Jan Beijering: 1951-2014

| Johannes de Vries

Vanochtend vroeg bereikte ons het trieste bericht dat onze zeer dierbare collega Jan Beijering gisteravond op 62-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker.

Jan is bij de UT komen werken in 2004 als hoofd van de Onderwijskundige Dienst van het toenmalige ITBE (nu CES). In 2010 is hij overgestapt naar ‘Strategie en Beleid (S&B)’ waar hij vorm heeft gegeven aan het onderwijsbeleid van onze universiteit.

Jan was een attente, betrokken en oprechte collega die graag zijn levensvreugde met ons deelde. Hij vertelde veel over zijn passie voor Italië. Ook gedurende zijn ziekte was Jan nog lange tijd op de afdeling aanwezig , hij liet zich er niet onder krijgen en was graag op de UT.

Collega’s binnen en buiten S&B hebben de laatste maanden erg met Jan en zijn vrouw Magda meegeleefd. We hebben gelukkig nog veel tijd met hem door kunnen brengen. Wij gaan de jarenlange ervaring en deskundigheid van Jan en zijn goede humeur heel erg missen.

We wensen Magda erg veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens alle collega’s van Strategie en Beleid,

Ron Mazier

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.