News

Dagje (online) festival vieren voor meer erkenning

Hoe gaat het inmiddels met het nieuwe ‘erkennen en waarderen’? Tijdens een online festival maakten beginnende en ervaren wetenschappers de balans op. ‘Klop gewoon op de deur en zeg dat je mee wilt denken!’

Opinion

Eentonig

Roy van Zijl (22) is masterstudent werktuigbouwkunde én een talentvol atleet. Hij schrijft om de week een column voor U-Today, over wat hem opvalt op de campus.

Science

Nederlanders onderschatten kans op virus van eigen bodem

Wat als er in Nederland een corona-achtig virus ontstaat door zoönose; een ziekte die van dier op mens kan overgaan? Volgens Mariëlle Stel, universitair hoofddocent bij de UT-vakgroep psychologie van risico, conflict en veiligheid, zien weinig Nederlanders het als een reëel gevaar. ‘Terwijl onze intensieve veehouderij voor grote risico's zorgt.’

News

Doorzetten helpt ook bij online onderwijs

Een beetje doorzettingsvermogen helpt als je studeert. Dat is misschien een open deur, maar geldt het ook als je afstandsonderwijs volgt? Voor de zekerheid zocht de Open Universiteit het uit.

News

‘Geef onderzoek elk jaar minstens 300 miljoen euro erbij’

Het kabinet moet de uitgaven aan onderzoek en innovatie elk jaar laten groeien met 300 à 380 miljoen euro. Dit geld zou boven op de miljarden uit het aangekondigde Nationaal Groeifonds moeten komen.

  • EN
  • NL
Spotlight

Hoe gaan we wetenschappers straks ‘erkennen en waarderen’?

Wetenschappers geven les, leiden hun afdeling en delen hun inzichten met het grote publiek. Voor zulke taken zullen ze meer erkenning krijgen. Maar gaat dat niet ten koste van hun onderzoek?

  • EN
  • NL
News

How should we recognise and reward scientists?

Scientists teach, lead their department and share their insights with the general public. They are going to receive more recognition for this kind of work. But is it at the expense of their research?

News

Pleidooi voor vallen en opstaan: ‘Er gaat in de wetenschap juist een heleboel mis’

Er ligt een enorme druk op wetenschappers om te scoren. Een groep Utrechtse masterstudenten vraagt aandacht voor een andere kant van de wetenschap: de mislukking. ‘Je moet veel falen om uiteindelijk tot iets moois te komen.’

News

Minister laat NWO ongebonden onderzoek turven

Minister Van Engelshoven wil weten hoeveel ‘ongebonden onderzoek’ NWO nog financiert. Want het zou best kunnen dat de balans is doorgeslagen ten faveure van het ‘strategische onderzoek’.

Out of Office

Door weer en wind

Niet zelden komt promovendus Daan Poppema buiten het kantoor of lab. Een aanzienlijk deel van zijn onderzoek bij de vakgroep Water Engineering Management bestaat uit veldwerk, de laatste tijd onder de rook van het vermaarde Huis ter Duin op het strand van Noordwijk. Tussen het honk van de plaatselijke zeilclub en een strandpaviljoen staan twee zeecontainers naast elkaar, ogenschijnlijk ingegraven, met in een hoefijzervorm eromheen opgehoopt zand.

News

UT zet in op drie onderzoeksdomeinen

De UT kiest in haar nieuwe onderzoeksstrategie voor drie overkoepelende domeinen: gezondheid en zorg, verbonden gemeenschappen en duurzame omgeving. Met deze strategie, een uitwerking van de missie en visie Shaping2030, wil de UT haar onderzoek aan maatschappelijke uitdagingen en thema’s verbinden, zegt rector Thom Palstra.

News

Geen ‘cijferlijstjes’ meer bij doorlichten onderzoeksgroepen

In de zesjaarlijkse evaluatie van onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instituten krijgt goed personeelsbeleid voortaan meer aandacht, net als open science. Cijferlijstjes verdwijnen uit de beoordeling.

News

Driehonderd topwetenschappers: ‘Geef meer geld aan vrij onderzoek’

Het evenwicht in de wetenschapsfinanciering is zoek, stellen ruim driehonderd wetenschappers. Net als de commissie-Weckhuysen vinden zij dat er nu te weinig geld gaat naar vrij onderzoek.

Read more articles