Masterschool wil veel talent binnenhalen

| Rense Kuipers

De Europese Commissie stelt 30 miljoen euro beschikbaar om een nieuw netwerk van Europese universiteiten op te zetten. Een opmerkelijk initiatief, want een dergelijk netwerk bestaat er al in de vorm van EIT Digital. UT-hoogleraar Willem Jonker is er CEO.

Jonker spreekt bij de Sorbonne Université in Parijs, omdat ‘zijn EIT Digital’ vandaag een nieuwe lichting masterstudenten bijeenbrengt voor de Kick-Off die een nieuw academisch jaar inluidt. Het is ook de plek waar de Franse president Macron ruim een jaar geleden in een toespraak opriep tot een netwerk als vlaggenschip van de Europese Onderwijsruimte. ‘Er zit weinig tussen de ambities van Macron en wat wij al acht jaar in de praktijk toepassen’, zegt Jonker. ‘We zitten op dezelfde denklijn: een Europese aanpak. Het is ontzettend belangrijk om universiteiten op Europees niveau met elkaar te verbinden. 

Over EIT Digital

EIT Digital is onderdeel van het European Institute of Innovation and Technology. ‘Digital’ is een van de KICs, oftewel Knowledge and Innovation Communities, van EIT. Willem Jonker is naast CEO van EIT Digital deeltijdhoogleraar aan de UT (faculteit EWI, vakgroep Datamanagement & Biometrics).

'Maar het gaat verder dan dat', vervolgt Jonker. 'Innovatie vergt niet alleen een netwerk van universiteiten, maar ook de verbinding met de industrie. Innovatie vraagt het realiseren van diverse ecosystemen waar kennis en marktspelers maar ook overheden samenwerken. Dat is wat wij doen met EIT Digital.'

Innovatie-inhaalslag

De CEO vindt namelijk dat Europa een innovatie-inhaalslag moet maken. Des te meer reden dat hij donderdag bij het kick-off-evenement van de EIT Digital Master School in Parijs de nieuwe lichting studenten – zo’n vierhonderd – de schrijnende vraag stelde wie een smartphone van Europese makelij heeft. Slechts een paar handen gingen omhoog. Toen hij vroeg wie een Europees operating system in zijn telefoon heeft, bleven alle handen naar beneden. ‘We hebben te weinig grote jongens in Europa om te concurreren met de grote bedrijven in Azië en Amerika. Met een leger van dwergen gaan we de oorlog niet winnen, daarom hebben we reuzen nodig.’

Om zo’n inhaalslag te maken, is volgens Jonker talent nodig. ‘Onze masterschool is een belangrijk instrument om dat talent te laten ontplooien. Het mooie is dat we op een dag als vandaag vierhonderd studenten bij elkaar hebben die zich storten op digitale innovatie en ondernemerschap. En ze kozen er bewust voor om dat hier te doen, niet in Silicon Valley of Singapore.’ En Jonker wil dat de masterschool doorgroeit. ‘Vorig jaar hadden we een lichting van driehonderd studenten, dit jaar hebben we er honderd meer. Die trend willen we doorzetten.’

Over landsgrenzen durven kijken

De CEO heeft nog verdergaande ambities. Want groot of klein, volgens Jonker moet uit de driehoek van ondernemerschap, technologie en opleiding meer moois ontspringen. ‘We hebben in Europa wel een European Research Area, maar nog geen European Innovation Area. Daarom denk ik dat onze activiteiten en die vanuit het plan van Macron elkaar alleen maar kunnen versterken; je moet immers ook in innovatie over je eigen landsgrenzen heen durven kijken. Die notie wordt wel herkend in Brussel, maar nog niet in Den Haag.’

Meer geld, meer slagkracht

Het lukt EIT Digital steeds om in de schijnwerpers te komen. Onder meer bij het welbekende zakenblad Forbes, dat op deze dag ook aanwezig is in Parijs om een kijkje te nemen in de EIT Digital-keuken. Jonker hoopt op een vliegwieleffect. ‘Het draait om resultaten. Dus we moeten zorgen dat we mensen opleiden tot de digitale ondernemers en innovators van morgen, dat start-ups van de grond komen en scale-ups hard doorgroeien.'

Naast de wens voor meer zichtbaarheid pleit Jonker voor meer geld, dat vanuit de Europese Unie moet komen. ‘We krijgen als geheel EIT nu 3 miljard, dat moet eigenlijk naar 4,5 miljard. Over heel Europa gezien is 3 miljard euro nog vrij beperkt.’ En volgens Jonker ziet de toekomst van EIT Digital er rooskleurig uit, niet in de laatste plaats vanwege prestaties uit het verleden. ‘We hebben inmiddels een netwerk van achttien universiteiten, in ons ecosysteem zijn meer dan honderd start-ups geboren en hebben scale-ups meer dan 400 miljoen euro aan private investeringen opgehaald. Laatst wist een scale-up nog een investering van 8 miljoen euro binnen te halen. Dat doe je niet zonder sterk Europees netwerk. En met meer geld hebben wij meer slagkracht. En daarmee kunnen wij meer investeren. Ik weet zeker dat onze investering in talent zich dubbel en dwars gaat terugbetalen.’