• EN
 • NL
News
Studentenverkiezingen universiteitsraad

Drie studentenpartijen strijden om zetels

Zittende partijen DAS, UReka en uTOP doen mee aan de aankomende universiteitsraadsverkiezingen. Over drie weken vinden de verkiezingen voor studenten plaats, waarbij negen zetels op het spel staan.

 • EN
 • NL
News
Student elections University Council

Three student parties contend for seats

Current parties DAS, UReka and uTOP are competing in the upcoming University Council elections. In three weeks the student elections will take place, with nine seats at stake.

News

Hoger onderwijs-Kamerleden komen en gaan

Alle stemmen zijn geteld. De verkiezingen betekenen het afscheid van enkele Tweede Kamerleden die het hoger onderwijs en onderzoek de afgelopen jaren in hun portefeuille hadden.

News

Meeste stemmen geteld. En nu?

De verliezers likken hun wonden en de winnaars vieren feest, maar straks beginnen de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor het hoger onderwijs en onderzoek?

News

Verkiezingen: de compromissen staan al klaar

Gaat de VVD werkelijk bezuinigen op het hoger onderwijs en gaat D66 echt zoveel investeren? Ruim voor de verkiezingen staan de compromissen al in de grondverf, bleek tijdens het ‘Kennisontbijt’ van universiteitenvereniging VSNU en studentenorganisatie ISO.

News
Sirius-verkiezingsdebat over lenen, klimaat, wonen en ov

Geen winnaars, wel goede gesprekken

Om studenten te helpen met hun stemkeuze op 17 maart, hield studievereniging Sirius gisteravond een online verkiezingsdebat. Tot een écht debat kwam het niet uit, maar studenten gingen wel in gesprek met politici van zeven partijen over voor hun relevante onderwerpen als het leenstelsel, klimaatbeleid en wonen.

News

Kieskompas zoomt in op onderwijs

Gaan het hoger onderwijs en onderzoek je aan het hart en weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen? Vanaf vandaag is het mogelijk om een onderwijskieskompas in te vullen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

News

Verkiezingsdebat na coronamiljarden: wie mag het geld uitgeven?

Politici zijn blij met de coronamiljarden die het kabinet voor het onderwijs uittrekt, bleek woensdagavond in het ISO-verkiezingsdebat. Maar komt het geld niet wat laat, en wie mag meepraten over de besteding?

Spotlight
Moties en motieven

Hoe stemden de partijen over hoger onderwijs?

In verkiezingstijd kunnen politici gouden bergen beloven, maar wat hebben ze de afgelopen jaren gedaan? Welke moties hebben ze gesteund en welke juist niet?

News

Politieke partijen hebben grootse plannen voor het onderzoeksbudget

Over twee maanden zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat staat er in de programma’s van de politieke partijen over de financiering van het wetenschappelijk onderzoek?

 • EN
 • NL
News
Uitslag tussentijdse verkiezingen

Zetels Uraad naar Emile Dopheide en Jacqueline Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) en Jacqueline Weppelman (List Weppelman) krijgen een zetel in de universiteitsraad, zo maakte UT-vicevoorzitter Mirjam Bult zojuist bekend. De opkomst bij deze tussentijdse medewerkersverkiezingen was 20,33 procent.

 • EN
 • NL
News
By-elections results are in

University council seats go to Dopheide and Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) and Jacqueline Weppelman (List Weppelman) will have a seat on the University Council, UT vice-president Mirjam Bult just announced. The turnout in these staff by-elections was 20.33 percent.

 • EN
 • NL
News

Vier kandidaten in de race voor twee zetels

Vier kandidaten hebben zich gemeld voor de twee beschikbare zetels in de universiteitsraad. Het gaat om Jacqueline Weppelman namens ‘List Weppelman’ en promovendus Anton Atanasov namens ‘List P-NUT’. De Campus Coalitie schuift Joyce Karreman en Emile Dopheide naar voren. Wie zijn ze en waarom willen ze in de Uraad?

 • EN
 • NL
News
University Council By-elections

Four candidates running for two seats

Four candidates have applied for the two available seats on the University Council. They are Jacqueline Weppelman on behalf of 'List Weppelman' and PhD candidate Anton Atanasov on behalf of 'List P-NUT'. Campus Coalition brings forward Joyce Karreman and Emile Dopheide. Who are they and why do they want to be in the Council?

 • EN
 • NL
News

Verkiezingen medewerkers een week later

De tussentijdse universiteitsraadsverkiezingen voor medewerkers zijn een week uitgesteld en zullen nu van 14 tot 18 december plaatsvinden. De reden voor uitstel is procedureel: UT-medewerkers krijgen vandaag en morgen formeel de tijd en kans om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het stembureau.

 • EN
 • NL
News

Employee elections one week later

The employee by-elections for the University Council have been postponed by a week and will now take place from 14 to 18 December. The reason for postponement is procedural: today and tomorrow, UT staff will formally have the time and opportunity to object to the polling committee's decision.

Read more articles