News

Meer opleidingsaanbod voor promovendi

De meest populaire cursussen voor promovendi zitten te snel vol, het is niet altijd duidelijk welke beschikbaar zijn en het ontbreekt aan structuur. ‘Daarom gaan we het aanbod duidelijker organiseren, meer instroommomenten maken en werken met een jaarkalender’, zegt Paul van Dijk, directeur van de Twente Graduate School.

News

Ruime voldoende voor promotietraject

UT-promovendi geven gemiddeld een 7,4 voor hun promotietraject, zo blijkt uit een PhD-onderzoek. Vijftig procent van de promovendi vulden de vragenlijst afgelopen najaar in. ‘Een goed resultaat, zeker omdat we ruimte zien voor verbetering', zegt Paul van Dijk, directeur van de Twente Graduate School.

News

RUG breekt geen regels

De Rijksuniversiteit Groningen doet met haar beurspromovendi precies wat er is afgesproken. Zij overtreedt de regels helemaal niet, schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer.

News

‘Stop the experiment with PhD candidates’

Stop the experiment with PhD candidates and do not provide them with dubious contracts. Those are two of the main points presented by the PhD Network Netherlands (PNN - Promovendi Netwerk Nederland) in their official plan.

News

'Staak het experiment met promotiestudenten’

Bij de aanvraag van het experiment met promotiestudenten zou de Rijksuniversiteit Groningen lak hebben aan de regels die daarvoor gelden, met alle risico’s van dien. De RUG ontkent de beschuldigingen van het Promovendi Netwerk Nederland.

News

Dubieuze contracten voor promovendi

Promovendi laten met zich sollen. Eén op de tien krijgt te weinig tijd voor zijn proefschrift of moet te veel onderwijs geven, waarschuwt het Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

News

ISO: zonder papiertje niet lesgeven op universiteit

Dertig procenten van de docenten geeft les op de universiteit zonder didactische training te hebben gevolgd. Stel die training verplicht, maant het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

News

PhD-student, depressief?

Misschien is het een andere cultuur, misschien een problematische werkomgeving, misschien is het te veel focussen op je onderzoek. Als PhD-student kun je snel met dit soort problemen in aanraking komen. Je loopt zelfs risico op een klinische depressie. Dat overkwam twee PhD-studenten, die hun verhaal vertellen. Instanties op de UT – zoals promovendinetwerk P-NUT – willen hulp bieden. Hoe kun je jezelf helpen?

News

Promotiestudent duurder dan gedacht

Het wil maar niet lukken om promovendi van dure werknemers in goedkope studenten te veranderen. Ze zijn duurder dan de universiteiten hoopten doordat de Belastingdienst hen toch als een soort werknemers beschouwt.

News

Bussemaker: ‘Leer promovendi beter lesgeven’

Universiteiten moeten hun promovendi beter voorbereiden op hun onderwijstaken, vindt minister Bussemaker. Ze wil erover praten met de rectoren van de universiteiten.

News

Promovendi vaak niet klaar voor lesgeven

Veel promovendi vinden dat ze niet goed worden voorbereid op hun onderwijstaak. Een derde van hen begint zonder enige training met lesgeven aan studenten.

News

KNAW: Bereid promovendi beter voor op andere baan

Help promovendi bij het nadenken over een baan buiten de universiteit, adviseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. ‘Tot in hun laatste jaar zijn ze er heel weinig mee bezig’, zegt president José van Dijck.

Read more articles