Frits Spoek: 1943-2013

| Redactie

Na een ziekbed is op donderdag 26 september jl. Frits Spoek overleden. Frits was als ‘internationaliseerder pur sang’ de oprichter van International Office van de Universiteit Twente.

Na een  ziekbed is op donderdag 26 september jl. Frits Spoek overleden.

Frits was als ‘internationaliseerder pur sang’ de oprichter van International Office van de Universiteit Twente. Frits had vele uitstekende contacten in binnen- en buitenland en werd onder internationaliseerders hogelijk gewaardeerd, in het bijzonder m.b.t. zijn kennis over Europese student- en onderwijsaangelegenheden. Frits heeft er onder andere voor gezorgd dat er sinds 2003 elk jaar een International Food Festival wordt georganiseerd aan de UT. Dit evenement was van meet af aan een groot succes dat tot heden ten dage wordt voortgezet. Ook heeft hij aan de basis gestaan van de ‘Gedragscode Internationale Student binnen het Nederlandse Hoger Onderwijs’ op landelijk niveau en daar, via zijn deelname namens de UT aan het Universitaire Platform Internationalisering van de VSNU (UPI), een essentiële bijdrage aan geleverd. Het is zijn persoonlijke verdienste dat UT studenten tot op heden via International Office naar het buitenland kunnen gaan met subsidie uit het door hem opgezette Twente Mobility Fund (TMF).  Een subsidie van de Universiteit waar nog steeds volop gebruik van gemaakt wordt door UT studenten.

Frits was een zeer aimabel, sociaal en maatschappelijk betrokken persoon, die op (inter)nationaal niveau zeer gewaardeerd werd. Ook wist hij binnen de UT de kwaliteiten van zijn medewerkers optimaal te benutten, in te zetten en te waarderen.

In 2008 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd en nam hij afscheid van de UT. Het UT International Office heeft hem toen, binnen internationale context, met een becak over de campus gereden. Wij betreuren dat Frits niet lang van zijn welverdiende pensioen heeft mogen genieten.

De Universiteit Twente, en daarbij in het bijzonder de internationalisering, is Frits veel dank verschuldigd en wij wensen zijn vrouw Pauli en zijn kinderen veel sterkte toe.

namens het College van Bestuur

Mr.  H. J.  van Keulen

Secretaris van de Universiteit

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.