Science

Drones: the next generation of farming

Dust swirls in the wind as a dirt bike roars by. Birds are chirping. And a drone buzzes, hovering above the grass field. That is the reality on a ‘test farm’ in the small town of Bentelo, where ITC researchers help local farmers on their way towards precision farming.

Science
The role of technology, locals, trust and even Mark Rutte

ITC helping Colombians getting land rights

In the Netherlands, it’s common sense that when you own a property, you also have the land rights to prove that you do. In Colombia, people live in a different reality – especially in rural areas. That’s why ITC researchers and the Dutch Kadaster are helping the Colombian people to receive the rights they are entitled to.

Spotlight

‘If you focus on results, mountains will move’

‘My motivation? The privilege of working in this office. The knowledge that anybody can contribute to a better world. If you focus on results, mountains will move. I used to walk sixteen kilometers to school every day and now I’m a minister.’ Those are the words of Professor Amon Murwira, an ITC alumnus and the Zimbabwean Minister of Higher Education, Science and Technology Development.

De Batavieren
Aflevering 4: de ploegleider

‘Herinneringen en vriendschappen voor het leven’

Het startschot van de 47ste editie van de Batavierenrace klinkt vrijdagavond 10 mei. Achter de estafetteloop gaan veel gezichten schuil. Van tijdwaarnemer tot loper en van EHBO’er tot chauffeur; iedereen heeft zijn eigen verhaal. In deze serie geven we die Batavieren een podium. Wan Bakx en Simon Engelberts zijn sinds jaar en dag ploegleider van ‘het meest internationale team’ ITC Run4Fun.

News

Prinses Margriet-leerstoel voor Maarten van Aalst

De directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum, Maarten van Aalst, krijgt de Prinses Margriet-leerstoel. Daarmee gaat hij vanaf 1 april als hoogleraar bij de faculteit ITC onderzoek doen naar het vergroten van weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering.

News

Uraad enthousiast over ITC in The Gallery

De Uraad oordeelt positief over het voornemen van het CvB om de faculteit ITC in 2022 te verhuizen naar gebouw The Gallery. Wel vraagt de raad zich af wat de UT gaat doen met het resterende lege deel van het voormalige gebouw Langezijds.

Van de redactie

Boerenwijsheid

Het commentaar van U-Today. Met het opleveren van het U Parkhotel heeft de campus er een blikvanger bij. Zowel de functie als het uiterlijk van de gerenoveerde Hogekamp passen bij de historie van de UT en bij de toekomst van deze instelling.

News

ITC verhuist naar The Gallery

De faculteit ITC verhuist in 2022 naar gebouw The Gallery, die voorkeur spreekt het college van bestuur uit. In dit gebouw krijgt de faculteit beschikking over het nu nog leegstaande gedeelte.

Science
Trees shine a light on climate change

The breathing planet

Plants and trees are not passive victims of climate change; instead, they play an active role in the composition of our atmosphere. With the help of FLEX, a new type of satellite, the European Space Agency will study the impact of Earth’s plant life on climate change. ITC researcher Christiaan van der Tol is involved in the project.

News
Uraad akkoord met organisatiewijziging ATLAS naar ITC

Zorgen over kosten ATLAS blijven

De universiteitsraad stemde gistermiddag in met de organisatiewijziging van University College ATLAS. De opleiding voor excellente studenten valt straks onder de vlag van ITC. Gisteren sprak de Uraad over het waarborgen van medezeggenschap en – opnieuw – het kostenplaatje.

On the spot

'Trots op de omslag naar gezond leven’

We werken bijna iedere dag samen, maar hoe goed kennen we de collega’s nu echt? U-Today is benieuwd naar de persoonlijke verhalen achter het ondersteunend- en beheerspersoneel en zet ze in deze rubriek ‘On the spot’. Aan het woord is Travel Coordinator Ginie Gerrits (54).

News

ITC: verhuizen of niet?

De verhuisplannen van de ITC-faculteit naar de campus zijn niet meer van gisteren. Sinds 2014 wordt er al over gesproken. Het laatste voorstel, nieuwbouw op de plek van de Citadel, is opgeschort. Wat vinden de ITC'ers zelf van het getouwtrek?

Read more articles