unilever, ING en Mees Pierson open staan. Kom langs met je C.V.

Interesse in deze of andere opdrachten of een bestuursfunctie bij Integrand? Kom dan langs op kamer 120 (Vrijhof) of bel 4893909.

UniPartners

UniPartners voert voor bedrijven allerlei soorten projecten uit. Onder begeleiding van projectmanagers, voeren studenten deze opdrachten uit. UniPartners biedt studenten enerzijds de mogelijkheid om werkervaring op te doen naast de studie en anderzijds om de studiebeurs aan te vullen (f20 à f25 per uur). UniPartners is op dit moment op zoek naar een student die een ISO-handboek wil schrijven voor een bewakingsdienst. UniPartners is ook op zoek naar projectmanagers, die eventueel willen doorstromen naar de functie van voorzitter of penningmeester. De projectmanagers besteden per week ongeveer 10 uur aan hun bezigheden op ons kantoor, zoals het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, studenten die een project uit willen voeren selecteren, enz. Aan projectmanagers stellen we alleen de eis dat ze tijd hebben en enthousiast zijn, dus je studierichting en hoe ver je bent in je studie doen er weinig toe. Ben je geïnteresseerd? Kom dan eens langs op onze kamer WB hal V, kamer 127C of bel 4893811/4312975, e-mail: [email protected]

Hoorcollege Biochemie (135522)

Zie mededeling CT.

AIESEC Carrièreweek

Zie mededeling Internationaal.

BSK

Afstudeercolloquia

Albert Boer over 'Slowakije: Civil Society?'. Een onderzoek naar knelpunten in de ontwikkeling van Civil Society in Slowakije, 1 april 1998, 16.00 uur, TW C-238.

Henriete Wolves over 'Zelfmanagement bij volwassen astmapatienten. Een kosteneffectiviteitsanalyse', 3 april 1998, 15.30 uur, TW B-209.

Afstudeeropdracht 'Wachtlijsten in de gezondheidszorg'

Voor D3 studenten BSK. Het thema wachtlijsten staat hoog op de politieke agenda en dat met recht: het aantal wachtenden groeit gestaag - zelfs waar het om levensreddende ingrepen gaat. Op verzoek van ZorgOnderzoek Nederland wordt door het COG een causaal veldmodel gemaakt van de percepties die een aantal betrokkenen van het probleem wachtlijsten hebben. Het project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. P.P. Groenewegen (Utrecht), lijkt goed gegoten te kunnen worden in een afstudeerproject. Belangstellenden kunnen zich wenden tot: Prof.dr. A.H.M. Kerkhoff, Centrum Onderzoek Gezondheidszorg, faculteit BSK, kamer TWRC C-113A, tel. 053-4894025.

Afstudeeropdracht 'De toekomst van de Nederlandse huisarts'

Voor D3 studenten BSK. Een spilfiguur in de Nederlandse gezondheidszorg is de huisarts. Helaas dreigt zijn positie in tijden van differentiatie en specialisatie ernstig in het gedrang te komen. Aangezien het verdwijnen van de huisarts een ernstig verlies zou betekenen, is het van belang om ook vanuit de bestuurskunde na te denken over de vraag hoe de plaats van de huisarts in de gezondheidszorg verzekerd kan blijven. Gedacht wordt aan een literatuurstudie en een daarop stoelend (bescheiden) scenario onderzoek. Belangstellenden kunnen zich wenden tot: Prof.dr. A.H.M. Kerkhoff, Centrum Onderzoek Gezondheidszorg, faculteit BSK, kamer TWRC C-113A, tel. 053-489 4025.

Algemene economie I (173004)

Voor P studenten BSK. Er is een roosterwijziging voor Algemene economie I; de college's op Donderdag het 1e en 2e uur in de weken 13 t/m 17 komen te vervallen en worden verplaatst naar Donderdag het 5e en 6e uur in week 13 in zaal CT-2520 en op Maandag het 7e en 8e uur in de weken 14, 15 en 16 ook in zaal CT-2520. De gecorrigeerde roosters liggen bij BOZ-BSK en staan op het internet.

Economie van zorgsystemen (173025)

Voor D2/D3 studenten BSK. Er is een zaalwijziging voor economie van zorgsystemen op Woensdag het 7e en 8e in de weken 13 t/m 17 en 21 t/m 24 van TW B-103 naar TW D-103 A.

Sturen in de samenleving II (178009)

Voor P studenten BSK. Op maandag 30 maart 1998 (week 14) wordt het inleidende college van dit project gegeven op het 1e en 2e uur in zaal BB-4. De gecorrigeerde roosters liggen bij BOZ-BSK en staan op het internet. Men wordt verzocht de syllabus 'Sociaal Economisch Beleidsspel' mee te nemen. De groepsindeling is te vinden op de BSK-pagina's op het internet: Ga vanaf de BSK-homepage naar onderwijs en kijk bij Sturen II.

Risk Management (173820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Het vak Risk Management (start op donderdag 26 maart) krijgt dit collegejaar een andere opzet. Studenten dienen in het bezit te zijn van de nieuwe reader 'corporate risk management' prod. nr. 19711. De docent van de vak is de heer P. Claes. Nadere informatie: drs. A.H.M. Groot, tel. 3102.

Financieel Management (173714)

Voor D2/D3 studenten BSK. Dit vak (start op maandag 23 maart) krijgt dit collegejaar een andere opzet. De colleges worden dit jaar verzorgd door prof. dr. P.B. Boorsma en de heer P. Baks. Ook de reader is op een aantal plaatsen gewijzigd. Het boek 'Financieel management, analyse, planning en beheer' (tweede druk) is overigens ongewijzigd gebleven. Tijdens het eerste college is een aanvulling op het lesmateriaal verstrekt. Voor deze aanvulling en andere informatie: drs. A.H.M. Groot, tel. 3102, TW C-115B.

Politicologie II (174502)

Voor D1 studenten BSK. De nabespreking voor het tentamen politicologie II is op 15 april a.s. om 12.30 uur in TW/RC B-209.

EU-beleid (174150)

Voor D2/D3 studenten BSK. Het college EU-beleid (174150) begint 'niet' op Woensdag 25 maart a.s. (week 13) maar op Woensdag 1 april a.s. (week 14) in TW B-103. Aangezien er al voor 1 april een opdracht is ligt de studiehandleiding klaar bij het secretariaat van BB, kamer C-207.

Landelijke Bestuurskunde Dag 1998

Laatste Kans! Schrijf je vandaag nog in voor de Landelijke Bestuurskunde Dag 1998 op 16 april in het Muziekcentrum en Twentse Schouwburg. Minister Melkert komt ook, waarom jij dan niet? Vul het aanmeldformulier in en doe het vandaag nog op de post. Heb je geen inschrijfformulier of wil je meer informatie bel dan: 053-4836632, http://www.bsk.utwente.nl/lbd98.

