News
Vijf onderwijsthema’s voor investering

‘Kwaliteitsafspraken goede balans korte en lange termijn’

De UT investeert de komende jaren in kleinschalig en intensief onderwijs, staat in het kwaliteitsafspraken-plan dat in december ter instemming in de Uraad ligt. Een onderdeel is het aantrekken van extra personeel. Hiervoor is vijf miljoen beschikbaar door de afschaffing van de basisbeurs.

News

Rector: ‘Vertrouwelijkheid scripties heeft grenzen’

Het bedrijfsleven vraagt regelmatig om vertrouwelijke afstudeerscripties. En deelt boetes uit als daar van afgeweken wordt. De vier technische universiteiten proberen daarom richtlijnen op te stellen hoe hier mee om te gaan. ‘Eenduidig beleid zou goed zijn’, aldus rector Thom Palstra.

News
Herijking Twents Onderwijsmodel

Module minder strak, opleiding meer ruimte

De regel ‘15 EC of niets’ in de modules van het Twents Onderwijsmodel is niet langer heilig. Vorige week sprak rector Thom Palstra met de opleidingsdirecteuren. De vraag naar meer flexibiliteit kwam naar voren en wordt verder onderzocht.

News
Nieuw gedragscode

Rector: ‘Integriteit is het grootste goed’

De UT krijgt een zorgplicht over wetenschappelijke integriteit van onderzoek. Dat staat in de herziene Nederlandse gedragscode die 1 oktober van kracht gaat. Rector Thom Palstra: ‘Integriteit is het grootste goed in de wetenschap.’

News

UT valt uit top 500 Shanghai Ranking

De UT is niet langer een top 500 universiteit in de Shanghai Ranking. Na meer dan tien jaar stabiel tussen plek 300 en 400 te hebben gebivakkeerd, staat de UT dit jaar volgens de vorige week gepubliceerde ranglijst wereldwijd tussen plek 501 en 600.

News

UT onderzoekt lidmaatschap Stichting Academisch Erfgoed

De UT is als een van de weinige Nederlandse universiteiten niet lid van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE). Daar zou zomaar verandering in kunnen komen. Rector Thom Palstra sprak onlangs met bestuursleden van de stichting.

News
Rector wil zuinig zijn op talenten

Ruimte voor verlof in tenuretrack

Onderzoekers krijgen de mogelijkheid om hun tenuretrack maximaal een jaar te onderbreken voor zorgtaken of zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Het CvB stelt deze aanpassing voor in het beleid voor talentvolle wetenschappers. De Uraad spreekt zich in mei uit over het voorstel.

News

Meer inzet op individuele prijzen

De UT zet meer in op individuele prijzen voor onderzoek en onderwijs. Daarom krijgt het Prizes and Awards Committee nieuw leven ingeblazen. Rector Thom Palstra: ‘We gaan structureel en meerjarig in kaart brengen wie we voor een prijs kunnen voordragen.’

News

Eerste diploma’s SKO uitgereikt

Een zestal UT-docenten ontving in de Ravelijn dinsdagmiddag het certificaat Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Met de uitreiking zit de pilot er zo goed als op, zegt coördinator Marije Hahnen. Ze ziet volop aanknopingspunten voor een volgende ronde.

News

'Ondertekening betekent nog geen gedragsverandering'

Rector Thom Palstra herkent zich niet in het beeld dat er aarzeling zou zijn bij het CvB om een centrale gedragscode in te voeren. UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen haalde dit donderdag aan tijdens een lunchdiscussie in het DesignLab, die in het teken stond van #MeToo in Academia.

News

Rector: ‘Boegbeelden nodig voor onderzoek én onderwijs’

Rector magnifcus Thom Palstra wil dat wetenschappers gewaardeerd worden om goed onderwijs. Daarom moeten onderwijsprestaties mee gaan tellen in het carrièrepad naar het hoogleraarschap, zo werd onlangs bekend gemaakt. Volgens de rector zijn de faculteiten nu aan zet.

News

'Vier "Westerdijk"-hoogleraren naar de UT'

Op de UT komen binnenkort vier vrouwelijke hoogleraren in het kader van de ‘Westerdijk Talentimpuls’ van het NWO, zo laat rector Thom Palstra weten. Deze hoogleraren staan los van het streefcijfer om 20 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020 te hebben.

Read more articles