News

‘Geef onderzoek elk jaar minstens 300 miljoen euro erbij’

Het kabinet moet de uitgaven aan onderzoek en innovatie elk jaar laten groeien met 300 à 380 miljoen euro. Dit geld zou boven op de miljarden uit het aangekondigde Nationaal Groeifonds moeten komen.

  • EN
  • NL
Spotlight

Hoe gaan we wetenschappers straks ‘erkennen en waarderen’?

Wetenschappers geven les, leiden hun afdeling en delen hun inzichten met het grote publiek. Voor zulke taken zullen ze meer erkenning krijgen. Maar gaat dat niet ten koste van hun onderzoek?

  • EN
  • NL
News

How should we recognise and reward scientists?

Scientists teach, lead their department and share their insights with the general public. They are going to receive more recognition for this kind of work. But is it at the expense of their research?

News

Pleidooi voor vallen en opstaan: ‘Er gaat in de wetenschap juist een heleboel mis’

Er ligt een enorme druk op wetenschappers om te scoren. Een groep Utrechtse masterstudenten vraagt aandacht voor een andere kant van de wetenschap: de mislukking. ‘Je moet veel falen om uiteindelijk tot iets moois te komen.’

News

Minister laat NWO ongebonden onderzoek turven

Minister Van Engelshoven wil weten hoeveel ‘ongebonden onderzoek’ NWO nog financiert. Want het zou best kunnen dat de balans is doorgeslagen ten faveure van het ‘strategische onderzoek’.

Out of Office

Door weer en wind

Niet zelden komt promovendus Daan Poppema buiten het kantoor of lab. Een aanzienlijk deel van zijn onderzoek bij de vakgroep Water Engineering Management bestaat uit veldwerk, de laatste tijd onder de rook van het vermaarde Huis ter Duin op het strand van Noordwijk. Tussen het honk van de plaatselijke zeilclub en een strandpaviljoen staan twee zeecontainers naast elkaar, ogenschijnlijk ingegraven, met in een hoefijzervorm eromheen opgehoopt zand.

News

UT zet in op drie onderzoeksdomeinen

De UT kiest in haar nieuwe onderzoeksstrategie voor drie overkoepelende domeinen: gezondheid en zorg, verbonden gemeenschappen en duurzame omgeving. Met deze strategie, een uitwerking van de missie en visie Shaping2030, wil de UT haar onderzoek aan maatschappelijke uitdagingen en thema’s verbinden, zegt rector Thom Palstra.

News

Geen ‘cijferlijstjes’ meer bij doorlichten onderzoeksgroepen

In de zesjaarlijkse evaluatie van onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instituten krijgt goed personeelsbeleid voortaan meer aandacht, net als open science. Cijferlijstjes verdwijnen uit de beoordeling.

News

Driehonderd topwetenschappers: ‘Geef meer geld aan vrij onderzoek’

Het evenwicht in de wetenschapsfinanciering is zoek, stellen ruim driehonderd wetenschappers. Net als de commissie-Weckhuysen vinden zij dat er nu te weinig geld gaat naar vrij onderzoek.

  • EN
  • NL
Aan de borreltafel

‘Onderzoek doen is als oplossen van een moordzaak’

‘Aan de borreltafel’ is een nieuwe rubriek over wetenschap. Wetenschapsjournalist Enith Vlooswijk praat met én tekent over UT-onderzoekers, die vertellen over hun vakgebied en de misvattingen die hierover bestaan. In deze eerste aflevering: Lis Nanver, hoogleraar elektronische componenten, technologie en materialen.

  • EN
  • NL
Over a pint

‘Conducting research is like solving a murder case’

‘Over a pint’ is our new series about science. UT researchers talk to science journalist Enith Vlooswijk about their field and the misconceptions that exist about it. Enith turns their input into writing and drawings. In this first episode: Lis Nanver, Professor of Electronic components, Technology and Materials.

News
90 duizend euro voor onderzoek Kerensa Broersen

De sluiproutes van Alzheimereiwitten

Onderzoeker Kerensa Broersen krijgt ruim 90 duizend euro van Alzheimer Nederland. Ze zet de beurs in om beter te begrijpen hoe hersencellen zich gedragen bij het ontstaan van de ziekte.

Science

‘Zonder de juiste mensen geen energietransitie’

De energietransitie in Nederland komt op gang, maar zonder voldoende gekwalificeerd personeel zal deze niet slagen. Twee UT-onderzoeksprojecten kregen een NWO-financiering van in totaal 1,2 miljoen euro om de kloof tussen de energietransitie en de arbeidsmarkt te slechten. Onderzoeker Maaike Endedijk vertelt over haar project ‘Gas erop!’

News

Onderwijs en impact wegen straks zwaarder mee

Voor een carrière in de wetenschap hoef je straks niet meer al je pijlen te richten op onderzoek. Goed les kunnen geven en zinvol onderzoek doen zijn ook belangrijk, vinden kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers.

Read more articles