News

Benefietconcert voor Oekraïne in Sportcentrum: ‘We moeten iets bijdragen’

In het Sportcentrum vindt zondag 3 april een benefietconcert van de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie (KEBH) plaats. Alle opbrengsten gaan naar Oekraïne. ‘Ik werk op een plek waarin ik vind dat we iets moeten bijdragen’, aldus Leontien Kalverda, orkestlid en projectmanager Shaping2030.

 • EN
 • NL
News

‘Mijn ouders zijn al dagen niet meer in de schuilkelder geweest’

Oekraïense UT’ers zagen precies een maand geleden dat Rusland hun land binnenviel. Hoe gaat het nu met de studenten, die de oorlog vanuit Twente met lede ogen moeten aanzien? ‘Het is raar hoe snel Oekraïners nu zeggen dat het goed met ze gaat.’

 • EN
 • NL
News

'My parents haven't been to the bomb shelter for days'

Ukrainian UT students saw Russia invade their country exactly one month ago. How are the students doing now, who have to watch the war from Twente with dismay? 'It's strange how quickly Ukrainians now say they are doing well.'

 • EN
 • NL
News

UT wil van Gazprom-gas af, maar dat kan pas vanaf 2023

Vanwege de oorlog in Oekraïne wil de UT af van de Russische gasleverancier Gazprom. Maar dat kan volgens de universiteit niet eerder dan volgend jaar. ‘We kunnen het contract niet zomaar opzeggen.’

 • EN
 • NL
News

UT wants to get rid of Gazprom gas, but can’t until 2023

Because of the war in Ukraine, the UT wants to stop their deal with Russian gas supplier Gazprom. But according to the university, that won’t be possible until next year. ‘We can’t just cancel the contract.’

 • EN
 • NL
News

Boycot Russische wetenschap, maar geen heksenjacht

Op verzoek van het kabinet bevriezen universiteiten, hogescholen en academische ziekenhuizen hun formele samenwerking met Rusland en Belarus. Tegelijkertijd steunen ze getroffen studenten en medewerkers.

 • EN
 • NL
News

Boycott on Russian academia, but not a witch hunt

Responding to a request by the Cabinet, higher education institutions and teaching hospitals are suspending all formal cooperation with Russia and Belarus. At the same time, they are offering support to students and staff affected.

News

Hoger onderwijs steunt Oekraïeners én Russen

Universiteiten en hogescholen schieten hun aangeslagen Oekraïense en Russische studenten en medewerkers te hulp. Overal worden inzamelingsacties gehouden en steunbetuigingen georganiseerd.

 • EN
 • NL
News

Nederland gaat academische samenwerking met Rusland staken

In navolging van de Europese Commissie, Duitsland en Denemarken gaat ook Nederland de wetenschappelijke samenwerking met Rusland in de ijskast zetten. Het kabinet komt deze week nog met een verklaring.

 • EN
 • NL
News

Netherlands about to end academic collaboration with Russia

Following the line taken by the European Commission, Germany and Denmark, the Netherlands is also going to put scientific collaboration with Russia on hold.

News

ABP verkoopt beleggingen in Russische bedrijven

Vanwege de Russische inval in Oekraïne gaat pensioenfonds ABP alle resterende beleggingen in Russische bedrijven verkopen. Investeren in Russische staatobligaties deed het ABP al niet.

News

‘ABP moet niet meebetalen aan Russische inval in Oekraïne’

FNV-vakbonden willen voorkomen dat pensioenfonds ABP de Russische agressie in Oekraïne mede financiert. Ze stellen vragen over ABP-belangen in Russische bedrijven en staatsobligaties.

 • EN
 • NL
News

Zorgen bij Russische UT’ers: ‘Dit is Poetins oorlog, niet de onze’

Ook Russische UT-medewerkers zijn aangeslagen door de inval in Oekraïne. Ze voelen schaamte, maar maken zich ook zorgen om familie en vrienden in hun thuisland. ‘Ik ben blij dat mijn opa en oma dit niet meer meemaken.’

 • EN
 • NL
News

Concerns among Russian UT employees: 'This is Putin's war, not ours'

Russian UT employees are also affected by the Russian invasion in Ukraine. They feel shame, but also worry about family and friends in their homeland. 'I am relieved that my grandfather and grandmother are not going through this anymore.'

 • EN
 • NL
News

Twee UT-studenten in Rusland, drie medewerkers in Oekraïne

Drie UT-medewerkers verblijven momenteel in Oekraïne, het land waar Rusland afgelopen donderdag binnenviel. In het land verblijven geen UT-studenten meer. Wel bevinden zich nog twee studenten in Rusland.

 • EN
 • NL
News

Two UT students in Russia, three employees in Ukraine

Three UT employees are currently in Ukraine, which was invaded by Russia last Thursday. No UT students are in that country, but two students are still in Russia.

 • EN
 • NL
News

‘Geef gevluchte wetenschappers zekerheid’

Als Oekraïense wetenschappers hiernaartoe vluchten, vang ze dan ruimhartig op, zegt hoogleraar Marie-José van Tol. Ze wordt de nieuwe voorzitter van De Jonge Akademie.

 • EN
 • NL
News

‘Give refugee researchers greater security’

If Ukrainian researchers seek refuge here, we should offer them a generous welcome, says professor Marie-José van Tol, who will shortly become the new chair of The Young Academy.

 • EN
 • NL
News

Oekraïense UT-student: ‘Ik vecht tegen de tranen’

UT-studenten van Oekraïense afkomst hebben geschokt gereageerd op de Russische inval. Vandaag zochten ze elkaar in de binnenstad van Enschede op voor steun. ‘We zijn een trots en mentaal sterk volk. Je krijgt ons niet snel bang, maar dit zijn erg zware tijden.’

 • EN
 • NL
News

Ukrainian UT student: 'I'm fighting tears'

UT students of Ukrainian descent have reacted with shock to the Russian invasion. Today they met in downtown Enschede, looking for support. 'We are a proud and mentally strong people. You don't get us scared easily, but these are very tough times.'

Read more articles