CT

Organisatie en planning vak Schaalverandering (138504) in

1998

Volgens het rooster moet dit vak worden gegeven in het derde trimester van het academisch jaar 1997-1998, maar dit wordt uitgesteld tot de periode augustus-oktober 1998. Het vak wordt in een gezamenlijke cursus verzorgd door Prof. van Dierendonck RUG) en Prof. Reith (UT) voor Groningse en Twentse hogerejaars studenten. Cursusprogramma: maand augustus: zelfstudie collegestof (boek en/of collegediktaat). 31 augustus (14.00-16.00 u): voortentamen over collegestof (in Groningen én Enschede). 7-11 september: training bij DSM-Research lokatie Geleen: colleges, voordrachten, oefeningen en opdrachten verzorgd door beide hoogleraren en medewerkers van DSM; tijdens dit verblijf worden opdrachten aan projectgroepjes (van 3 personen) uitgedeeld voor uitwerking tijdens en na de training bij DSM. 25 september: uiterste inleverdatum opdrachten. 22 oktober (hele dag): gezamenlijk programma van voordrachten door de project-groepjes over uitgevoerde opdrachten (in Enschede of Groningen, nog te bepalen). eind oktober: toekenning eindcijfers. Alleen studenten die voor het voortentamen een voldoende hebben gehaald kunnen de cursus bij DSM afronden. Het eindcijfer wordt uitsluitend toegekend aan studenten die het hele programma inclusief opdracht hebben afgewerkt. De honorering van geslaagde Twentse studenten blijft 2.5 SP. In 1998 wordt in Twente geen ander CT-college Schaalverandering verzorgd. De totale groep bestaat uit ongeveer 30-35 studenten. De groep wrodt ondergebracht in een eenvoudig onderkomen (bed, ontbijt, diner) in de buurt van DSM-Research. De kosten van bed, ontbijt en diner betaalt RUG resp. UT, de lunches biedt DSM aan, maar de deelnemers moeten zelf zorgen voor het vervoer woonplaats-Geleen v.v. (OV-kaart), het dagelijks transport onderkomen-DSM-Research v.v. (huurfiets) en zakgeld. Inlichtingen: Prof. Reith, tel 2921. Opgave: secretaresse Fysische Scheidingen ('s morgens), tel. 3017. Er is nog plaats voor een beperkt aantal studenten. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de toekenning van plaatsen. Inschrijvingen zijn bindend. Nadere mededelingen volgen in mei/juni 1998.

D-geslaagden

Diploma-uitreiking op 13 maart 1998. Geraats, T., Hamse, mw. I., Hebbink, G., Jellema, A., Kostelijk, H., Meijer, G., Mollenhorst, M., Ordelmans, E., Oude Lenferink, P., Receveur, B., Rieu, mw. N. du, Uiterwijk, J., Voermans, mw. F., Wijers, B., Wonink, A.

HC Fysische & fijnmechanische bewerkingsmethoden (113732)

Voor WB/CT en TN D3-studenten. Zie mededeling WB.

Hoorcollege Biochemie (135522)

In het derde trimester wordt op de woensdagen het derde en het vierde uur in CT 1349 het hoorcollege Biochemie gegeven. Dit gedurende de weken 15 t/m 19 en 21 t/m 25. Het eerste college wordt dus niet gegeven in week 14 (1 april). Men kan zich voor dit college opgeven via een intekenlijst bij de secretaresse van de vakgroep Polymeerchemie en Biomaterialen, kamer CT 1358 (Karin Hendriks, tel. 2968).

EL

Datacompressie voor communicatiesystemen (122732)

Het college op vrijdag 27 maart vervalt wegens afwezigheid van de docent.

Roosterwijzigingen Informatietheorie (124173)

De colleges Informatietheorie zullen op verschillende data verplaatst worden. Vrijdag 3 april: het college wordt van het 3e en 4e uur verplaatst naar het 5e en 6e uur, en wordt gegeven in BB 109 (voorheen BB 106). Maandag 6 april: het college wordt verplaatst naar TW A 112, de tijden van het college zijn ook veranderd, dit wordt van 14.45 - 16.30 uur. Woensdag 8 april: het college wordt verplaatst van het 3e en 4e uur, naar het 1e en 2e uur, en zal worden gegeven in TW A 101.

Roosterwijziging Practicum Asic Design (122247)

Om alle 5 zittingen van Module 4 op aangesloten weken te kunnen houden, is het rooster gewijzigd. De zitting van Groep 1 (Groep 1+2a in het rooster) op dinsdagochtend 28 april (week 18) wordt verplaatst naar dinsdagochtend 19 mei (week 21). De zitting van Groep 2 (Groep 2b+3 in het rooster) van donderdagochtend 6 mei (week 19) wordt verplaatst naar dinsdagmiddag 19 mei (week 21). Omdat in het rooster van de HTS-groep de tweede helft van de ochtend op de dinsdagen in de weken 21 en 22 niet beschikbaar zijn voor het practicum, is er een extra practicumzitting verroosterd op donderdagmiddag 18 juni (week 25). De studenten van de HTS-groep worden eraan herinnerd dat Module 4 van het practicum voor hen op Vloer 3 plaatsvindt.

Stageplaatsen voor Elektrotechniek studenten in Nederland (134029)

De riante arbeidsmarkt voor Elektrotechnici leidt tot een toenemend aantal aanbiedingen van stageplaatsen bij Nederlandse bedrijven. Van een aantal ervan hieronder een korte vermelding. Meer informatie (ook van buitenlandse stageplaatsen) bij de stage coördinator, Willemien Wallinga-de Jonge, tel. 2763, kamer EL/TN 6256.

Geofox BV, Adviesbureau voor Geologie en Milieu, Oldenzaal. Geofox is interested in all kind of technologies which can be used to measure contactless in the "bottom", like location cables, pipes and objects, contamination of all kinds, location and quantities, etc. Geofax has a number of topics/projects in mind for which they look for knowledge and development capacity. The aim is to get a competitive piece of knowledge/instrumentation, which can be used in the practice/field. Het project is: Verkenning van de mogelijkheden van radar technieken voor het monitoren van vervuiling van grond en water. Begeleiding vanuit de Leerstoel Meettechniek en Instrumentatie: Dr ir M.J.Korsten; Prof. dr ir P.P.L. Regtien.

