News

‘Het is de mooiste baan’

Hij noemt het een fantastische baan, maar ook een lastige. Toch betekende het rectoraat voor Ed Brinksma de ‘mooiste baan’ in zijn wetenschappelijke carrière so far. Nu lonkt een sabbatical in het buitenland en de regie over zijn eigen agenda.

News

Uraad: 'Geef meer informatie over ATLAS'

Meer informatie over de kwalitatieve doelstellingen en over de financiën van ATLAS; dat vraagt de universiteitsraad aan het college van bestuur. De huidige evaluatie is voor de Uraad te dun om een goede overweging te maken over de kleinschalige excellentieopleiding.

News

'De rek is uit het huidige bestuursmodel'

Op welke manier wordt het onderzoek aangestuurd en moet de UT zich sterker of anders profileren om onderscheidend te zijn? Dat zijn de vragen die op dit moment spelen rond de beleidsvoornemens in UT2020.

News

Bekendmaking nieuwe rector tijdens OAJ

De opvolger van scheidend rector Ed Brinksma wordt maandag tijdens de opening van het academisch jaar bekend gemaakt.

News

‘Eigen draai geven aan inspirerende verhalen’

In de week dat de 55e dies natalis van de UT plaatsvindt – op 25 november, is ook weer de Week van Inspiratie. De organisatie wil brede onderwerpen voorschotelen aan een breed publiek. Dat zegt commissievoorzitter en studente biomedical engineering Rianne van Dommelen.

News

CuriousU: Exploring new ways of learning

260 participants from nearly 40 countries in a big circus tent. That is CuriousU, a summer school festival currently taking place at the University of Twente campus. 'We organize this festival to explore new ways of learning and teaching,' said Ed Brinksma as he started the very first day of the second edition of CuriousU.

News

Marry a robot and fly like Superman

Would you like to know what is it like to fly? Or perhaps you´d prefer to befriend or even marry a robot? All of this can be experienced through installations exhibited today in the DesignLab, where first year students of Creative Technology presented their final projects for course 'Have fun & Play', this year following the theme 'Post-singularity'.

News

Trendbreuk in declaraties CvB

De declaraties van de drie CvB-leden en het college als geheel in 2015 laten een trendbreuk zien met eerdere jaren. Dat heeft volgens de Raad van Toezicht alles te maken met de overgang naar de ‘brede definitie’.

News

Aansturing onderzoek op de schop

Een meerhoofdig faculteitsbestuur met een decaan, die eindverantwoordelijk is voor al het onderwijs, het disciplinair onderzoek en personeelsbeleid. Als het aan het CvB ligt gaat de organisatie van het onderzoek ingrijpend veranderen. Daarmee moet de UT vooral slagvaardiger worden.

News

CvB en Uraad bereiken compromis over Richtlijn OER

Het mocht even duren, maar de universiteitsraad en het college van bestuur zijn eruit. De Richtlijn OER wordt voor komend collegejaar aangepast. Of je deelresultaten binnen TOM-modules mee mag nemen naar een volgend collegejaar zal per opleiding en module gaan verschillen.

News

Studenten tevredener aan UT

De studenttevredenheid aan de UT is verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Ook aan andere universiteiten en hogescholen geven studenten hogere cijfers dan voorgaande jaren.

News

CvB tegen ‘salamitactiek’ door behoud deelresultaten

Het college van bestuur en de Uraad zijn nog niet tot een besluit gekomen over de Richtlijn OER. De raad wil dat deelresultaten binnen TOM-modules langer geldig blijven. Rector Ed Brinksma wil de deur niet openzetten voor studenten die daardoor een ‘salamitactiek’ gaan toepassen.

Read more articles