News

Lukt dat lesgeven een beetje?

Heb je koud je masterdiploma binnen, word je ineens geacht les te geven aan groepen bachelorstudenten. Gaat dat wel goed, willen promovendinetwerk PNN en studentenorganisatie ISO weten.

News

Buitenlandse promovendi leveren geld op

Buitenlandse promovendi zijn goed voor de Nederlandse economie. Ze betalen via de belastingen meer terug dan hun promotie de staat heeft gekost.

News

Promovendi blijven in het BIG

Promoverende artsen en verplegers hoeven niet bang te zijn dat ze hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de wet aangepast.

News

ScienceBattle tussen promovendi in Amphitheater

De ScienceBattle is een nieuw concept in de theaterwereld en komt op donderdag 7 januari naar de UT (19.30 uur in het Amphitheater, Vrijhof). Wat houdt het precies in? Dat vroegen we aan de bedenker van de ScienceBattle, theatermaker René M. Broeders.

News

Raad van State op de bres voor promotierecht hoogleraar

Sinds jaar en dag mogen alleen hoogleraren iemand tot doctor promoveren. De Raad van State levert kritiek op een wetsvoorstel dat daar verandering in moet aanbrengen.

News

Eén op drie buitenlandse promovendi blijft in Nederland

Een derde van de buitenlandse promovendi woont na tien jaar nog in Nederland, schat het Centraal Planbureau. Technici vaker dan andere wetenschappers.

News

Woningwet: geen inkomenstoets meer voor promovendi

Promovendi hoeven hun inkomen niet meer op te geven om in een sociale huurwoning te mogen wonen. Ze verdienen zelden te veel en het scheelt de huisvesters veel rompslomp.

News

Nieuw databeleid: elke promovendus maakt dataplan

Promovendi moeten bij hun onderzoeksvoorstel een Datamanagementplan (DMP) opstellen waarin ze vastleggen hoe hun data worden beheerd en kunnen worden hergebruikt. Dit is onderdeel van het nieuwe databeleid van de UT.

News

Eerste 12 promovendi uit '100-aio-plan' aan de slag

De eerste twaalf promovendi uit het ‘100-aio-plan’waarmee de UT de samenwerking zoekt met het bedrijfsleven kunnen aan de slag. In het najaar volgt een tweede ronde met nog eens 28 promotieplekken.

News

'Promovendi zouden meer plezier moeten hebben'

Promovendi klagen op een discussiemiddag van de KNAW over de hevige concurrentie en de druk om te publiceren. Hoogleraren snappen dat niet helemaal: 'Als je het niet leuk vindt, zit je op de verkeerde plek.'

News

Promotierendement daalt

Het aantal aio’s dat binnen vijf jaar doctor wordt, daalt. Het promotierendement lag een tijdje tegen de zestig procent, maar de laatste twee jaar is dat gezakt naar 55 procent voor de promovendi die in 2008 begonnen en 53 procent voor het cohort 2009.

News

P-NUT herkent problematiek promovendi

Promovendinetwerk P-NUT van de UT herkent de problematiek dat een meerderheid van de gepromoveerden niet hoeft te rekenen op een baan bij een universiteit. ‘Te veel promovendi zijn gefocust op een academische carrière’, zegt Wouter van Heeswijk, bestuurslid van P-NUT.

Read more articles