Hollandse Signaalapparaten B.V. Hengelo

Philips Research, Philips Natuurkundig Laboratorium, Mixed-signal Circuits and Systems Eindhoven

Noldus Information Technology bv Innovative solutions for behavioral research Wageningen

Effect Neon International B.V

Informatie

Stagevoorlichting (134026)

Voor: EL-studenten, die in de tweede helft van 1998 en de eerste helft van 1999 op stage gaan (en zich nog niet hebben ingeschreven bij het stagebureau): 8 april 1998, 15.45 tot ca. 17 uur, EL/TN T4; 15.45 uur: Willemien Wallinga-de Jonge: op stage in het kader van de opleiding Elektrotechniek; 16.15 uur: Hesther Noordegraaf: Een stage bij het NLRGC: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartgeneeskundig Centrum, Soesterberg, 1997; 16.25 uur: Sebastiaan de Bont: Op stage bij Philips Semiconductor AG, Zurich, 1997; 16.35 uur: Erik Dobbelsteijn: Een stage bij Current Technology, Inc., Durham NH, USA, 1997; 16.45 uur: Beantwoording van vragen. Verdere informatie bij: Dr. Willemien Wallinga-de Jonge, stagecoördinator faculteit Elektrotechniek Universiteit Twente EL/TN gebouw, kamer 6256, Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. 053-4892763, fax 053-4894520, e-mail [email protected], homepage: http://www.el.utwente.nl/onderwijs/stage.

INF/BIT

D-voordracht BIT

Dirk-Jan C. Binnema over 'Design and implementation of a visual language for the composition filters object model', 31 maart 1998, 16.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Ontwerpen van user interfaces (232010)

Voor D3-studenten BIT. Ter herinnering: Het extra college Ontwerpen van user interfaces is op: maandag 30 maart, 5e en 6e uur in INF-U3.

TBK/CT&M

D-voordrachten

Rien Trip over 'Ontwerp en initiatie van een kwaliteitssysteem voor de afdeling R&D van de Hartman groep te Enschede', 3 april 1998, 15.45 uur, BB4.

Jan Willem Bosker en Maarten A. Kuilman over 'Turnaround time reduction of major aircraft overhaul events at Ameco Beijing', 9 april 1998, 15.45 uur, BB4.

Mark Douwma over 'High Performance Teams en Total Quality Management bij SC Johnson Europlant', 17 april 1998, 13.45 uur, BB5.

Annemarie Bontkes over 'How to professionalize professionals'. Een onderzoek naar de professionalisering van de inkoopfunctie van Holec Projects, 24 april 1998, 15.30 uur, BB6.

Inzien tentamen Meten (221121)

Op vrijdag 3 april a.s. tussen 13.30 en 14.30 uur is er de mogelijkheid het tentamen Meten in te zien op de kamer van de heer Van Lieshout, WB W119. Cijfers worden echter onder geen beding herzien!

Inschrijving tentamens

Voor alle studenten. De inschrijving voor de tentamens in week 19 en 20 zijn één week vervroegd. Je kunt je nl. al vanaf maandag 30 maart t/m vrijdag 17 april a.s. inschrijven.

Studentassistent gezocht (vakgroep BIK)

Voor begeleiding van het prakticum ISO (186358) zijn wij op zoek naar een student-assistent, die zelf het vak al heeft afgerond. Het prakticum loopt van week 17 t/m week 24. Voor meer informatie: dr.ir. C. van Slooten (docent), tel. 4893509.

Spoed: Afstudeeropdrachten Nijhuis Pompen (afd. FMBE)

1) Een bedrijfseconomisch en logistiek gerichte opdracht binnen een Nederlands-Turkse pompen joint-venture. De opdracht zal na een inwerktijd in Winterswijk in Turkije (Instanbul) moeten worden verricht. 2) Een bedrijfseconomisch en strategisch gerichte opdracht ten behoeve van een Nederlands-Tsjechische joint-venture (modelmakerij). De opdracht zal na een inwerktijd in Winterswijk in Tsjechië (Olomouce) moeten worden verricht. Nadere inlichtingen: Prof.dr. J. Bilderbeek (tel. 3510).

Tentamen Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK D1. Op donderdag 14 mei a.s. (week 20) is er 's middags een tentamen van bovengenoemd vak. Je kunt je hiervoor vanaf maandag 30 maart t/m vrijdag 17 april a.s. inschrijven. Herhaaltentamen op maandag 29 juni a.s. (week 27) 's ochtends.

Zaalwijziging college Organisatie en management van Japanse ondernemingen (180002)

Voor TBKD2/3. In het 3e trimester wordt bovenstaand college gegeven op vrijdag, 3e/4e uur in zaal BB109 i.p.v.zaal BB106.

College Schriftelijke communicatie (168223)

Voor TBK D1. De colleges van bovenstaand vak, 3e trimester (week 13 t/m 19) gaan door in week 21. De zaal en collegetijden blijven ongewijzigd. -dinsdag 1e/2e uur (groep 1)zaal BB109; -woensdag 7e/8e uur (groep 2,3) zaal CT1345/CT1349.

Managementvaardigheden (184111)

Voor TBK D2/3. Bovenstaand college wordt in het derde trimester gegeven in de weken 14,15,17,18,21,22 en 24. -Maandag alleen het 2e uur in zaal BB7. -Woensdag het 7e/8e uur in zaal: TWA114, TWB101, TWB103. In week 25 vinden er video-opnamen plaats.

Projectmanagement I (226400)

De hoorcolleges van dit vak in de weken 15 en 17 zijn verplaatst van dinsdag 7 april naar woensdag 8 april a.s., het zevende en achtste uur, en van dinsdag 21 april naar woensdag 22 april a.s., het zevende en achtste uur. De zaal blijft BB-5.

Business Game ORSIAM (186060, 2 sp)

Voor TBK D2. In week 28, van 6 t/m 10 juli a.s. wordt de Business Game ORSIAM weer gespeeld. Deelname aan ORSIAM is alleen mogelijk voor TBK-studenten. Aangezien ORSIAM de afsluiting is van het verplichte deel van de TBK-opleiding wordt enige voorkennis verplicht gesteld. Deelname is mogelijk voor studenten die aan het einde van het 2e trimester van D2 minimaal 42 SP aan D-vakken hebben gehaald en zich voor ORSIAM hebben ingeschreven. Dit laatste kan via tel. (489)5566 vanaf 14 april a.s. De inschrijving sluit op vrijdag 24 april 1998. Ter informatie wordt vanaf maandag 4 mei a.s. een voorlopige lijst met deelnemers opgehangen in de hal van vloer 3. Studenten die niet aan de voorkennis voldoen worden niet op deze lijst opgenomen. Iedereen dient zelf te controleren of men op deze lijst voorkomt. Omtrent de definitieve indeling en het programma worden aanhet einde van het 3e trimester mededelingen gedaan. Let erop dat je gedurende de gehele week 28, inclusief de avonden, beschikbaar bent voor een hectische, maar boeiende en leerzame ervaring. Coördinator ORSIAM: E.J. Sempel, BB401, tel. 4383. Voor vragen omtrent ORSIAM kun je ook gebruik maken van e-mail ([email protected]).

Software Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

TN

2e rectificatie Fysische materiaalkunde (142013)

Het werkcollege (voor beide groepen) van vrijdag het 1e+2e uur zal gegeven worden in WB T500.

