News

Geen ‘cijferlijstjes’ meer bij doorlichten onderzoeksgroepen

In de zesjaarlijkse evaluatie van onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instituten krijgt goed personeelsbeleid voortaan meer aandacht, net als open science. Cijferlijstjes verdwijnen uit de beoordeling.

News

Driehonderd topwetenschappers: ‘Geef meer geld aan vrij onderzoek’

Het evenwicht in de wetenschapsfinanciering is zoek, stellen ruim driehonderd wetenschappers. Net als de commissie-Weckhuysen vinden zij dat er nu te weinig geld gaat naar vrij onderzoek.

  • EN
  • NL
Aan de borreltafel

‘Onderzoek doen is als oplossen van een moordzaak’

‘Aan de borreltafel’ is een nieuwe rubriek over wetenschap. Wetenschapsjournalist Enith Vlooswijk praat met én tekent over UT-onderzoekers, die vertellen over hun vakgebied en de misvattingen die hierover bestaan. In deze eerste aflevering: Lis Nanver, hoogleraar elektronische componenten, technologie en materialen.

  • EN
  • NL
Over a pint

‘Conducting research is like solving a murder case’

‘Over a pint’ is our new series about science. UT researchers talk to science journalist Enith Vlooswijk about their field and the misconceptions that exist about it. Enith turns their input into writing and drawings. In this first episode: Lis Nanver, Professor of Electronic components, Technology and Materials.

News
90 duizend euro voor onderzoek Kerensa Broersen

De sluiproutes van Alzheimereiwitten

Onderzoeker Kerensa Broersen krijgt ruim 90 duizend euro van Alzheimer Nederland. Ze zet de beurs in om beter te begrijpen hoe hersencellen zich gedragen bij het ontstaan van de ziekte.

Science

‘Zonder de juiste mensen geen energietransitie’

De energietransitie in Nederland komt op gang, maar zonder voldoende gekwalificeerd personeel zal deze niet slagen. Twee UT-onderzoeksprojecten kregen een NWO-financiering van in totaal 1,2 miljoen euro om de kloof tussen de energietransitie en de arbeidsmarkt te slechten. Onderzoeker Maaike Endedijk vertelt over haar project ‘Gas erop!’

News

Onderwijs en impact wegen straks zwaarder mee

Voor een carrière in de wetenschap hoef je straks niet meer al je pijlen te richten op onderzoek. Goed les kunnen geven en zinvol onderzoek doen zijn ook belangrijk, vinden kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers.

News

‘Dedain’ tussen onderzoekers van hogescholen en universiteiten

De samenwerking tussen hogescholen en universiteiten op het gebied van onderzoek is niet optimaal. Vooroordelen maken de kloof groter dan hij in werkelijkheid hoeft te zijn, concludeert onderzoeksbureau Researchned.

News
Onderwijs en onderzoek uit balans: minder promovendi kan helpen

'Er moet meer waardering komen voor onderwijs'

Het hoger onderwijs roept al jaren dat de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek beter kan. Maar hoe zorg je daarvoor? Begin eens met minder promovendi aanstellen, is een suggestie tijdens een Rathenau-debat over het onderwerp.

News

Sociale mediabedrijven belemmeren onderzoek

Tech-giganten als Facebook en Instagram schermen hun data steeds meer af voor wetenschappers. Daardoor wordt onderzoek belemmerd en blijven sommige maatschappelijke vraagstukken gedeeltelijk onbeantwoord.

News

Iedereen langs de ethische meetlat

Iedereen die onderzoek doet – van bachelorstudent tot hoogleraar – wordt vanaf komend collegejaar langs de ethische meetlat gelegd. Dat is het idee achter de nieuwe UT-brede Research Ethics Policy. Het doel: bewustwording creëren van de impact van onderzoek. Rector Thom Palstra legt uit waarom.

  • EN
  • NL
News

Rapportcijfer U-Today: 7,4

UT’ers waarderen U-Today met een ruim voldoende. Gemiddeld scoren de verschillende kanalen van U-Today een 7,4. Dat blijkt uit het bereik- en waarderingsonderzoek van Newcom Research & Consultancy, dat de resultaten gisteren aan de redactie presenteerde.

  • EN
  • NL
News

U-Today report card: 7,4

The UT community gives U-Today a rating of 7,4 on average, as is evident from the reach and appreciation survey conducted by Newcom Research & Consultancy. They presented the results to the U-Today team yesterday.

News

Hoogtevrees? Virtual reality kan helpen

Een team van UT- en VU-onderzoekers ontwikkelden een app die mensen met behulp van virtual reality van hun hoogtevrees afhelpt. De resultaten werden maandag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry.

Read more articles