Roel Westerterp: 1928-2013

| Johannes de Vries

In de nacht van zondag 25 augustus op maandag 26 augustus 2013 is prof. dr. ir. K.R. Westerterp overleden in de leeftijd van 85 jaar.

Op 6 maart 1998 heeft dhr. Westerterp afscheid genomen van de universiteit en de studenten. Vier maanden eerder werd hij op een Alembic-ledenvergadering erelid van het Chemotechnisch Studentengenootschap. Hij was toen ook al twee jaar erelid van KIVI NIRIA. Volgens Alembic hoefden de studenten daardoor nog niet écht afscheid van de heer Westerterp te nemen.

De heer Westerterp heeft veel voor C.T.S.G. Alembic betekend, laat het bestuur weten. Buiten de symposia waaraan hij meewerkte, heeft hij vooral een grote rol gespeeld in de verwezenlijking van studiereizen. Bij de contract-research voor deze studiereizen kunnen studenten gebruik maken van de contacten en begeleiding van de hoogleraren van de faculteit. De heer Westerterp heeft hier een doorslaggevende rol bij gespeeld.

Het bestuur van Alembic laat weten dat 'als er een studiereis op de planning stond, de heer Westerterp degene was waar als eerste naar toe werd gestapt. Zonder zijn bijdrage voor onze studiereizen zouden ze niet zo succesvol zijn geweest zoals dat nu het geval is. Dhr. Westerterp is zelf een aantal keer mee geweest met de studiereizen. De studenten die samen met hem op deze reis waren, praatten daarbij niet alleen over de kennis die hij op de diverse terreinen had, maar vooral over de gezelligheid die altijd van hem afstraalde. Wij zullen de heer Westerterp blijven herinneren als een man die altijd klaar stond voor de studenten.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.