HC Fysische & fijnmechanische bewerkingsmethoden (113732)

Voor WB/CT en TN D3-studenten. Zie mededeling WB.

D1 t/m generatie 95, Algemene electronica (122211)

Het practicumgedeelte zal gegeven worden in de weken 16 en 17 met een uitloop in week 18. Inschrijven voor dit practicum van 16 maart t/m 1 april a.s. bij BOZ TN. LET OP! Dit is de laatste mogelijkheid om dit vak af te ronden.

TW

Systeem- en besturingstheorie (156062)

Op verzoek van de docent en na overleg met de studenten wordt er in de volgende weken een extra college gegeven: In week 14 op MA 5+6 in TW-A 101 en in week 17 op MA 5+6 in TW-D 103a.

Wiskundige Statistiek (153015)

Op verzoek van de docent komen de volgende colleges te vervallen: MA 3+4 in de weken 15 en 18 en op VR 5+6 in week 21. Hiervoor in de plaats komen de volgende colleges: DI 5+6 in de weken 15 en 16 in TW-A 118 en in week 21 in TW-B 209, plus op MA 3+4 in week 24 in TW-A 112.

Economische theorie (173114)

Voor D1 studenten TW. Zaalwijziging voor Woensdag het 3e en 4e uur van C-138 naar BB-109 in de weken 13 t/m 18 en van C-138 naar CT-1845 in de weken 21 t/m 23.

Software Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

WB

Hoorcollege Diffusie en massatransport (114137)

Voor WB D3-studenten. Met ingang van het derde trimester studiejaar 1997/1998, wordt het college 114137 in een nieuwe vorm en inhoud gegeven. In een voorgaand college 114533 zijn moleculaire diffusie en transport tussen twee fasen aan de orde geweest. Het college 114137 gaat in op het onderwerp massatransport in turbulente stromingen. Beoogd wordt eenoverzicht te geven van convectief turbulent transport, chemische reactie en hun interactie. Een beschrijving met behulp van transportvergelijkingen wordt gepresenteerd. Computational Fluid Dynamics modellen worden besproken als ontwerp-hulpmiddel. Tijdens het college worden huiswerkopgaven uitgereikt. Het vak wordt afgerond door middel van een praktikum met het Computational Fluid Dynamics package CFX. Ervaring met CFX is niet noodzakelijk. Het eindcijfer wordt gebaseerd op de thuis uitgewerkte opgaven en het resultaat van de opdracht. Het college wordt gegeven op maandag het 3/4e uur en woensdag het 3/4e uur in de weken 15 t/m 18 (startdatum 6 april). Daarna is er gelegenheid voor het uitvoeren van de opdracht. Aanmelden voor bovengenoemd vak kan t/m dinsdag 31 maart a.s. bij BOZ/WB. Deelnemers worden bericht over de collegelocatie. Op verzoek kan het vak ook nog in de oude vorm afgerond worden.

Materiaalkundig structuuronderzoek (hc), Harkema/Boukamp/Beyer (4SP)

Voor CT/WB, D2, trim. 3.3. Dit jaar wordt dit college in een gewijzigde vorm aangeboden. Meer aandacht is er nu voor de meer gebruikelijke microskopische technieken als licht microskopie en SEM. Het vak is onderverdeeld in 3 blokken: 1)Kristallografie en röntgen technieken (1.5 SP). 2)Optische, scanning electronen mikroskopie (SEM) en STM/AFM (1.5 SP). 3)Transmissie elektronen mikroskopie (1 SP). Het eerste college begint op 23-3, 3e-4e uur in zaal CT-1345. Alle collleges worden in deze zaal gegeven. Indien u dit vak wilt volgen wilt u dan kontakt opnemen met een van de docenten (bv. Beyer, 2484).

HC Fysische & fijnmechanische bewerkingsmethoden (113732)

Voor WB/CT en TN D3-studenten. Studenten die bovengenoemd vak willen volgen, dienen zich hiervoor in te schrijven. Opgave dient te geschieden door middel van het achterlaten van naam, adres en telefoonnummer bij de secretaresse van de vakgroep WA (I. dos Santos, WB Z.206). Het college op 27 maart komt te vervallen.

Afstudeercolloquium

R. Lab over 'Het exitatiegedrag van een inkjetarray', 27 maart 1998, 10.30 uur, WB N.105.

Software Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Voor studenten is het mogelijk om ten behoeve van bovengenoemd vak het softwarepakket Simple++ aan te schaffen. Het pakket kost f95 (incl. BTW). Opgemerkt dient te worden dat ten aanzien van het gebruik van deze software restricties gelden. Deze restricties zullen bij inschrijving gemeld worden. Inschrijving voor dit pakket is mogelijk tijdens de hoorcolleges op 26 maart en 2 april 1998. Daarna worden geen mogelijkheden tot inschrijving meer geboden.

SPE

Viering 29 maart, de vijfde zondag van de veertigdagentijd. We delen geen brood en wijn, maar water en brood, als versobering en solidariteit.

Stop Castor!. In Ahaus, net over de Duitse grens werd een trein vol radio-actief afval binnengereden. Natuurlijk hebben ook SPE-ers demonstratief duidelijk gemaakt niet te geloven in het technologische vooruitgangsgeloof.

Film

Het leven buiten het beeldscherm Aanstaande zaterdagmidag 28 maart vanaf 12.30-Vrijhof, Kleine Zaal. Doe mee, het kán nog-gewoon komen!

Pasen 1998 19.00 uur, Goede Vrijdag 10 april 19.00 uur, Paasavondwake 11 april: 22.00 uur Paasnachtwake: 0.00 - 6.30 uur. Dageraadsviering: 12 april 7.00 uur. Er zijn maar een paar plekken in het land waar de paasnacht wakend wordt doorgebracht; het SPE is zo'n plek. In het spoor van een heel oude traditie wordt de nacht in twaalf liturgische delen gestructureerd, waarbij bezinning en stilte een bepalende rol spelen. Vanuit het Oude Testament krijgen onverwachte visies op opstanding betekenis.

Wisselwerking. tussen ideaal en werkelijkheid - een landelijke conferentie voor en door studenten in het riante centrum Woudschoten bij Zeist. Idealen: hoe wil ik nu en straks in de maatschappij actief zijn, hoe blijf ik ethisch in orde, hoe verzet ik mij tegen de economische tweedeling enz. Aan het woord komen mensen die soms diepe deuken hebben opgedaan in de wisselwerking tussen hun idealen en de werkelijkheid. Organisatie: LSVb-SPE-ISO enz.

Vrijdagmiddag 15 tot zaterdagmiddag 16 mei a.s. Geef je snel op bij het secretariaat.

ZEN. Zen-meditatie-dinsdagavond Vrijhof 202-19.30-20.30 uur-donderdagmiddag-stiltecentrum Vrijhof 12.45-13.15 uur.

