News

Kieskompas zoomt in op onderwijs

Gaan het hoger onderwijs en onderzoek je aan het hart en weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen? Vanaf vandaag is het mogelijk om een onderwijskieskompas in te vullen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

News

Verkiezingsdebat na coronamiljarden: wie mag het geld uitgeven?

Politici zijn blij met de coronamiljarden die het kabinet voor het onderwijs uittrekt, bleek woensdagavond in het ISO-verkiezingsdebat. Maar komt het geld niet wat laat, en wie mag meepraten over de besteding?

Spotlight
Moties en motieven

Hoe stemden de partijen over hoger onderwijs?

In verkiezingstijd kunnen politici gouden bergen beloven, maar wat hebben ze de afgelopen jaren gedaan? Welke moties hebben ze gesteund en welke juist niet?

News

Politieke partijen hebben grootse plannen voor het onderzoeksbudget

Over twee maanden zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat staat er in de programma’s van de politieke partijen over de financiering van het wetenschappelijk onderzoek?

 • EN
 • NL
News
Uitslag tussentijdse verkiezingen

Zetels Uraad naar Emile Dopheide en Jacqueline Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) en Jacqueline Weppelman (List Weppelman) krijgen een zetel in de universiteitsraad, zo maakte UT-vicevoorzitter Mirjam Bult zojuist bekend. De opkomst bij deze tussentijdse medewerkersverkiezingen was 20,33 procent.

 • EN
 • NL
News
By-elections results are in

University council seats go to Dopheide and Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) and Jacqueline Weppelman (List Weppelman) will have a seat on the University Council, UT vice-president Mirjam Bult just announced. The turnout in these staff by-elections was 20.33 percent.

 • EN
 • NL
News

Vier kandidaten in de race voor twee zetels

Vier kandidaten hebben zich gemeld voor de twee beschikbare zetels in de universiteitsraad. Het gaat om Jacqueline Weppelman namens ‘List Weppelman’ en promovendus Anton Atanasov namens ‘List P-NUT’. De Campus Coalitie schuift Joyce Karreman en Emile Dopheide naar voren. Wie zijn ze en waarom willen ze in de Uraad?

 • EN
 • NL
News
University Council By-elections

Four candidates running for two seats

Four candidates have applied for the two available seats on the University Council. They are Jacqueline Weppelman on behalf of 'List Weppelman' and PhD candidate Anton Atanasov on behalf of 'List P-NUT'. Campus Coalition brings forward Joyce Karreman and Emile Dopheide. Who are they and why do they want to be in the Council?

 • EN
 • NL
News

Verkiezingen medewerkers een week later

De tussentijdse universiteitsraadsverkiezingen voor medewerkers zijn een week uitgesteld en zullen nu van 14 tot 18 december plaatsvinden. De reden voor uitstel is procedureel: UT-medewerkers krijgen vandaag en morgen formeel de tijd en kans om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het stembureau.

 • EN
 • NL
News

Employee elections one week later

The employee by-elections for the University Council have been postponed by a week and will now take place from 14 to 18 December. The reason for postponement is procedural: today and tomorrow, UT staff will formally have the time and opportunity to object to the polling committee's decision.

 • EN
 • NL
News

Tussentijdse verkiezingen voor universiteitsraad

De universiteitsraad houdt tussen 7 en 11 december tussentijdse verkiezingen, omdat er twee medewerkerszetels beschikbaar zijn. Zonder het vervullen van die zetels komt de positie van de centrale medezeggenschap onder druk te staan.

 • EN
 • NL
News

By-elections for University Council

The University Council will hold by-elections between 7 and 11 December, as two staff seats are available. Without filling those seats, the position of the central participatory body will come under pressure.

News

Nieuwe studiebeurs kent nog vele varianten

Steeds meer partijen lanceren plannen voor een nieuwe studiebeurs. Maar het is afwachten wat daarvan terecht komt: de overeenkomsten zijn klein en er lijkt vooral nog veel níet bekend.

 • EN
 • NL
Election Countdown
Aflevering 4: uTOP

'Stel studenten in staat onafhankelijk en ondernemend te zijn'

Crisis of niet, de verkiezingen voor de universiteitsraad staan volgende week op het programma. Dit jaar hebben studenten de keuze uit vier partijen voor een zetel in de universiteitspolitiek. In deze miniserie stellen de lijsttrekkers hun partijen omstebeurt voor. Deze vierde en laatste aflevering: Jorg Wellink van de nieuwe partij uTOP.

 • EN
 • NL
Election Countdown
Episode 4: uTOP

'Empower independent and entrepreneurial students'

Crisis or not, the elections for the University Council are scheduled for next week. This year, students have a choice of four parties for a seat in university politics. In this mini-series, the leading candidates take turns to present their respective parties. This fourth and final episode: Jorg Wellink from the new party uTOP.

News

Minder studenten naar de (digitale) stembus

Van digitaal campagnevoeren tot fraudegevoelige stemsoftware: het is een bijzonder verkiezingsjaar voor de medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. UT-studenten stemmen volgende week. De opkomst op andere universiteiten was minder laag dan gevreesd.

 • EN
 • NL
Election Countdown
Aflevering 3: UReka

‘We laten van ons horen om welzijn student te verbeteren’

Crisis of niet, de verkiezingen voor de universiteitsraad staan volgende week op het programma. Dit jaar hebben studenten de keuze uit vier partijen voor een zetel in de universiteitspolitiek. In deze miniserie stellen de lijsttrekkers hun partijen omstebeurt voor. Deze derde aflevering: Max de Vries van UReka.

 • EN
 • NL
Election Countdown
Episode 3: UReka

'Give policy a well-founded push in the right direction'

Crisis or not, the elections for the University Council are scheduled for next week. This year, students have a choice of four parties for a seat in university politics. In this mini-series, the leading candidates take turns to present their respective parties. This third episode: Max de Vries of UReka.

Read more articles