Van de redactie

Eigen tijd

Het redactioneel commentaar van U-Today. Dat werkdruk een complex hoofdpijndossier is, is haast een gegeven. Maar dat medewerkers zich wegcijferen voor de UT in hun eigen vrije tijd, moet de universiteit zich zwaar aanrekenen.

 • EN
 • NL
News

Welzijnsonderzoek: UT’er bevlogen, werkdruk blijft

Met een gemiddeld cijfer van ruim 7,5 waren UT-medewerkers afgelopen jaar dik tevreden over hun universiteit. Maar tegenover die tevredenheid staan ‘hardnekkige’ cijfers die wijzen op forse werkdruk, blijkt uit het welzijnsrapport van 2021.

 • EN
 • NL
News

Well-being survey: UT staff dedicated, work pressure remains

With an average score of over 7.5, UT staff were very satisfied with their university last year. However, this satisfaction is offset by hard figures that indicate considerable work pressure, the 2021 staff well-being report reveals.

Opinion

Werkdruk te lijf (5): onze systemen en processen

UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen schrijft in deze serie over slechte gewoonten die voor werkdruk zorgen en doet voorstellen om er van af te komen. In deze aflevering: onze systemen en processen. ‘De nieuwe systemen voldoen ongetwijfeld aan wet- en regelgeving, maar ondertussen zetten ze de waarden van saamhorigheid, vertrouwen en samenwerking onder druk.’

News

Ultimatum aan universiteiten verstrijkt: actie op komst

Maandag verstreek een ultimatum aan de universiteiten. De tijdelijke contracten en hoge werkdruk zijn volgens actievoerders onvoldoende bestreden en dus volgt er een protest. Maar de vakbonden houden het kruit nog even droog.

 • EN
 • NL
News

Minister: universitaire aanpak werkstress kan beter

Demissionair minister Van Engelshoven is het eens met de arbeidsinspectie: de universiteiten pakken de hoge werkdruk en ongewenst gedrag niet bij de wortel aan. En extra overheidsgeld alléén is niet de oplossing.

 • EN
 • NL
News

Minister: universities’ approach to work-related stress must improve

Outgoing Minister Ingrid van Engelshoven is in agreement with the Labour Inspectorate: universities are not tackling the root causes of excessive workloads and inappropriate behaviour. And extra funding from the government is, on its own, not the solution.

News

Actiegroepen stellen ultimatum aan universiteiten

Universiteiten moeten voor 20 december met een concreet plan komen om de tijdelijke contracten en de hoge werkdruk in het hoger onderwijs aan te pakken. Doen ze dat niet, dan volgt er een landelijk protest op Valentijnsdag.

Opinion

Werkdruk te lijf (4): de vergaderlunch

UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen schrijft in deze serie over slechte gewoonten die voor werkdruk zorgen en doet voorstellen om er van af te komen. Ditmaal: de lunchvergadering – of vergaderlunch. ‘In mijn meest negatieve stemming zeg ik dat het een combinatie van een eerste levensbehoefte en een noodzakelijk kwaad.’

Opinion

Werkdruk te lijf (3): het groenlichtgesprek

UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen schrijft in deze serie over slechte gewoonten die voor werkdruk zorgen en doet voorstellen om er van af te komen. 'Het groenlichtgesprek is een sprekend voorbeeld van georganiseerd wantrouwen, tegen de studenten en tegen de begeleiders. Laten we het afschaffen.'

Opinion

Werkdruk te lijf (2): ’s Avonds collega’s mailen? Doe het niet

Wiendelt Steenbergen, hoogleraar Biomedical Photonic Imaging aan de UT, wil slechte gewoonten binnen onze universiteit concreet benoemen en voorstellen doen om er van af te komen. Zijn voorstel in deze tweede aflevering: mailen buiten werktijd moet niet meer kunnen. 'Altijd kunnen mailen maakt het werk een permanente factor in onze bezigheden, een zeurende stem die nooit zwijgt.'

News

Doorstart coalitie: komt dat miljard er dan wel?

Wetenschappers roepen het al jaren: ze willen ruim een miljard euro per jaar erbij om de werkdruk te verlagen en meer ruimte te krijgen voor vrij onderzoek. Die kans is kleiner geworden, nu de huidige coalitie een doorstart gaat maken.

Opinion

Werkdruk te lijf: van ludiek en abstract naar banaal concreet

Wiendelt Steenbergen, hoogleraar Biomedical Photonic Imaging aan de UT, schreef al veel over werkdruk en gaat dat vanaf nu doen in een serie. Dit is zijn eerste aflevering, die volgt op een uitspraak van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • EN
 • NL
News

Zo blijft werkdruk aan universiteiten te hoog, zegt inspectie

De universiteiten bedenken allerlei plannen tegen de werkdruk, ziet de arbeidsinspectie, maar die gaan vermoedelijk niet genoeg helpen. Bovendien is er maar weinig aandacht voor ongewenst gedrag en discriminatie.

 • EN
 • NL
News

Work pressure at universities is still too high, says Labour Inspectorate

The universities are coming up with all kinds of plans to combat work pressure, says the Labour Inspectorate, but they will probably not be sufficiently helpful. In addition, very little attention is being paid to undesirable behaviour and discrimination.

Read more articles