Het secretariaat is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.

Adressen SPE-UT: 053 4892369, Vrijhof 203, Postbus 217, 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927, Kortenaerstraat 48, Pb 70.000, 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (prot-UT), MdS. Lohmanlaan 28, 7522 AP Enschede, 053 4337571; Hélène van den Bemt (RK-UT en HE), Stinsburg 32, 7511 LL Enschede, 053 4345107; Arent Weevers (prot-HE), Nico van Suchtelenstraat 18, 7522 HP Hengelo, 074 2909064.

SRD

Heb je een klacht over de SSHD? Schrijf het in het zwartboek dat de SRD en de CBR samen voor de SSHD opstellen. Bij de SRD balie kan je terecht voor het volgende: -wekelijks een ekologisch groentepakket afnemen; -vragen over studiefinanciering, afstudeerregelingen, rechtspositie etc; -eerlijke produkten, vakwerkgidsen en poenboeken; formulieren en folders van de IBG.# De Orakel-werkgroep van de SRD onderhoudt de digitale tentamenbank. Wij verzoeken jullie tentamens langs te brengen zodat Orakel de tentamenbank zo compleet mogelijk kan maken. Andere tentamens van 1994 en nieuwer zijn ook welkom.# Plotseling veel meer kijk- en luistergeld betalen in de stad? De SRD inventariseert op dit moment de klachten en onderzoekt in hoeverre het mogelijk is een studentvriendelijke regeling te komen.# Op internet kun je meepraten over het Major Minor onderwijs, die te vinden is via de newsgroep Major Minor.# SRD kamerbank: aan de balie kan je GRATIS de kamergegevens opzoeken. Heb jij in jouw huis een lege kamer, schrijf deze dan bij ons in (tegen kleine vergoeding). De nieuwe SSNS folders zijn GRATIS af te halen bij de U-take en de SRD!# Wist je dat: Een onstudeerbaar programma een erkende omstandigheid is voor het aanvragen van afstudeersteun? De SRD op dit moment kijkt naar onstudeerbare programma's en de mogelijkheden tot het indienen van financiële claims? De studentenvakbond SRD is dagelijksbereikbaar in kamer 151 (Vrijhof), tel. 5236 of 4033.

HoBiHe

HoBiHe organiseert Club HoBiHe. Dit is een groepje studenten dat iedere twee weken bij elkaar komt en met elkaar over o.a. liefde, relatie, geaardheid en vriendschap spreekt. Aanmelden: via e-mail [email protected], bel Iris, tel. 4338691 of Jubertico, tel. 4895287. Op 28 april a.s. organiseert HoBiHe om 20:00 uur het symposium 'Sex in Twente, voor iedereen, door iedereen?' over hoe open studenten in Enschede over seksualiteit, relaties en liefde praten. Onderwerpen: Invloed van seks op tv (seks voor de Buch) over ideeën over seks, invloed van de kerk op openheid over seksualiteit en relaties, invloed van het verschil van communicatie van mannen en vrouwen op openheid over seksualiteit en relaties, relationeel en seksueel gedrag van gemiddelde student (n.a.v. enquête van de SUM) en seksuele hervorming. Presentatie: Tonny Buitink. Informatie: http://hobihe.srd.utwente.nl/. HoBiHe is de werkgroep van de SRD die zich inzet voor de integratie van homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele studenten (m/v) in Enschede.

Diversen

Stubiba zoekt een trompettist(e)

De plek van vierde trompet is plotseling vrijgekomen. Goede kennis van het notenschrift is erg handig, het kunnen soleren is een pré maar zeker geen must. Doe gewoon mee aan de auditie en geef je op bij onze dirigent Bart Bijleveld, tel. 053-4312530. Stubiba is een bigband met een standaard bezetting die geen standaard muziek speelt. Modern bigband repertoire, afgewisseld met enkele latin stukken. Onder andere veel werken van Bob Mintzer en Dave Barduhn. We repeteren elke woensdag van 19:00 tot 21:00 uur in de Vrijhof (natuurlijk is iedereen van harte welkom eens te komen luisteren).

Platform ICT zoekt mensen

Het Platform ICT is kort geleden opgericht om de studentenorganisaties op de UT te ondersteunen op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie. Er wordt hiertoe geëxperimenteerd met informatietechnologie en naar aanleiding hiervan geadviseerd; er worden contacten onderhouden met het bedrijfsleven en allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder in september de JavaWeek, een themaweek over de Java-programmeertaal met Sun Microsystems als hoofdsponsor. Voor het opzetten van deze activiteiten zijn wij op zoek naar mensen, die het leuk vinden om technisch of creatief bezig te zijn en graag iets organiseren. Studierichting is niet van belang, wel enige (of veel) affiniteit met informatietechnologie. Kom voor meer informatie naar de informatiebijeenkomst op 2 april om 15.45u in BB4. Of kijk op internet: http://www.scintilla.utwente.nl/pict. E-mail: [email protected]

Excursie Delaval Stork

De Afdeling Jonge Leden van het KIvI organiseert op dinsdagmiddag 7 april a.s. een excursie naar Delaval Stork, Lansinkesweg 1 in Hengelo. Delaval Stork is producent van stoomturbines en centrifugaal-compressoren voor o.a. de olie- en gasindustrie, de chemische en procesindustrie. Na een inleiding over Stork volgt een uitgebreide rondleiding door de fabriek met ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. De excursie is gratis voor KIvI-leden, niet-leden betalen f5. Voor aanmelding en meer informatie: ElfrideDijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, tel. 4097, e-mail [email protected] of Jan-Pieter Fokkema, tel. 053-4763422.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI)

Het KIvI is al 150 jaar lang de spreekbuis en belangenbehartiger van een van de belangrijkste beroepsgroepen van onze moderne, snel veranderende samenleving. Het KIvI verdedigt het niveau van de ir.-titel in binnen- en buitenland, levert een bijdrage bij het oplossen van problemen op het gebied van o.a. industriebeleid en werkgelegenheid en legt gewicht in de schaal in discussies tussen samenleving en politiek. Het verenigingsblad 'De Ingenieur' houdt je op de hoogte van technische ontwikkelingen op je vakgebied en in de samenleving. In de bijlage 'KIvI-Nieuws' en op internet site www.kivi.nl kun je lezen wat de 33 vakafdelingen en de regio's organiseren aan activiteiten zoals excursies, lezingen, workshops, cursussen en symposia. Het KIvI geeft advies over salaris, arbeidscontract, solliciteren en werkgelegenheid, biedt een persoonlijke loopbaanbegeleiding en je krijgt aantrekkelijke kortingen op vakbladen. Via 'IngenieursService' biedt het KIvI voordelen op het gebied van verzekeringen, financiën en rechtshulp. Volg het goede voorbeeld van de 21.000 ingenieurs die al lid zijn!

