News
Interview scheidend 4TU-voorzitter Victor van der Chijs

‘Meer geld voor techniek is geen vraag, maar noodzaak’

Met tevredenheid, maar ook met gemengde gevoelens, legde collegevoorzitter Victor van der Chijs onlangs de voorzittershamer van de 4TU.federatie neer. ‘De technische universiteiten werken uitstekend samen, maar we krijgen nog steeds veel te weinig middelen om voldoende technici op te leiden voor Nederland.’

 • EN
 • NL
News

4TU takes action for ‘high tech for a sustainable future’

The 4TU.Federation presented five new educational programmes in The Hague yesterday. 22 million euros were allocated for the realisation of the initiative. A total of 44 tenure trackers and 29 postdocs are working on the research cores. The overarching theme is ‘high tech for a sustainable future’.

 • EN
 • NL
News

4TU zet in op ‘high tech for a sustainable future’

De 4TU.Federatie presenteerde gisteren in Den Haag vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s, waarvoor 22 miljoen euro is vrijgemaakt. In totaal werken 44 tenuretrackers en 29 postdocs aan de onderzoeksdomeinen. Overkoepelend thema is ‘high tech for a sustainable future’.

 • EN
 • NL
News

4TU zet in op ‘high tech for a sustainable future’

De 4TU.Federatie presenteerde gisteren in Den Haag vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s, waarvoor 22 miljoen euro is vrijgemaakt. In totaal werken 44 tenuretrackers en 29 postdocs aan de onderzoeksdomeinen. Overkoepelend thema is ‘high tech for a sustainable future’.

 • EN
 • NL
News

4TU takes action for ‘high tech for a sustainable future’

The 4TU.Federation presented five new educational programmes in The Hague yesterday. 22 million euros were allocated for the realisation of the initiative. A total of 44 tenure trackers and 29 postdocs are working on the research cores. The overarching theme is ‘high tech for a sustainable future’.

News

Overheidsmiljoenen voor start-ups TU’s

De UT krijgt samen met TNO en de universiteiten van Delft, Eindhoven en Wageningen 16 miljoen euro van de overheid. Met dit geld van de ministeries van OCW en Economische Zaken moeten investeerders eerder geld steken in start-ups die ontstaan uit onderzoek.

Business & Career

‘Qua werving moeten we het hebben van relaties’

Hoe komen start-ups aan personeel in deze tijd van nijpend tekort aan arbeidskrachten? In de onlangs uitgebrachte 4TU Carrière Special geven vier jonge ondernemers antwoord. Leon Schipper van Aryzon trapt af. 'Het meeste gebeurt via via.'

Van de redactie

Pyrrusoverwinning

Het commentaar van U-Today. De bèta-opleidingen krijgen er na een lange en harde lobby flink wat geld bij als de overheid het advies van Van Rijn volgt. Maar het is een schijnoverwinning die ten koste gaat van alfa en gamma. Het zou de TU's sieren als ze geld dat een ander toebehoort weigeren.

News

Think tank for 4TU Honours students

The first edition of the 4TU Honours Challenge will be held on the 17th of May in Wageningen. This think tank will bring together Honours programme students from the four Dutch technical universities (4TU), including the UT.

News

PhD Day: voor alle promovendi 4TU

De jaarlijkse PhD Day staat donderdag in het teken van de toekomst van de wetenschap. In het ITC-gebouw krijgen de deelnemende promovendi lezingen en workshops over het thema voorgeschoteld. Dit jaar zijn voor het eerst de PhD’s van alle 4TU’s welkom.

News

Rector: ‘Vertrouwelijkheid scripties heeft grenzen’

Het bedrijfsleven vraagt regelmatig om vertrouwelijke afstudeerscripties. En deelt boetes uit als daar van afgeweken wordt. De vier technische universiteiten proberen daarom richtlijnen op te stellen hoe hier mee om te gaan. ‘Eenduidig beleid zou goed zijn’, aldus rector Thom Palstra.

 • EN
 • NL
Science
22 million for 4TU collaboration

Research with a social impact

Conducting research together to resolve social issues. That is the challenge that the 4TU federation posed to the four participating technical universities, along with a research budget of €22 million. UT professors Tatiana Filatova, Herman van der Kooij and Michel Versluis are at the head of three of the five 4TU studies.

 • EN
 • NL
Science
22 miljoen voor samenwerking 4TU

Onderzoek met maatschappelijke impact

Samen onderzoek doen om maatschappelijke problemen op te lossen. Dat is de uitdaging die de 4TU-federatie heeft neergelegd bij de vier technische universiteiten, met een pot onderzoeksgeld van 22 miljoen. UT-hoogleraren Tatiana Filatova, Herman van der Kooij en Michel Versluis staan aan het hoofd van drie van de vijf 4TU-onderzoeken.

News

4TU investeert 22 miljoen in onderzoek

De 4TU.Federatie kent 22 miljoen euro toe aan vijf onderzoeksprogramma’s binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’. Het gaat om een financiering over een periode van vijf jaar. De UT levert drie van de vijf programmacoördinatoren.

 • EN
 • NL
Science
22 miljoen voor samenwerking 4TU

Onderzoek met maatschappelijke impact

Samen onderzoek doen om maatschappelijke problemen op te lossen. Dat is de uitdaging die de 4TU-federatie heeft neergelegd bij de vier technische universiteiten, met een pot onderzoeksgeld van 22 miljoen. UT-hoogleraren Tatiana Filatova, Herman van der Kooij en Michel Versluis staan aan het hoofd van drie van de vijf 4TU-onderzoeken.

 • EN
 • NL
Science
22 million for 4TU collaboration

Research with a social impact

Conducting research together to resolve social issues. That is the challenge that the 4TU federation posed to the four participating technical universities, along with a research budget of €22 million. UT professors Tatiana Filatova, Herman van der Kooij and Michel Versluis are at the head of three of the five 4TU studies.

Read more articles