Vliegende start met PDEng

| Redactie

Autobanden maken geluid door het contact met het wegdek. Dat zorgt voor overlast buiten én binnen in de auto. Martin Goossens werkt bij Apollo Tyres Global R&D in Enschede aan reductie van interieurgeluid. Dat doet hij in het kader van zijn Post-Master PDEng-programma Energy & Process Technology.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Als PDEng-trainee volg je verdiepende en verbredende vakken die jouw vakkennis vergroten. Daarnaast zijn er studieonderdelen waarmee je persoonlijke vaardigheden zoals project- en tijdmanagement en presentatietechnieken ontwikkelt. Na succesvolle afronding mag je de graad Professional Doctor in Engineering (PDEng) voeren. Het geeft je carrière een vliegende start omdat je studeren (helft van de tijd) en werken (ontwerpopdracht in de praktijk) combineert en daarvoor een salaris ontvangt. Die ‘leuke tussenweg’ sprak Martin Goossens aan. ‘Je blijft investeren in jezelf, maar hoeft niet vier jaar lang PhD-onderzoek te doen.’ Hij begon bij Apollo aan zijn ontwerpopdracht en volgde gelijktijdig een tailor-made cursorisch pakket aan de UT.

Ideeën, prototypes en testen

Tijdens zijn master werktuigbouwkunde aan de UT was Goossens afgestudeerd op een stiller ontwerp van windmolenbladen. Apollo wil net zoals elke autobandenfabrikant geluidsoverlast bestrijden en bood hem gezien zijn ervaring een PDEng-positie. Interieurgeluid wordt veroorzaakt door geluidsgolven die in het band-weg-contact ontstaan, elkaar versterken – resonantie – in de holle autoband en via de velg worden doorgegeven aan chassis en carrosserie. Goossens droeg ideeën aan voor een stiller bandontwerp, maakte prototypes en voerde testen uit. Over vliegende start gesproken, al snel kon hij in een Spaanse testfaciliteit meten aan een band in een ‘stille’, semi-anechoïsche ruimte, geen motorgeluid en geen windgeruis. ‘Toen werd voor mij het probleem duidelijk.’

‘We hebben geluidsreducties van vele decibellen gemeten, dat leidde tot een patentaanvraag’

Echt leren ontwerpen

Met hulp van de UT-leerstoel Stromingsleer ontwierp en bouwde hij een eigen testopstelling. ‘Je wilt niet voor elke test van een nieuw idee naar een dure buitenlandse faciliteit.’ Een van de verdiepende keuzevakken was Engineering Acoustics. Tot de verplichte vakken behoorden Design Methodology en System Engineering. ‘Daarmee leer je echt de fundamentele principes van ontwerpen. Het is belangrijk om tijdig doelen vast te stellen, zoals hoeveelheid geluidsreductie, rolweerstand en maximaal aan de band toe te voegen gewicht. Tijdens het ontwerptraject moet je continu in de gaten houden of je aan die eisen kunt voldoen.’ Na enige tijd kwam er bij Apollo een projectteam, waarin Goossens samenwerkte met een projectleider, een inkoper en een proces-, patent- en een test-engineer. ‘Dan kijk je ook naar zaken als maakbaarheid en veiligheidseisen.’

Vele decibellen geluidsreductie

Goossens werkte twee concepten uit: een bewezen akoestische techniek die snel resultaat oplevert en een innovatieve oplossing die nog meer ontwikkeling vergt. ‘Bij testen in België hebben we inmiddels geluidsreducties van vele decibellen gemeten wat leidde tot een patentaanvraag.’ Intussen heeft hij zijn PDEng-opleiding bijna afgerond en een contract getekend bij Apollo. ‘Als tyre engineer zet ik mijn PDEng-werk voort en ga ik breder naar de karakteristieken van autobanden kijken; denk aan de rubbertechnologie. Als ik dat beheers, hoop ik bij te dragen aan het ontwerpen van stillere autobanden, voor zowel inzittenden als voor omstanders en omwonenden van autoverkeer.’

PDEng-programma Energy & Process Technology

Het PDEng-programma Energy & Process Technology is een van de twintig tweejarige technologische ontwerpersopleidingen die de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente aanbieden onder de vlag van de 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute. Recent is Wageningen Universiteit ook aangesloten bij 4TU.

Nieuwe ontwerpopdrachten

Bij Apollo Tyres Global R&D hebben naast Martin Goossens al meer PDEng-trainees ontwerpopdrachten uitgevoerd. Er komen ook nieuwe opdrachten beschikbaar voor de PDEng-opleidingen Energy & Process Technology en Maintenance. Voor meer informatie: www.4tu.nl/sai