• EN
 • NL
News

Zo blijft werkdruk aan universiteiten te hoog, zegt inspectie

De universiteiten bedenken allerlei plannen tegen de werkdruk, ziet de arbeidsinspectie, maar die gaan vermoedelijk niet genoeg helpen. Bovendien is er maar weinig aandacht voor ongewenst gedrag en discriminatie.

 • EN
 • NL
News

Work pressure at universities is still too high, says Labour Inspectorate

The universities are coming up with all kinds of plans to combat work pressure, says the Labour Inspectorate, but they will probably not be sufficiently helpful. In addition, very little attention is being paid to undesirable behaviour and discrimination.

 • EN
 • NL
News

Nieuwe cao-universiteiten: meer vaste banen, minder werkdruk

Vakbonden en universiteiten hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Wetenschappers en ondersteunend personeel krijgen na een jaar een vast contract, de salarissen stijgen met 2 procent en thuiswerken wordt beter gefaciliteerd.

 • EN
 • NL
News

New collective agreement for universities: more permanent jobs, less pressure

Trade union and university negotiators have provisionally concluded a new collective labour agreement (CAO). Academics and support staff will be offered a permanent contract after one year, salaries will increase by 2 percent and working from home will be better facilitated.

 • EN
 • NL
Opinion

Jaarcirkel

Begint iemand tegen u over de jaarcirkel, dan is het een moderne heks, een beoefenaar van wicca, een aanhanger van een vorm van modern-Keltisch heidendom, of iemand van de Universiteit Twente.

 • EN
 • NL
Opinion

Wheel of the year

If someone starts talking to you about the wheel of the year, they are a modern-day witch, a practitioner of wicca, a follower of a form of modern Celtic paganism - or someone from the University of Twente.

News

Keuzes maken

Ik keek raar op. Het stond er echt: ‘Studenten pikken UT-beleid niet langer: Het is tijd voor actie’. Ze waren tegen de voortdurende groei van het aantal studenten. De kwaliteit van het onderwijs leed eronder. Ze waren het zat. Toegegeven, de druppel die de emmer deed vollopen was eigenlijk het bemoeien van het CvB met het coöptatierecht, maar de kwaliteit van het onderwijs baarde hen ook zorgen. ‘Krijg nou tieten’, dacht ik, ‘ze hebben toch bloed door hun aderen lopen’.

News

Wiendelt Steenbergen nieuwe gezicht WOinActie op UT

Wiendelt Steenbergen, hoogleraar Biomedical Photonic Imaging, wordt de nieuwe contactpersoon van WOinActie op de UT. De actiegroep vraagt onder meer aandacht voor de torenhoge werkdruk op de Nederlandse universiteiten. ‘Ook op de UT speelt de problematiek die WOinActie aankaart.’

News

WOinActie: universitair personeel staat op omvallen

Minister Van Engelshoven moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat het aantal wetenschappers en ondersteuners aan universiteiten met twintig procent wordt uitgebreid. 'De nood is zeer hoog'.

News

WOinActie-leider moet de strijd staken

Ze was een van de gezichten van protestbeweging WOinActie, maar ze stopt ermee. Hoogleraar ethiek Ingrid Robeyns bezwijkt onder de druk waar ze jarenlang tegen heeft gevochten.

News

Onderzoek bevestigt: werkdruk hoger onderwijs is hoog

Verrassend is het niet, maar bijna twee derde van het hogeronderwijspersoneel ervaart een hoge of zeer hoge werkdruk. Dat blijkt uit een nieuwe analyse in opdracht van universiteitenvereniging VSNU.

Opinion

Hartenkreet

Mijn hart bonst vervaarlijk hard. Al wekenlang. Vooral ’s nachts klopt hij als een malle. Mijn buren belden al meermaals de politie om het illegale technofeest te melden. Tevergeefs. Zelf kan ik er ook niet van slapen. Ik maak me zorgen om dat hart.

News

Minister: ‘Zomaar een bak geld neerzetten helpt niet’

Studievertraging door corona? Pas bij ‘echte knelpunten’ gaat minister Van Engelshoven opnieuw kijken of er extra steun nodig is. Ook overbelaste wetenschappers moeten nog even doorbijten.

 • EN
 • NL
Spotlight

Hoe gaan we wetenschappers straks ‘erkennen en waarderen’?

Wetenschappers geven les, leiden hun afdeling en delen hun inzichten met het grote publiek. Voor zulke taken zullen ze meer erkenning krijgen. Maar gaat dat niet ten koste van hun onderzoek?

 • EN
 • NL
News

How should we recognise and reward scientists?

Scientists teach, lead their department and share their insights with the general public. They are going to receive more recognition for this kind of work. But is it at the expense of their research?

 • EN
 • NL
News

PNN: ook promovendi gaan gebukt onder hoge werkdruk

Promovendi aan Nederlandse universiteiten werken zich een slag in de rondte, met soms burn-out en psychische klachten als gevolg. De druk moet van de ketel, zegt het Promovendi Netwerk Nederland.

 • EN
 • NL
News

PNN: PhD students also suffer from heavy workload

PhD students at Dutch universities often burn the candle at both ends, working long hours that sometimes result in burnouts and other psychological problems. Something needs to be done about the workload, says the Dutch network for PhD students, Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

Read more articles