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie cd's deze week. Pop: 1.Diversen - Block Rockin' Beats. 2.Diversen - Ready To Go: Women Of The 90's. 3.Ceasr - No Rest For The Wicked. 4.Simple Minds - Neapolis. 5.Manuel - Krang. 6.Matchbox 20 - Yourself Or Someone Like You. 7.Van Halen - 3. 8.Blur - Bustin' + Dronin'. 9.Freek de Jonge & Stips - Rapsodia. Jazztip: Kurt Elling - The Messenger. Wereldmuziektip: Benkadi International - Djoulolou. Meer informatie: CD-Uitleen Drienerlo, Boerderijweg 10 Enschede, tel. 053-489 5222, www.snt.utwente.nl/~dixo.

Mixed Up

Film: Correctie: De film 'the Birdcage' draait pas op 26 maart om 20:30 in de bovenbar van het COC. Deze komische film over de gevolgen trouwplannen van de zoon van een homostel met een welgestelde vrouw zijn uiterst lachwekkend. Komt allen! Zoals iedere donderdagavond is er ook deze donderdagavond weer jongerenavond van 19:00 uur tot 23:00 uur. Iedereen kan zo binnenlopen in café Stonewall (Walstraat 12-14) om kennis te maken met andere homoseksuele, lesbische en biseksuele jongeren (t/m 25 jaar). Je kunt ook eerst bellen met het COC: 053-4305177, bijvoorbeeld tijdens het jongerenspreekuur op vrijdag tussen 19:00 en 21:00 uur. Verder kun je altijd mailen met Lisette ([email protected]). Onze homepage is via die van HoBiHe te bereiken. Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC in Enschede.

Vervolg Amnesty-discussie

Om 1 april een iets serieuzer tintje te geven, is dan het vervolg van de Grote Amnesty Studentengroep 103-discussie gepland. Ieder lid van de groep is om 20.00 uur van harte welkom in vergaderzaal 4 van de Vrijhof (ook als je de eerste avond niet bent geweest). Voor vragen kun je terecht bij Erik (tel. 053-4357407), of eventueel bij Elske (tel. 053-4357586).

Vestingbar

Donderdag 26 maart : Mr. Campus Verkiezing. Eens in de twee jaar organiseert de Vestingbar de Mr. Campus-verkiezing. Deze macho-veldslag bestaat uit o.a. introductieronde, versierpoging en badpakkenronde. De winnaar is tweejaar lang titelhouder en verdient een spannend weekendje weg. De heren zullen worden aangemoedigd door een voor VB-begrippen ongekende hoeveelheid dames, die op hun beurt versteld zullen staan van de stoere kerel die schuilt in de campusnerd. Kortom een avond vol vlotte babbels, harde sixpacks en zoete glimlachjes. De presentatie wordt verzorgd door de meester van de vlotte babbel: Tonnie Buitink. De professionele jury wordt geleid door de Mr. Campus '96. Aanvang 23.00 uur. Entree is gratis.

Dinsdag 31 maart : Film 'Wild at heart'. Lula en Sailor zijn in een Amerikaanse slee onderweg naar New Orleans. Lula's moeder, vastbesloten de twee te scheiden, stuurt haar 'lover', een privé-detective en gangster, achter hen aan. De geliefden stranden in een gehucht in Texas, waar de confrontatie met elkaar en zichzelf plaatsvindt, culminerend in een gewelddadige shoot-out. Regie: David Lynch. Acteurs: Nicolas Cage & Isabella Rossellini. Aanvang: 20.00 uur, 22.15 uur en evt. 00:30 uur. Prijs: f5 incl. een drankje. Kaartjes de hele week verkrijgbaar aan de bar.

Informatie : tel. bar: 053-4892397, tel. kantoor: 053-4894530, reserveringen: 053-4895221.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Tentamenleed verdronken afgelopen dinsdag op de Belgische Borrel? # Geeft niet, maandag 30 maart kun je je op de toekomst oriënteren bij de Werkvelddag. # Je kunt je al inschrijven voor het Digging Data symposium op 21 april. Het onderwerp is datamining, een hot-item in de IT wereld momenteel. # Niet op wintersport geweest? Op 1 april kun je skieën met Inter-Actief bij het Ruthbeek. Schrijf je in bij het prikbord. # Een week later, op 8 april, kun je voor een habbekrats lunchen in het kader van pasen: een paaslunch dus. # Oh trouwens, stuur je ouders als ze dit nog niet gedaan hebben naar de Ouderdagen op 23 en 24 april # Dit was het weer # Bekijk Inter-Actief op het Internet: WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/Inter-Actief of email: [email protected]

Abacus

Vanmiddag is er een borrel. Komt allen op deze eerste borrel na alle tentamens weer eens lekker te ontspannen # Schrijf je in om de introduktie opnieuw te beleven! Je kunt je inschrijven als introductiecommissie en als doegroepleiders. Doe het wel snel, want de sluiting van deze inschrijvingen sluiten al snel. Je kunt je bij de Abacuskamer inschrijven (TW B-106), tel. 053-4893435, e-mail: [email protected]

Alembic

Heb je je tentamens gehaald en heb je nu genoeg punten voor de studiereis? Schrijf je dan in voor de onvergetelijke reis naar Argentinië en Brazilië! # Gezocht: Pappa's em mamma's voor eerste jaars. Inschrijven op het Alembic-bord.# Donderdag 2 april is er een borrellezing van McKinsey. Interesse? Schrijf je dan in op het Alembic-bord.#Er ligt een nieuw vakgroepvoorlichtingsboekje in de Boots-bak. Wees er snel bij want de vakgroepvoorlichting begint 31 maart! # Schrijf je nu in voor de gezelligste commissie van Alembic, de borrelcie!#Kijk voor meer info op onze homepage: http://utct.ct.utwente.nl/~alembic.

S.V. ConcepT

Wil jij meebeslissen over het logo? Kom dan op de eerstvolgende ALV op donderdag 26 maart om 15:30 uur in WB C101. De AkciE organiseert hierna eenborrel. Wanneer je ouders zich nog niet voor de Ouderdag op 17 april hebben ingeschreven, moeten ze dit zo snel mogelijk doen. Men kan zich nog steeds inschrijven om een exemplaar van het symposiumboek te bemachtigen. Tijdens de boekenverkoop van ConcepT zal het Vakwerk, de keuzevakkengids van de UT verkrijgbaar zijn. Kosten: à f9,80. Heb je zin om aktief te worden bij ConcepT? Je kunt je nog inschrijven voor de Almanak- en de Buitenlandexcursiecommissie. Indien jij nog meubilair of iets dergelijks over hebt, dan kan je dit in de borrelkelder kwijt. Aankomende doegroep-ouders kunnen zich aanmelden bij ConcepT om een doegroep te leiden in de introductie van '98. ConcepT zoekt nog sportieve dames voor de Batavierenrace. Wil jij meestrijden met ConcepT om UT-kampioen te worden? Schrijf je dan in voor het STAF-voetbaltoernooi. Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884. E-mail: [email protected]; http://snt.student.utwente.nl/~concept/.

