News

Ultimatum aan universiteiten verstrijkt: actie op komst

Maandag verstreek een ultimatum aan de universiteiten. De tijdelijke contracten en hoge werkdruk zijn volgens actievoerders onvoldoende bestreden en dus volgt er een protest. Maar de vakbonden houden het kruit nog even droog.

 • EN
 • NL
News

Minister: universitaire aanpak werkstress kan beter

Demissionair minister Van Engelshoven is het eens met de arbeidsinspectie: de universiteiten pakken de hoge werkdruk en ongewenst gedrag niet bij de wortel aan. En extra overheidsgeld alléén is niet de oplossing.

 • EN
 • NL
News

Minister: universities’ approach to work-related stress must improve

Outgoing Minister Ingrid van Engelshoven is in agreement with the Labour Inspectorate: universities are not tackling the root causes of excessive workloads and inappropriate behaviour. And extra funding from the government is, on its own, not the solution.

News

Actiegroepen stellen ultimatum aan universiteiten

Universiteiten moeten voor 20 december met een concreet plan komen om de tijdelijke contracten en de hoge werkdruk in het hoger onderwijs aan te pakken. Doen ze dat niet, dan volgt er een landelijk protest op Valentijnsdag.

Opinion

Werkdruk te lijf (4): de vergaderlunch

UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen schrijft in deze serie over slechte gewoonten die voor werkdruk zorgen en doet voorstellen om er van af te komen. Ditmaal: de lunchvergadering – of vergaderlunch. ‘In mijn meest negatieve stemming zeg ik dat het een combinatie van een eerste levensbehoefte en een noodzakelijk kwaad.’

Opinion

Werkdruk te lijf (3): het groenlichtgesprek

UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen schrijft in deze serie over slechte gewoonten die voor werkdruk zorgen en doet voorstellen om er van af te komen. 'Het groenlichtgesprek is een sprekend voorbeeld van georganiseerd wantrouwen, tegen de studenten en tegen de begeleiders. Laten we het afschaffen.'

Opinion

Werkdruk te lijf (2): ’s Avonds collega’s mailen? Doe het niet

Wiendelt Steenbergen, hoogleraar Biomedical Photonic Imaging aan de UT, wil slechte gewoonten binnen onze universiteit concreet benoemen en voorstellen doen om er van af te komen. Zijn voorstel in deze tweede aflevering: mailen buiten werktijd moet niet meer kunnen. 'Altijd kunnen mailen maakt het werk een permanente factor in onze bezigheden, een zeurende stem die nooit zwijgt.'

News

Doorstart coalitie: komt dat miljard er dan wel?

Wetenschappers roepen het al jaren: ze willen ruim een miljard euro per jaar erbij om de werkdruk te verlagen en meer ruimte te krijgen voor vrij onderzoek. Die kans is kleiner geworden, nu de huidige coalitie een doorstart gaat maken.

Opinion

Werkdruk te lijf: van ludiek en abstract naar banaal concreet

Wiendelt Steenbergen, hoogleraar Biomedical Photonic Imaging aan de UT, schreef al veel over werkdruk en gaat dat vanaf nu doen in een serie. Dit is zijn eerste aflevering, die volgt op een uitspraak van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • EN
 • NL
News

Zo blijft werkdruk aan universiteiten te hoog, zegt inspectie

De universiteiten bedenken allerlei plannen tegen de werkdruk, ziet de arbeidsinspectie, maar die gaan vermoedelijk niet genoeg helpen. Bovendien is er maar weinig aandacht voor ongewenst gedrag en discriminatie.

 • EN
 • NL
News

Work pressure at universities is still too high, says Labour Inspectorate

The universities are coming up with all kinds of plans to combat work pressure, says the Labour Inspectorate, but they will probably not be sufficiently helpful. In addition, very little attention is being paid to undesirable behaviour and discrimination.

 • EN
 • NL
News

Nieuwe cao-universiteiten: meer vaste banen, minder werkdruk

Vakbonden en universiteiten hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Wetenschappers en ondersteunend personeel krijgen na een jaar een vast contract, de salarissen stijgen met 2 procent en thuiswerken wordt beter gefaciliteerd.

 • EN
 • NL
News

New collective agreement for universities: more permanent jobs, less pressure

Trade union and university negotiators have provisionally concluded a new collective labour agreement (CAO). Academics and support staff will be offered a permanent contract after one year, salaries will increase by 2 percent and working from home will be better facilitated.

 • EN
 • NL
Opinion

Jaarcirkel

Begint iemand tegen u over de jaarcirkel, dan is het een moderne heks, een beoefenaar van wicca, een aanhanger van een vorm van modern-Keltisch heidendom, of iemand van de Universiteit Twente.

 • EN
 • NL
Opinion

Wheel of the year

If someone starts talking to you about the wheel of the year, they are a modern-day witch, a practitioner of wicca, a follower of a form of modern Celtic paganism - or someone from the University of Twente.

News

Keuzes maken

Ik keek raar op. Het stond er echt: ‘Studenten pikken UT-beleid niet langer: Het is tijd voor actie’. Ze waren tegen de voortdurende groei van het aantal studenten. De kwaliteit van het onderwijs leed eronder. Ze waren het zat. Toegegeven, de druppel die de emmer deed vollopen was eigenlijk het bemoeien van het CvB met het coöptatierecht, maar de kwaliteit van het onderwijs baarde hen ook zorgen. ‘Krijg nou tieten’, dacht ik, ‘ze hebben toch bloed door hun aderen lopen’.

Read more articles