News

UT helpt Saxion met actie voor Calais-vluchtelingen

De UT gaat Saxion en de stichting Nour helpen bij het inzamelen van goederen voor de duizenden vluchtelingen die het Franse Calais moeten verlaten. Het Facilitair Bedrijf stelt daarvoor het centrale magazijn beschikbaar.

News

Portal maakt kamer zoeken makkelijker

De UT werkt aan een studentenkamer-portal, die het studenten makkelijker moet maken om passende woonruimte te vinden. Bovendien wil ze hiermee het aanbod aan huisvesting voor met name haar internationale studenten vergroten.

News

UT-medewerksters werken aan geluk

Met een beetje geluk gaat een vijftigtal medewerksters van de UT een stuk gelukkiger het nieuwe jaar in. Tijdens een workshop van het OBP-Vrouwennetwerk liet Mirjam Spitholt hen uitvoerig kennismaken met de gelukskunde.

News

UT-team tweede op #DATA hackathon

Het mocht ze dan een slapeloze nacht hebben gekost, maar dat hadden ze er graag voor over. Vol trots toonden de UT-studenten Dominik Terweh, Nick Hemmink en Sean Parker zaterdagmiddag een reusachtige cheque van 350 euro; de tweede prijs in de eerste #DATA hackathon.

News

Samen sterk voor nanotechnologie

De UT verwacht zijn leiderspositie in Nederland als centrum van micro- en nanotechnologie te kunnen versterken door nauwer te gaan samenwerken met Saxion. Gisteren tekenden beide kennisinstellingen een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van onderwijs, onderzoek, infrastructuur en ondernemerschap.

News

UT, Saxion en ROC willen vluchtelingen opleiden

De UT gaat samenwerken met Saxion en het ROC om ‘vluchtelingen zo goed mogelijk te accommoderen’. Dat zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs, die de vluchtelingenstroom niet als een probleem, maar vooral als een kans ziet.

News

Samenwerking UT en Saxion in nano-onderzoek

UT en Saxion gaan nauwer samenwerken op het gebied van nanotechnologie. Door samen onderzoeksvoorstellen in te dienen hopen de instellingen meer subsidie binnen te slepen. Ook gaat de MESA+-cleanroom open voor studenten en docenten van Saxion.

News

Meer geld Solarteam, maar subsidie stopt als team niet wint

Solar Team Twente krijgt extra geld van de UT en Saxion met als doel eerste te worden in de World Solar Challenge 2015. Wint het team niet, dan gaat daarna de geldkraan dicht en stopt de Twentse deelname aan de zonneautorace.