News

Uraad: ‘Schoorvoetend’ door met nieuwe dienst Campus

De universiteitsraad ging woensdagmorgen akkoord met het plan van aanpak voor de nieuwe dienst Campus en Huisvesting. De toezegging van het CvB dat er geen gedwongen ontslagen volgen op de nieuwe organisatie en dat er een tussentijdse evaluatie komt, maakten dat de Uraad instemde.

News

Nieuwe dienst Campus voor meer samenhang

Meer samenwerking en een betere benutting van de campus als uithangbord van de UT. Daar moet de nieuwe dienst Campus en Huisvesting - voorlopig nog een werktitel - voor zorgen. Het is ook de wens van CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult. Morgen buigt de universiteitsraad zich erover.

News

UT bijna zes miljoen in de plus over 2016

De UT sloot 2016 af met een overschot van 5,9 miljoen euro. Die afwijking op de begroting kent volgens CvB Mirjam Bult drie belangrijke oorzaken: onzekerheid rondom overheidsfinanciering, het invullen van vacatures en het vrijkomen van voorzieningen.

News

Komende jaren 463 extra woningen nodig

De UT heeft over drie jaar behoefte aan zo’n 463 extra wooneenheden voor studenten, medewerkers en gasten. Die toename heeft alles te maken met de internationalisering van de campus. De universiteit wil niet zelf het risico dragen, maar kiest voor nauwe samenwerking met aanbieders van woonruimte. Dat staat in de huisvestingsnota die de URaad vandaag bespreekt.

News

Gebouw de Cubicus heropend: 'Eindelijk stopcontacten!'

Een nieuwe entree, meer en moderne studieplekken, goed meubilair en een frisse aanblik. Gebouw de Cubicus werd dinsdagmiddag heropend. Communicatiewetenschap-studenten Jip Lukkien en Daan Sluman gaven een rondleiding: ‘We hebben veel stopcontacten!’

News

‘Career at a Dutch university is like juggling balls’

‘Diversity is not only right, it is the only way,’ Prof. Liudvika Leisyte began today’s FFNT conference titled ‘Openness to diversity: Integrating local and global perspectives’, event which aimed to raise awareness about the importance of international talent at the University of Twente.

News

Onderwijsdag: de student van de toekomst

De jaarlijkse onderwijsdag stond donderdag in het teken van ‘de student van de toekomst’. CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult opende het evenement: ‘We weten niet wat voor kennis verwacht wordt. Vandaag staat in het teken van discussiëren wat voor vaardigheden studenten moeten ontdekken en ontwikkelen.’

News

Education Day 2016: Student of the future

‘The Student of the Future’ was the theme of today’s Education Day. ‘We don’t know what knowledge will be required of the student of the future. Today is about discussing what skills students should possibly discover and develop,’ Mirjam Bult opened the event.

News

Medezeggenschapsraden bijeen op UT

De UT is ineens heel wat medezeggenschapsraden rijker – zij het alleen voor vandaag. Het LOVUM (Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen) vergadert in The Gallery over thema’s als vastgoed, het bindend studieadvies en de Wet versterking bestuurskracht.

News

Trendbreuk in declaraties CvB

De declaraties van de drie CvB-leden en het college als geheel in 2015 laten een trendbreuk zien met eerdere jaren. Dat heeft volgens de Raad van Toezicht alles te maken met de overgang naar de ‘brede definitie’.

News

Bata-vuurdoop voor Mirjam Bult

Hoewel ze studeerde en promoveerde aan de UT, liep Mirjam Bult– vicevoorzitter van het college van bestuur – nog niet eerder een etappe voor de Batavierenrace. Vandaag was haar vuurdoop op de slotetappe als VIP-loper.

News

‘Ik wilde burgemeester worden’

Een scène uit Pulp Fiction, een muziekfragment van Nina Simone en het werk van schilder William Turner kwamen voorbij in het gesprek à la Zomergasten met collegelid Mirjam Bult. Het persoonlijke portret werd gisteren geschetst in het kader van internationale vrouwendag.

Read more articles