Flux Robotics draagt bij aan de snelle ontwikkeling van robotchirurgie

| Elke Agten

Vertrouw jij je leven toe aan een robot tijdens een operatie? Volgens professor Sarthak Misra zijn er steeds meer ziekenhuispatiënten die openstaan voor dat idee. Naast het leiden van het Surgical Robotics Labatory aan Universiteit Twente, staat Misra aan het roer bij Flux Robotics, een spin-off dat innovatieve robotoplossingen ontwikkelt.

Photo by: FOKKE EENHOORN

Dat doet Flux Robotics om de patiëntenzorg te verbeteren, chirurgische procedures te optimaliseren en de last voor medische professionals te verminderen.

Ongeveer zes jaar geleden begonnen Sarthak en Christoff samen met andere leden van het Surgical Robotics Labatory hun onderzoek naar het ontwerpen van een nieuw robotisch magnetisch aandrijfsysteem. ‘Christoff was een van mijn studenten die meewerkte aan mijn VIDI-project - SAMURAI (Steering Actuated Probes under Magnetic- and Ultrasound-Guidance for Targeted Interventions)’, legt Sarthak uit. ‘Een essentieel onderdeel van SAMURAI resulteerde in het ARMM-systeem, wat staat voor Advanced Robotics for Magnetic Manipulation.’

Op basis van de werking van het ARMM-systeem ontwikkelde Flux Robotics een mobiel magnetisch aandrijfsysteem om clinici te ondersteunen tijdens endovasculaire ingrepen op moeilijk bereikbare locaties in het lichaam. Het aandrijfsysteem kan katheters op een minimaal invasieve manier nauwkeurig sturen en het heeft aangetoond de proceduretijd te verminderen en de precisie van de doelgerichtheid te verbeteren. ‘Het systeem vermindert de stralingsdosering voor zowel de patiënt als de clinicus, met veel minder risico op complicaties en schade aan gezond weefsel,’ aldus Sarthak.

Eerste prototype

Flux Robotics heeft zijn eerste prototype (Flux One) ontwikkeld om instrumenten door het vaatstelsel te sturen. Het bedrijf streeft ernaar om door het toepassen van magnetische aandrijftechnologie in de operatiekamer een belangrijke vooruitgang te boeken in robotchirurgie. ‘We hopen later dit jaar te beginnen met het testen op dieren,’ zegt Sarthak. ‘Met deze preklinische gegevens willen we ons prototype meer verfijnen om daarna verder te gaan met certificering en klinische tests. Om dit te bereiken is het belangrijk om de juiste investeerders te vinden. Er zijn al belangrijke opinieleiders/clinici die zeer enthousiast zijn over het potentieel van Flux One,’ benadrukt Sarthak.

Training op robots

Op de vraag of operaties in de toekomst volledig worden overgenomen door robots, schudt Sarthak zijn hoofd. ‘Bijna elke operatie is een complexe procedure die meerdere beslissingen vereist. Alleen clinici kunnen dat doen.’ Hij gelooft dat de volgende generatie chirurgen steeds meer gewend raakt aan het trainen en werken met robots. ‘Er zijn ook steeds meer robots aanwezig in ziekenhuizen, waardoor clinici voortdurend worden blootgesteld aan deze nieuwe medische technologie,’ zegt Sarthak.

‘Ik leer veel van studenten’

Wat is het uiteindelijke doel van Sarthak met Flux Robotics? Het verbeteren van de patiëntenzorg en klinische resultaten, terwijl de traumatische ervaring voor de patiënt wordt geminimaliseerd. ‘Ik wil impact maken en op mijn eigen manier bijdragen aan de samenleving,’ legt hij uit. Aanwezig zijn op de campus van Universiteit Twente helpt hem hierbij. ‘Elke student die ik tegenkom, ongeacht hun studierichting, leert me iets. Ze geven me nieuwe ideeën en stellen me in staat om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.’ Met zijn onderzoeks- en onderwijsrol hoopt Sarthak de volgende generatie studenten te inspireren en te motiveren om in de toekomst met meer innovatieve robotoplossingen te komen.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.