News

Keuzes maken

Ik keek raar op. Het stond er echt: ‘Studenten pikken UT-beleid niet langer: Het is tijd voor actie’. Ze waren tegen de voortdurende groei van het aantal studenten. De kwaliteit van het onderwijs leed eronder. Ze waren het zat. Toegegeven, de druppel die de emmer deed vollopen was eigenlijk het bemoeien van het CvB met het coöptatierecht, maar de kwaliteit van het onderwijs baarde hen ook zorgen. ‘Krijg nou tieten’, dacht ik, ‘ze hebben toch bloed door hun aderen lopen’.

News

Wiendelt Steenbergen nieuwe gezicht WOinActie op UT

Wiendelt Steenbergen, hoogleraar Biomedical Photonic Imaging, wordt de nieuwe contactpersoon van WOinActie op de UT. De actiegroep vraagt onder meer aandacht voor de torenhoge werkdruk op de Nederlandse universiteiten. ‘Ook op de UT speelt de problematiek die WOinActie aankaart.’

News

WOinActie: universitair personeel staat op omvallen

Minister Van Engelshoven moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat het aantal wetenschappers en ondersteuners aan universiteiten met twintig procent wordt uitgebreid. 'De nood is zeer hoog'.

News

WOinActie-leider moet de strijd staken

Ze was een van de gezichten van protestbeweging WOinActie, maar ze stopt ermee. Hoogleraar ethiek Ingrid Robeyns bezwijkt onder de druk waar ze jarenlang tegen heeft gevochten.

News

Onderzoek bevestigt: werkdruk hoger onderwijs is hoog

Verrassend is het niet, maar bijna twee derde van het hogeronderwijspersoneel ervaart een hoge of zeer hoge werkdruk. Dat blijkt uit een nieuwe analyse in opdracht van universiteitenvereniging VSNU.

Opinion

Hartenkreet

Mijn hart bonst vervaarlijk hard. Al wekenlang. Vooral ’s nachts klopt hij als een malle. Mijn buren belden al meermaals de politie om het illegale technofeest te melden. Tevergeefs. Zelf kan ik er ook niet van slapen. Ik maak me zorgen om dat hart.

News

Minister: ‘Zomaar een bak geld neerzetten helpt niet’

Studievertraging door corona? Pas bij ‘echte knelpunten’ gaat minister Van Engelshoven opnieuw kijken of er extra steun nodig is. Ook overbelaste wetenschappers moeten nog even doorbijten.

 • EN
 • NL
Spotlight

Hoe gaan we wetenschappers straks ‘erkennen en waarderen’?

Wetenschappers geven les, leiden hun afdeling en delen hun inzichten met het grote publiek. Voor zulke taken zullen ze meer erkenning krijgen. Maar gaat dat niet ten koste van hun onderzoek?

 • EN
 • NL
News

How should we recognise and reward scientists?

Scientists teach, lead their department and share their insights with the general public. They are going to receive more recognition for this kind of work. But is it at the expense of their research?

 • EN
 • NL
News

PNN: ook promovendi gaan gebukt onder hoge werkdruk

Promovendi aan Nederlandse universiteiten werken zich een slag in de rondte, met soms burn-out en psychische klachten als gevolg. De druk moet van de ketel, zegt het Promovendi Netwerk Nederland.

 • EN
 • NL
News

PNN: PhD students also suffer from heavy workload

PhD students at Dutch universities often burn the candle at both ends, working long hours that sometimes result in burnouts and other psychological problems. Something needs to be done about the workload, says the Dutch network for PhD students, Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

News

Studenten krijten 10 duizend rode vierkantjes uit solidariteit met overwerkte docenten

‘Onze docenten moeten dagelijks 10 duizend uur overwerken’, stelt een groep Utrechtse studenten. Tijdens de opening van het nieuwe studiejaar protesteren ze door rode vierkantjes te krijten op straat: één voor elk niet-uitbetaald uur per dag.

 • EN
 • NL
News

Rathenau: wetenschap gaat goed, maar werkdruk is hoog

Wetenschappers draaien opvallend veel overuren en het ziekteverzuim stijgt. Dat is een ‘aandachtspunt’, zegt het Rathenau Instituut in een rapport over de stand van zaken in de wetenschap.

 • EN
 • NL
News

Rathenau: academia is performing well, but work pressure is high

Researchers work a surprising amount of overtime and absenteeism is on the rise. That is a ‘point for consideration,’ says the Rathenau Institute in a report on the state of affairs in academia.

News

Docenten branden op in de crisis

Sinds de coronacrisis is de werkdruk gestegen, zegt driekwart van de AOb-leden. ‘Het is nog erger dan we al dachten’, stelt AOb-bestuurslid Tamar van Gelder. Docenten willen snel weer terug naar het gewone campusonderwijs.

Read more articles