News

5000th PhD at the UT: ‘Only do it if you love the topic’

There have been 4999 candidates before her. Tomorrow, Anna Priante will become the five-thousandth PhD researcher to earn her doctoral title at the University of Twente. Rector Thom Palstra will be the chairman of the defence committee just for this occasion.

News

‘Niet alle academici hoeven door dezelfde mal’

De UT heeft nieuw beleid voor tenuretracks vastgesteld. Naast de vergrote ruimte voor zorgtaken of zwanger- en ouderschapsverlof, ziet rector Thom Palstra carrièremogelijkheden op basis van valorisatie en taken in de universitaire organisatie.

News

UT zet in op betere rankings

Op de belangrijkste graadmeter, The Times Higher Education Ranking, zakte de UT dit jaar vijf plekken, naar plaats 184. En dat moet beter, vindt rector Thom Palstra. ‘De UT moet naar een plek bij de eerste 150.’

Van de redactie

Voor de bühne

Het commentaar van U-Today. De hedendaagse student is niet te benijden. Nominaal studeren is de norm en aan het eind heb je tienduizenden euro's schuld. Dit moet niet de universiteit zijn die we willen, een krachtig tegengeluid is nodig.

News
Diesrede rector Thom Palstra

‘Een beetje rebellie moet in ieder talent zitten’

De 57e verjaardag van de UT stond vanmiddag in het teken van talent. Dat thema kwam naar voren in de toespraak van rector Thom Palstra. Hij riep in de Waaier op tot het aantrekken, stimuleren en bovenal delen van talent.

News
Vijf onderwijsthema’s voor investering

‘Kwaliteitsafspraken goede balans korte en lange termijn’

De UT investeert de komende jaren in kleinschalig en intensief onderwijs, staat in het kwaliteitsafspraken-plan dat in december ter instemming in de Uraad ligt. Een onderdeel is het aantrekken van extra personeel. Hiervoor is vijf miljoen beschikbaar door de afschaffing van de basisbeurs.

News

Rector: ‘Vertrouwelijkheid scripties heeft grenzen’

Het bedrijfsleven vraagt regelmatig om vertrouwelijke afstudeerscripties. En deelt boetes uit als daar van afgeweken wordt. De vier technische universiteiten proberen daarom richtlijnen op te stellen hoe hier mee om te gaan. ‘Eenduidig beleid zou goed zijn’, aldus rector Thom Palstra.

News
Herijking Twents Onderwijsmodel

Module minder strak, opleiding meer ruimte

De regel ‘15 EC of niets’ in de modules van het Twents Onderwijsmodel is niet langer heilig. Vorige week sprak rector Thom Palstra met de opleidingsdirecteuren. De vraag naar meer flexibiliteit kwam naar voren en wordt verder onderzocht.

News
Nieuw gedragscode

Rector: ‘Integriteit is het grootste goed’

De UT krijgt een zorgplicht over wetenschappelijke integriteit van onderzoek. Dat staat in de herziene Nederlandse gedragscode die 1 oktober van kracht gaat. Rector Thom Palstra: ‘Integriteit is het grootste goed in de wetenschap.’

News

UT valt uit top 500 Shanghai Ranking

De UT is niet langer een top 500 universiteit in de Shanghai Ranking. Na meer dan tien jaar stabiel tussen plek 300 en 400 te hebben gebivakkeerd, staat de UT dit jaar volgens de vorige week gepubliceerde ranglijst wereldwijd tussen plek 501 en 600.

News

UT onderzoekt lidmaatschap Stichting Academisch Erfgoed

De UT is als een van de weinige Nederlandse universiteiten niet lid van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE). Daar zou zomaar verandering in kunnen komen. Rector Thom Palstra sprak onlangs met bestuursleden van de stichting.

News
Rector wil zuinig zijn op talenten

Ruimte voor verlof in tenuretrack

Onderzoekers krijgen de mogelijkheid om hun tenuretrack maximaal een jaar te onderbreken voor zorgtaken of zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Het CvB stelt deze aanpassing voor in het beleid voor talentvolle wetenschappers. De Uraad spreekt zich in mei uit over het voorstel.

Read more articles