Van de redactie

Human touch, high tech

Het commentaar van U-Today. Weer lukte het de TU's niet om een nieuwe engineering-opleiding te blokkeren, onlangs in Maastricht. Nu techniek er miljoenen bij krijg, is het logisch dat brede universiteiten daar hun pijlen op richten. De UT als high tech, human touch-universiteit moet zich in het bijzonder zorgen maken.

Van de redactie

Lokroep

Het commentaar van U-Today. De buitenwereld ziet graag dat de UT de samenwerking in de regio opzoekt. De universiteit doet er goed aan gehoor te geven aan die lokroep. Niet alleen door de stad in te trekken, maar ook het ommeland.

Van de redactie

Lering trekken

Het commentaar van U-Today. Stress, depressies en angst; het gaat niet lekker met vier op de vijf UT-studenten, blijkt vandaag uit het welzijnsonderzoek. Maar die problemen zijn niet nieuw. De tijd van onderzoeken, bestuderen en wikken en wegen moet voorbij zijn op deze people first-university.

Van de redactie

Vergiftigd mes

Het commentaar van U-Today. De plagiaatkwestie en de zoektocht naar het lek richting de pers bij de Erasmus Universiteit is onverkwikkelijk. Want wanneer is er eigenlijk sprake van plagiaat, en welke afweging maakte de journalist?

Van de redactie

Vlinderslag

Het commentaar van U-Today. De vleugelslag van een vlinder kan een tornado teweeg brengen. Wie die kracht heeft, moet daar verantwoordelijk mee omgaan. Dat geldt zeker voor een ‘ultimate people-first university’.

Van de redactie

Toeslagenkaviaar

Het commentaar van U-Today. Camelot leverde deze week 48 microappartementen op in de Hogekamp. Ook deze woningen zijn te bewonen met huurtoeslag. De belastingbetaler draait daarmee deels op voor de huisvesting van internationale studenten.

Van de redactie

Nek uitsteken

Het commentaar van U-Today. De UT zoekt net als Eindhoven vrouwelijk academisch talent, met het verschil dat Eindhoven vacatures alleen open stelt voor die doelgroep. Het is een even omstreden als doortastende beleidsbeslissing in Noord-Brabant.

Van de redactie

Zegen en vloek

Het commentaar van U-Today. Bijna de helft van de UT-medewerkers is ontevreden over de werkdruk, zo blijkt uit het medewerkersonderzoek. Het is een dappere en juiste constatering dat de focus moet liggen op het management en leiderschap, want een goede leider houdt de boel bij elkaar en stelt medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen, zonder dat ze zichzelf voorbij lopen.

Van de redactie

Pyrrusoverwinning

Het commentaar van U-Today. De bèta-opleidingen krijgen er na een lange en harde lobby flink wat geld bij als de overheid het advies van Van Rijn volgt. Maar het is een schijnoverwinning die ten koste gaat van alfa en gamma. Het zou de TU's sieren als ze geld dat een ander toebehoort weigeren.

Van de redactie

Feestgedruis

Het commentaar van U-Today. Het festivalseizoen op de campus is weer begonnen, maar de onderliggende ‘festivalisering’ is niet tot ieders plezier. We zouden eens goed in de spiegel moeten kijken en ons afvragen of wij twee keer per maand in het feestgedruis willen zitten.

Van de redactie

Student 2.0

Het commentaar van U-Today. Sinds de democratisering van de universiteit in de jaren '60 vorige eeuw is studeren voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Maar de 'student 2.0' wil meer privé en vindt een toilet delen vies, denken beleidsmakers. Een segregatie van rijken en modalen ligt op de loer.

Van de redactie

Longen en lever

Het commentaar van U-Today. Nog een jaar en dan is de campus rookvrij en alcoholgebruik gaat in 2019 onder de loep. Natuurlijk kunnen drank, sigaretten en verdovende middelen een probleem vormen. Maar iedere psychiater zal ze bestempelen als een symptoom van een dieperliggende kwestie.

Read more articles