Arago

Vanavond is Arago's algemene ledenvergadering om 19:30 uur in zaal B1220 (TN/EL-gebouw). Aansluitend op de vergadering wordt iedereen uitgenodigd om wat te komen drinken in de Aragokamer. # Vrijdag 27 maart is er géén vrijdagmiddagborrel. # Dinsdag 31 maart is 's middags in de pauze een SOTN-vergadering in zaal B1220. # Dinsdag 31 maart is de Bonte Avond van de CuCo en de BACO. Je kunt je alleen of per groepje opgeven op het prikbord in de kantine. Toon je muzikale en culturele talenten! # Woensdag 1 april is de uitgestelde excursie naar Océ. Dit keer gaat het echt door! # Op 3 april om 16:30 uur is er weer een vrijdagmiddagborrel in de Aragokamer, georganiseerd door de "Brouwridders der Arago Kelder". Kom gewoon eens langs om het zelfgebrouwen bier te proberen.

WMW-Ideefiks

Je kunt je nog opgeven voor de matinee, het is nog niet te laat! Het is op zondag 5 april 13.00 uur, uiteraard moet je ook gewoon langskomen als je niets doet! # De boeken zijn binnen! Kom ze maar halen in de Ideefikskamer # Kom voor de gezelligheid eens langs, of neem een kijkje op Internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Isaac Newton

Wil je wat meer weten over buitenlandse stages? Kom dan vanmiddag om 12.30 uur op de lezing in C-101. Hier vertelt een tweetal studenten over hun ervaringen tijdens zo'n buitenlandse stage. Dit zal tot ongeveer 13.30 uur duren # Vanmiddag om 12.30 is de vrije verkoop van boeken. Ook het boek van OR I is nog te koop. Er kan ook nog nabesteld worden, d.m.v. een nabestelformulier dat in de Newtonkamer verkregen kan worden # Donderdag 23 april wordt het jaarlijkse Newton Symposium gehouden. Dit keer met het thema: Design for Remanufacturing. Schrijf je in, middels de uitnodiging die je met de post hebt ontvangen, of kom langs in de Newton-kamer # De Newton-kamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103), tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Stress

Op donderdag 2 april om 16.00 uur is de maandelijkse Stress-borrel. # OP 3 april is er een excursie naar Thermphos (zeker de moeite waard voor TBKP-ers). # Vergeten boeken te bestellen? Vanaf ma. 30 maart begint de vrije verkoop van 12.30 tot 13.30 uur. # Op ma. 30, di. 31 maart en do. 2 april worden er in het kader van TIMES bedrijfspresentaties gehouden van Cosun, Stork, Shell en Roland Berger! Hou voor lokaties en tijden de posters in de gaten. # Heb je het 2e trimester veel SP's ingekopt en heb je zin om actief te worden bij Stress, kom dan langs in de Stress-kamer of stuur een mail naar [email protected] TBK-I, TBK-B hebben mensen nodig en dit trimester worden de continentale reis en het congres opgestart! Bestuur Studievereniging Stress, e-mail: [email protected], internet: www.stress.utwente.nl, tel 4893527 of 4893547.

Communiqué

Het is nog mogelijk elke werkdag in de pauze de studieboeken af te halen. # 31 Maart gaat Communiqué laserquesten in Hengelo. Vooral lekker meegaan. Je kunt je nog steeds inschrijven op het mededelingenbord. # Heb je interesse in het coördinatieteam van Communiqué? Meld je dan aan bij het bestuur of bij Nelleke van Adrichem. # Tot slot wenst het bestuur van Communiqué iedereen veel plezier en succes in het komende trimester. # Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. 4461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Sirius

Hopelijk is iedereen weer bijgekomen van het bestuurswisselfeest. De drie nieuwe leden van het bestuur zijn: Gert-Jan Fernhout(voorzitter), Frank van Boekel (penningmeester) en Nicole Letteboer (commissaris interne betrekkingen).# Op 16 april vindt de Landelijke Bestuurskunde Dag plaats met als thema: Sturen in de samenleving de relatie overheid-burger nader bekeken. Je kunt je inschrijven tot 27 maart, je kunt het inschrijvingsformulier deponeren in de witte doos bij de Siriuskamer.# Op 1 april kun je mee op Grolschexcursie, inschrijven bij de Siriuskamer.# Sirius is van plan een symposium te gaan organiseren, mocht je interesse hebben voor de organisatie hiervan kom dan even langs in de Siriuskamer.

Scintilla

Op woensdag 1 april om 19:30 uur zijn alle Scintillaleden uitgenodigd voor de ALV. Op donderdag 2 april om 16:00 uur viert het nieuwe bestuur in de kantine zijn aanstelling tijdens de constitutiereceptie. # We zijn nog op zoek naar studentvoorlichters voor de voorlichtingsdagen van zaterdag 18 april. De vergoeding is f75, inschrijven kan op het prikbord in de kantine # Wil je iets zinnigs naast je studie doen? Scintilla biedt die kans. Er zijn een aantal commissies die extra hulp kunnen gebruiken: 'de Vonk', jaarboek 98 (SJACO) en de Stores. Voor informatie kun je altijd in de Scintillakamer terecht of mail: [email protected] Dinsdag 31 maart kun je ontdekken wat de toekomst van de communicatie is. IEEE en Odin uit Eindhoven organiseren dit symposium. In jullie postvakjes is een flyer te vinden# De SCALA organiseert een aantal activiteiten waar je aan mee kan doen. Voor ons Bata-team hebben we nog mensen nodig en we zoeken bouwers voor ons 'te land ter zee en in de lucht' project. Ook staat er een kart-middag en een bierproefavond op het programma. Inschrijven kan op het prikbord in de kantine.

Sport

Arashi-rood en Lente-groen...

Lente: de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, vogeltjes fluiten, kindertjes zingen, mensen zijn blij en gelukkig... wordt jij hier ook zo agressief van? Kom dan stoom afblazen bij Arashi. Sluit je vanaf 21 maart aan en wordt 'lentelid'. Niet alleen krijg je deze lieve benaming, je betaalt ook nog eens slechts de helft van de contributie: f30! Bel Bas (4895076) vooreen goed gesprek over kabouters, de lente, kabouters in de lente of (beter nog) Arashi.

