Vliegwiel voor oplossingen én vraagstukken

| Specials U-Today

EnschedeLAB is  meer dan een jaar onderweg. Het is samenwerking tussen de vier kennisinstellingen Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, AKI/ArtEZ en ROC van Twente met de gemeente Enschede. Door EnschedeLAB willen de instellingen studenten over eigen grenzen van opleiding en niveau laten samenwerken.

Studenten werken aan maatschappelijke vraagstukken, ingebracht door de gemeente dan wel betrokkenen in de stad.

De waarde daarvan: stad en student meer samenbrengen. De stad wordt ingezet als rijke leeromgeving en studenten krijgen te zien wat Enschede te bieden heeft. En vice versa: we maken kennis en kunde toegankelijk voor de stad.

Een manier om dat te doen, is door de nano-challenge. De volgende gaat over operation clean: het voorkomen dat er zoveel afval gegenereerd wordt in de operatiekamer. Een vraag waar Medisch Spectrum Twente mee worstelt, als onderdeel van hun wens om het ziekenhuis te verduurzamen.

Een mooie en relevante vraag die aanbod komt bij de eerstvolgende nano-challenge van EnschedeLAB. 

Gedurende vier dagdelen (verspreid over vier weken) werken deelnemende studenten samen aan dit vraagstuk. Dat doen gebeurt tweetalig, om het programma ook voor buitenlandse studenten toegankelijk te maken. 

Kijk hier voor meer info en inschrijven.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.