News

Docenten branden op in de crisis

Sinds de coronacrisis is de werkdruk gestegen, zegt driekwart van de AOb-leden. ‘Het is nog erger dan we al dachten’, stelt AOb-bestuurslid Tamar van Gelder. Docenten willen snel weer terug naar het gewone campusonderwijs.

  • EN
  • NL
News

Wat gebeurt er met klacht bij Arbeidsinspectie?

De Arbeidsinspectie brengt een bezoekje aan veertien universiteiten na een klacht van protestbeweging WOinActie over de torenhoge werkdruk. De actievoerders zijn daar blij mee, maar is dat terecht?

  • EN
  • NL
News

How will the Inspectorate handle complaints about work pressure?

The Labour Inspectorate has scheduled fourteen visits to universities after a complaint from the WOinActie protest movement about the immense work pressure experienced by many academics. The activists are pleased with this development, but are they expecting too much?

Opinion
Blog Wiendelt Steenbergen

Werkdruk? Universiteiten, los het zelf maar op

De minister heeft de Nederlandse wetenschap gevraagd iets te bedenken om de werkdruk te verlagen. De minister zelf heeft al het goede voorbeeld gegeven: ze zei ‘één miljard euro’. Dat geld komt er niet, maar ze heeft het getal in ieder geval genoemd en dat is al heel wat.

Spotlight
UT-wetenschappers doen aangifte van structureel overwerk

‘Mijn sociale leven staat op een laag pitje’

Protestbeweging WOinActie diende onlangs een collectieve aangifte in bij de Arbeidsinspectie van structureel overwerk aan de universiteiten. Van de ruim zevenhonderd meldingen zijn ten minste twaalf klachten afkomstig van UT-wetenschappers. ‘Ook ík wil wel een keer een avond vrij.’

News

Wetenschappers doen aangifte van overwerk

WOinActie stapt op 20 december naar de Arbeidsinspectie om collectief aangifte te doen van structureel overwerk. Maar eerst inventariseert de protestgroep de omvang en gevolgen van de vele extra uren die wetenschappers draaien.

News

Verschuiven voorjaarsvakantie voorlopig van de baan

Het is allerminst zeker of de collegevrije week in het voorjaar verschoven wordt, zoals het CvB dat voorstelde. Die zou het ‘voorgenomen besluit’ in de komende Uraad bespreken, maar trekt dat na opmerkingen van raadsleden terug.

Van de redactie

Vlinderslag

Het commentaar van U-Today. De vleugelslag van een vlinder kan een tornado teweeg brengen. Wie die kracht heeft, moet daar verantwoordelijk mee omgaan. Dat geldt zeker voor een ‘ultimate people-first university’.

Opinion

Voorjaarsvakantie door de neus geboord?

De Universiteitsraad is om advies gevraagd over het verplaatsen van de collegevrije week, die eind februari samenvalt met de voorjaarsvakantie van de regio, naar het begin van het semester. De verschuiving is volgens het college nodig om de in het tweede semester instromende studenten een warm welkom te heten. De wijze waarop dit voorgenomen besluit tot stand kwam en hoe het college dit afwoog tegen het alternatief om aan het begin van het derde kwartiel een paar dagen ruimte te maken voor een korte introductie, geeft te denken.

News

Voorjaarsvakantie op de schop voor uitwisselingsstudent

De collegevrije week die samenvalt met de voorjaarsvakantie in regio Noord, wordt mogelijk verschoven naar het begin van het semester. Inkomende uitwisselingsstudenten krijgen hiermee volgens het CvB een betere introductieperiode op de UT.

Opinion

Werkdruk is niet wat je dacht. Of toch wel?

Hé, leuk, een ‘werkdruk wijzer’! De spatiefout komt niet van mij. Zou het een poging tot woordspeling zijn? De werkdrukwijzer is een strak vormgegeven waaiertje dat mij als leidinggevende in een paar minuten de problematiek van werkdruk en werkstress uitlegt, tips geeft hoe ik dit bij mijn medewerkers kan herkennen en met ze bespreken, en hoe ik hun werkplezier kan bevorderen.

News
Plan van aanpak in de maak

Zorgen om gestegen werkdruk

Het recent verschenen welzijnsonderzoek baart de Uraad zorgen. Vooral de gestegen werkdruk op de UT is een heikel punt, zo bleek uit de Uraad van woensdagmorgen. ‘De grens is bereikt van wat we de medewerkers kunnen vragen.’

News

Arbodienst ziet vooral psychische problemen

UT-Arbodienstverlener Arbo Unie wil komend jaar werk maken van de preventieve aanpak van psychisch verzuim, zo staat in haar jaarverslag 2018. Want 58 procent van de diagnoses had dat jaar een psychische oorzaak. De dienstverlener wil speciaal aandacht voor de leeftijdscategorie onder 45 jaar en met name de vrouwen.

Read more articles