News

‘We willen een UT-brede regeling’

Het overleg studieverenigingen (OS) en UReka hielden gistermiddag in Cubicus een themalunch over de 15-0 studiepuntenregeling van TOM. De verdeling van de punten is een groot discussiepunt. Dat bleek ook uit de hoge opkomst.

News

TOM-debat: de kloof tussen principes en praktijk

Ruim drie jaar na invoering van het Twents Onderwijs Model (TOM), werd gistermiddag - tijdens een debat van Studium Generale en UT Nieuws in de Bastille – de balans opgemaakt. Er blijkt nog steeds een kloof te zitten tussen goedbedoelde initiatieven en praktische pijnpunten.

News

‘Academische vorming steviger in het onderwijs’

Academische vorming van studenten moet volgens de Student Union (SU) steviger binnen het onderwijs plaatsvinden. ‘Want’, zegt portefeuillehouder Tijmen Elfrink, ‘het deeltijdactivisme staat onder druk in het Twents Onderwijs Model (TOM).’

News

Debat: drie jaar TOM, de balans

Drie jaar na de invoering van het Twents Onderwijs Model (TOM), maken UT Nieuws en Studium Generale donderdag de balans op tijdens een debat. Is er minder studievertraging? Werken groepsprojecten zo goed als voorgespiegeld? Wat vind jij? Debatteer mee in het atrium van de Bastille.

Opinion

De module als geheel is het beste

Er is weer veel rumoer over de richtlijn bachelor OER. Vanuit de UR komen geluiden dat de ondeelbaarheid van de modules maar moet worden losgelaten. De redenering is dat studenten die een klein onderdeel van een module niet gehaald hebben met onnodige studievertraging opgezadeld worden en bovendien nogmaals getoetst worden op kennis waarvan ze al hebben laten zien die te beheersen.

News

Rector wil sturing geven vanuit de inhoud

De blik naar buiten, weten wat er op de werkvloer leeft en vooral zich hard maken voor de inhoud van onderwijs en onderzoek. Thom Palstra is honderd dagen rector magnificus van de UT. Hij voelt zich welkom. ‘Maar echt thuis ben ik pas als er meer en diepere individuele relaties zijn.’

Opinion

PvdUT verlaat Uraad-vergadering

De PvdUT heeft woensdag de Uraad-vergadering met het CvB voortijdig verlaten. Dit was geen geplande actie, maar een beslissing die in onderling overleg werd genomen, na afronding van het agendapunt over de herziening van het Onderwijs en Examen Reglement (OER).

News

College en Uraad in de clinch over OER

De PvdUT liep vandaag weg uit de Universiteitsraad. Raadsleden voelden zich ‘onheus bejegend en zijn niet van plan zich uit het veld te laten slaan’. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) bleef een heet hangijzer in de Uraad.

News

‘Het is de mooiste baan’

Hij noemt het een fantastische baan, maar ook een lastige. Toch betekende het rectoraat voor Ed Brinksma de ‘mooiste baan’ in zijn wetenschappelijke carrière so far. Nu lonkt een sabbatical in het buitenland en de regie over zijn eigen agenda.

News

Afronding themamaand werkdruk

De themamaand ‘werkdruk als gevolg van de cijferadministratie in TOM’ is ten einde. HR-beleidsmanager Annemiek Baars: ‘Het was een spannende maand, waarin we gepionierd hebben en tot resultaten zijn gekomen.’

News

UT doet niet mee aan proef flexstuderen

Per studiepunt betalen, in plaats van per collegejaar. Onderwijsminister Bussemaker begint een proef waarbij dit mogelijk is. De UT doet niet aan het experiment mee.

News

'We moeten vaak maatwerk leveren'

Werkdruk als gevolg van de cijferadministratie in het Twents Onderwijsmodel (TOM); dat is het eerste thema van de maand in het aanpakken van de werkdruk. ‘De uitzonderingen maken dat er veel extra werk ligt.’

Read more articles