Spotlight

Decaan Hans Hilgenkamp: terug naar wetenschap

Eigenlijk zou Hilgenkamp per september zijn decanaat van de faculteit TNW beëindigen. Maar hij ging in op het verzoek van het college van bestuur om er een paar maanden aan vast te plakken. Hilgenkamp wil zich weer volledig richten op het onderzoek.

News

‘Inhaalslag’ toetsing Engels bij docenten TNW

Op de UT voldoet 74 procent van het wetenschappelijk personeel dat ook onderwijs verzorgt aan de norm voor het Engels. Alleen de faculteit TNW blijf steken op de helft. Daar moet een ‘inhaalslag’ worden gemaakt, stelt het CvB in haar onlangs uitgebrachte management rapportage.

News

Hilgenkamp stopt als decaan TNW

Hans Hilgenkamp stopt per september als decaan van de faculteit TNW, om zich weer volledig te richten op zijn rol als hoogleraar fysica. Volgens Hilgenkamp komt deze stap op een ‘natuurlijk moment’.

News

Tonnen voor UT-onderzoek duurzame materialen

Onderzoeksfinancier NWO steekt enkele tonnen in UT-onderzoek naar duurzame materialen. Wetenschappers van de faculteit TNW krijgen zo’n 350 duizend euro om onderzoek te doen naar foto-elektrochemie.

On the spot

‘Ik ben als de monteur in de pitstraat’

We werken bijna iedere dag samen, maar hoe goed kennen we de collega’s nu echt? U-Today is benieuwd naar de persoonlijke verhalen achter het ondersteunend- en beheerspersoneel en zet ze in deze rubriek ‘On the spot’. Aan het woord is Jan-Willem Timmerman (37), hoofd financiën bij de faculteit TNW.

News

Topopleidingen: ‘Topsport op ieders eigen niveau’

Succes moet gevierd worden. Dat geldt zeker voor de masterstudies die vandaag te horen kregen topopleiding te zijn. Sommige opleidingen zelfs een paar jaar op rij. Wat is de sleutel tot hun succes?

News

Samenwerking met Zuid-Koreaanse universiteit

De UT heeft een memorandum of understanding getekend met de Pohang University of Science and Technology (Postech). Ook zijn er afspraken gemaakt over studentenuitwisselingen.

News

Volgend jaar veertien bacheloropleidingen Engels

Van de twintig UT-bacheloropleidingen zijn er vanaf september 2017 in totaal veertien Engelstalig. Na industrieel ontwerpen, worden ook de andere twee bacheloropleidingen van de faculteit CTW in het Engels aangeboden. Civiele techniek en werktuigbouwkunde zijn vanaf volgend collegejaar volledig Engelstalig.

News

Afronding themamaand werkdruk

De themamaand ‘werkdruk als gevolg van de cijferadministratie in TOM’ is ten einde. HR-beleidsmanager Annemiek Baars: ‘Het was een spannende maand, waarin we gepionierd hebben en tot resultaten zijn gekomen.’

News

Pilot om werkdruk aan te pakken

Tweederde van het wetenschappelijk personeel geeft aan dat ze (te) veel werkdruk ondervinden. Bij de faculteit TNW gaat in de loop van volgend studiejaar een pilot lopen om dit in kaart te brengen.

News

Faculteit TNW clustert 35 leerstoelen in 13 domeinen

Technische Natuurwetenschappen (TNW) clustert de huidige 35 leerstoelen in 12 of 13 domeinen. Daarmee moet het voor de faculteit makkelijker worden om de buitenwereld te laten zien wat de sterke onderzoeksthema’s zijn.

News

Remke Burie directeur bedrijfsvoering Health-cluster

Remke Burie, afdelingshoofd van het Experimental Centre for Technical Medicine, gaat aan de slag als directeur bedrijfsvoering van het cluster Health & Biomedical Technology. Hij is per 1 april benoemd in die functie.

Read more articles