T.C. Ludica

En we zijn weer terug! Gebruind en wel (hoop ik, want op dit moment gaan we over een half uur weg jippiejajee) is de ene Ludica activiteit nog niet afgelopen of de volgende staat alweer voor de deur! Dinsdag 31 maart is er de Belgische pré-Davis-cup avond. Volop Belgische activiteiten en grappen natuurlijk, succes verzekerd. Kom kijken naar die bruine apen en bereid je voor op een weekendje Davis-cup! Voor informatie over T.C. Ludica en haar activiteiten kun je altijd terecht bij het Paviljoen (4892347) en tijdelijk dus niet bij de secretaris (4340199).

Honk- en Softbalvereniging High Tech Hitters

Zin om een potje honk- en/of softbal te spelen? Op donderdag 2 april is er bij goed weer een algemene introtraining op ons veld. Er wordt dan zowel honkbal (heren) als softbal (dames en heren) gespeeld. De training begint om 18.00u. Al het benodigde materiaal is op het veld aanwezig, dus dat is geen probleem. Op woensdag 8 april, is er een ladiesintro. Ook deze intro begint om 18.00u op ons veld. Alle dames die interesse hebben: kom langs en ontdek hoe gezellig softbal bij de Hitters is! Verder zijn er twee gezelligheidstoernooien waarvoor je je kunt opgeven: één in Utrecht op 28 en 29 maart, en één in Eindhoven op 4 en 5 april. Heb je zin om mee te gaan, kom dan langs en geef je op. Ervaring is niet noodzakelijk!

Voor verdere informatie: Douwe, tel. 053-4328841, of Jurgen, tel. 053-4339719.

Open UT-kampioenschappen tafeltennis

Zondag 29 maart 1998 vinden de open ut-kampioenschappen tafeltennis weer plaats. Er wordt gespeeld op verschillende niveaus. Het toernooi begint rond 9.00 uur in Sporthal 2. Je kunt je inschrijven voor enkel en dubbel. Enkel kost f2,50 en dubbel f3,50. Voor meer informatie of inschrijvingen kun je terecht bij Marko (5100) of Ferry (5075).

Looptraining

De Sportraad organiseert i.s.m. DSTV Aloha en DAV Kronos voorbereidingstrainingen voor de BATA. Vanaf 1 april zal elke woensdag tot de BATA van 12.45 t/m 13.30 uur de techniek van het lopen onderwezen worden aan een ieder die daar belangstelling voor heeft. Het geheel wordt elke keer afgesloten met een heerlijke bak choco. Deelname is gratis. Toegang is voor iedereen open, dus ook voor mensen zonder Campuskaart.

Beginnerscursus badminton

Vanavond begint de beginnerscursus van DIOK weer! Voor slechts f15 krijg je acht trainingen van een van de beste trainers van Nederland, Jan Timp. Vanavond ook de speciale verenigingsavond, waarop het bestuur van DIOK zich van zijn beste kant laat zien. Dus kom langs, zeker vanavond! Wil je meer weten over DIOK, bel dan één van de volgende mensen: John Sanders (053-4302798) voor competitie, Sander Korthouwer (053-4309016) voor beginnersinformatie, Dennis de Groot (053-4895004) voor de (data van de) beginnerscursus of Daniëlle van Corven (053-4303766) voor algemene informatie over DIOK of kom langs op een donderdagavond van 21.00 uur tot middernacht (verenigingsavond) om vrij te spelen in Sporthal 2.

Studenten IJshockey Vereniging The Slapping Studs

Ter afsluiting van het ijshockey seizoen organiseren wij het jaarlijkseNachttoernooi. Het toernooi vindt plaats op zaterdag 28 t/m zondag 29 maart van 22.00 uur 's avonds tot 7.00 uur 's ochtends. Deelnemende teams zijn Amsterdam, Antwerpen, Nijmegen, twee maal Enschede en het oud-leden team. Ook zo genoten van de Olympische Spelen met al het prachtige ijshockey? Dit is jouw kans om te kijken naar 'the fastest game on earth:' ijshockey. Toegang is natuurlijk gratis. Het adres van de Euregio ijshal is: Westerval 25 te Enschede.

Varsity

Op dinsdag 7 april is het pre Varsity feest. Vanaf 16.00 uur kunnen besturen of senaten van verenigingen, jaarclubs, disputen, huizen en wat dies meer zij elkaar uitdagen voor een sportieve krachtmeting in een C-4. Het sportieve gebeuren kan vanaf de kant worden gevolgd met een drankje in de hand. Vervolgens is men uitgenodigd voor het buffet. Het geheel wordt ondersteund door een dixielandbandje. Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met Commerijn Plomp (tel. 4360411 of op de bestuurskamer van Euros 4341136). Op 19 april zal vervolgens den Ouden Vier de eer van Euros gaan verdedigen op het Amsterdam Rijnkanaal bij Houten. Hier rijden bussen naartoe. Een ieder die dit spektakel wil bijwonen wordt wederom verzocht contact op te nemen met Commerijn Plomp.

Menu

WEEK 14

ZATERDAG 28 MAART

Soep van de dag

***

Mexicaanse-Jambalayarijst

Tacosaus

ZONDAG 29 MAART

Soep van de dag

***

Schnitzel met Pepersaus

Sperciebonen-Gebakken Kriel aardappelen of Gekookte aardappelen

MAANDAG 30 MAART

Cellerysoep

***

Duitse Biefstuk met Bacon en gebakken uien of rollade-Vleessaus-Witlof-Frites of Gekookte aardappelen

DINSDAG 31 APRIL

Oosterse groentesoep

***

Babi Pangang-Chinese roerbakgroente-

Kroepoek-Rijst

WOENSDAG 1 APRIL

Goulashsoep

***

Gehakt Cordon Bleu-Paprikaroomsaus

Snijbonen-Frites of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 2 APRIL

Kipvermicellisoep

***

Gebakken of Gepocheerse Visfilet of

Vleesgerecht-Remouladesaus

Worteltjes-Frites of Gekookte aardappelen

VRIJDAG 3 APRIL

Kerriesoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

_________________________________

VEGETARISCH

_________________________________

MAANDAG 30 MAART

Cellery soep

***

Pizza

DINSDAG 31 MAART

Hollandse groentesoep

***

Kaasgroenteschijf-Kaassaus-Bloemkool-Gekookte aardappelen

WOENSDAG 1 APRIL

Tomatensoep

***

Provencaalse champignonragout-Wortelen-

Tagliatelle Verde

DONDERDAG 2 APRIL

Franse uiensoep

***

Gevulde paprika met groentemelange en roerei gegratineerd met kaas-Rabarber-Gebakken

aardappelen

_________________________________

H A P A A N T A P

_________________________________

Kotelet bonne femme met garnituur van o.a. gebakken champignons, doperwten, spek, ui, aardappel, wortel en rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 30 + Dinsdag 31 maart

Entrecôte Café Paris,Verse groente Rauwkost-

salade, Frites

Woensdag 1 + Donderdag 2 april

Hongaarse goulash, verse groente, rauwkost-

salade, gebakken aardappelen Lyonaise

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.