News

Hogeschool Saxion in actie voor Oekraïense studenten

De 72 studenten uit Oekraïne die ook volgend jaar bij hogeschool Saxion willen studeren, zien als een berg op tegen het collegegeld dat ze moeten betalen. Nieuwsmedium SaxNow is daarom een inzamelingsactie gestart.

News

Universiteiten vragen laag collegegeld aan Oekraïense studenten

Studenten uit Oekraïne betalen het komende studiejaar evenveel collegegeld als Nederlandse studenten aan de universiteiten. Dat heeft koepelvereniging UNL vandaag bekendgemaakt.

 • EN
 • NL
News

Europa trekt 25 miljoen euro uit voor Oekraïense wetenschappers

Oekraïense vluchteling-wetenschappers kunnen hun onderzoek in Europese buurlanden voortzetten. De Europese Commissie heeft 25 miljoen euro voor hen uitgetrokken in het onderzoeksprogramma Horizon Europe.

 • EN
 • NL
News

Europe allocates 25 million euros for Ukrainian scientists

Displaced Ukrainian scientists can continue their research in neighbouring European countries. The European Commission has set aside 25 million euros for them in the Horizon Europe research programme.

 • EN
 • NL
Spotlight
Oekraïense vluchteling Dasha aan de slag als technicus op de UT

‘In Marioepol huilden we niet; we moesten overleven’

Na vele ontberingen wist Dasha Dudareva (29) vanuit de verwoeste Oekraïense stad Marioepol te vluchten naar Enschede. Deze week begint ze, dankzij een speciaal fonds van de UT-faculteiten, als technicus bij de vakgroep Power Electronics. Dit is haar verhaal. ‘Voor mij is 24 februari nog steeds niet afgelopen: het voelt als één lange dag.’

 • EN
 • NL
Spotlight
Ukrainian refugee Dasha gets a job at the UT

‘In Mariupol we didn't cry; we were surviving’

After many hardships, Dasha Dudareva (29) managed to flee the devastated Ukrainian city of Mariupol and found refuge in Enschede. This week, she starts her job as a technician at UT's Power Electronics group. 'For me, February 24 is still not over: it feels like one long day.'

News

Minister: snel meer duidelijkheid voor Oekraïense studenten

Hoe hoog wordt het collegegeld voor studenten die het Oekraïense oorlogsgebied zijn ontvlucht en krijgen ze hier ook studiefinanciering? Dat wordt volgens Dennis Wiersma, minister van Primair en Voortgezet Onderwijs 'binnenkort' duidelijk.

News

UT biedt Oekraïners tijdelijke baan aan

De UT biedt maximaal twintig Oekraïners de mogelijkheid op een tijdelijk contact aan. Daarnaast wil de UT hen hulp bieden met huisvesting. De regeling heeft een pilot-status.

 • EN
 • NL
News

Hoger onderwijs wil snel duidelijkheid voor studenten uit Oekraïne

Het kabinet moet ‘op zeer korte termijn’ besluiten hoeveel collegegeld vluchteling-studenten uit Oekraïne in september moeten betalen en of ze recht hebben op studiefinanciering.

 • EN
 • NL
News

Higher education wants swift decision on students from Ukraine

The Cabinet must decide ‘in the very near future’ how much tuition refugee students from Ukraine will have to pay in September, and whether they will be entitled to student financing.

 • EN
 • NL
News

Thermostaat omlaag: dikke truien, ijsvingers en elektrische kachels

Hoewel zon en zomerse temperaturen het weerbericht van deze week domineren, blijkt het terugdraaien van de thermostaatknop op de UT een belangrijk gesprek aan de koffietafel. ‘Als de temperatuur twee graden naar beneden gaat, werk ik voortaan thuis.’

 • EN
 • NL
News

Lowering the temperature: warm sweaters, icy fingers and electric heaters

While sun and pleasant temperatures dominate this week's weather report, the lowering of the heating at the UT proves to be an ongoing topic at the coffee table. 'If the temperature goes down two degrees, I will work from home from now on.'

 • EN
 • NL
News

Extra geld voor noodsteun aan studenten uit Oekraïne

Het kabinet heeft nog eens 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor noodsteun aan studenten die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. 2,3 miljoen euro wordt door universiteiten en hogescholen verdeeld en de rest door het mbo.

 • EN
 • NL
News

Additional emergency funding for Ukrainian students

The Cabinet has allocated another 2.5 million euros in emergency funding for students hit by the war in Ukraine. 2.3 million euros will be shared by institutions in higher education and the rest will go to secondary vocational education (mbo).

News

Hoger onderwijs vraagt financiële steun voor opvang vluchtelingen

Veel scholen in Nederland hebben inmiddels jonge vluchtelingen uit Oekraïne in de klas. Ook het hoger onderwijs wil graag nieuwkomers toelaten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

 • EN
 • NL
News

Shawn Donnelly: ‘Rusland liet de kans liggen om te moderniseren’

In het Amphitheater hield U-Today samen met Studium Generale donderdagmiddag een Q&A met Shawn Donnelly. De universitair docent Technology, Resilience & Europe liet zijn licht schijnen op de oorlog in Oekraïne en ging vooral in op de rol van de EU. ‘Europa financiert de Russische oorlogsmachine.’

 • EN
 • NL
News

Shawn Donnelly: ‘Russia missed the opportunity to modernize’

In the Amphitheater, U-Today together with Studium Generale held a Q&A with Shawn Donnelly on Thursday afternoon. The assistant professor of Technology, Resilience & Europe shed his light on the war in Ukraine and focused on the role of the EU. ‘Europe is funding the Russian war machine.’

News

DUWO komt Oekraïense en Russische studenten tegemoet

Studenten uit Oekraïne en Rusland kunnen op coulance rekenen van huisvester DUWO als ze moeite hebben met het betalen van de huur. Ze kunnen beroep doen op een betalingsregeling.

Read more articles