• EN
 • NL
Aan de borreltafel
Aan de borreltafel met... Iris van Duren

‘Ecologen zijn vooral goed in verbindingen leggen’

‘Aan de borreltafel’ is een rubriek over wetenschap. Wetenschapsjournalist Enith Vlooswijk praat met én tekent over UT-onderzoekers, die vertellen over hun vakgebied en de misvattingen die hierover bestaan. In deze vijftiende aflevering: Iris van Duren, ecoloog en universitair docent bij de faculteit ITC.

 • EN
 • NL
Over a pint
Over a pint with... Iris van Duren

'Ecologists are especially good at making connections'

'Over a Pint' is a series about science. UT researchers talk to science journalist Enith Vlooswijk about their field and the misconceptions that exist about it. Enith turns their input into writing and drawings. In this fifteenth episode: Iris van Duren, ecologist and assistant professor at the ITC faculty.

News

De lange adem van de faculteit ITC, een terugblik

De bouw van het nieuwe onderkomen voor ITC is vandaag gestart. Met de onthulling van het bouwdoek en enkele kleine festiviteiten, is de komst van de faculteit naar de campus bezegeld. U-Today blikt terug op de stoelendans die eraan voorafging.

 • EN
 • NL
Les in verbeelding
Les in verbeelding, aflevering 2

Aardwetenschappen en voedsel

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. Deze tweede aflevering: Mark van der Meijde, ITC-hoogleraar Earth Structure and Dynamics.

 • EN
 • NL
Lessons in imagination

Earth sciences and food

How do teachers ensure that the penny drops for their students? Often through the use of imagery. In the series 'Lessons in imagination', science journalist and illustrator Enith Vlooswijk shows exactly how they do that. This second episode: ITC professor Earth Structure and Dynamics Mark van der Meijde.

 • EN
 • NL
Aan de borreltafel

‘Ik vind het belangrijk dat wat de ander onthoudt, correct is’

‘Aan de borreltafel’ is een rubriek over wetenschap. Wetenschapsjournalist Enith Vlooswijk praat met én tekent over UT-onderzoekers, die vertellen over hun vakgebied en de misvattingen die hierover bestaan. In deze elfde aflevering: Maarten van Aalst, hoogleraar ‘Spatial resilience for Disasters Risk Reduction’ aan de faculteit ITC.

 • EN
 • NL
Aan de borreltafel

‘I find it important that what the other person remembers, is correct'

‘Over a pint’ is a series about science. UT researchers talk to science journalist Enith Vlooswijk about their field and the misconceptions that exist about it. Enith turns their input into writing and drawings. This eleventh episode: Maarten van Aalst, professor for ‘Spatial resilience for Disasters Risk Reduction’ at the ITC Faculty.

Science

Detecting elephants from space

Elephants have been struggling. Due to poaching and disruption of their habitat, elephant population in Africa has plummeted in the last hundred years. To protect them, we need to know where and how many there are – a tall order now made easier. In collaboration with the University of Oxford, ITC researcher Tiejun Wang has developed a method to detect and count elephants from space.

 • EN
 • NL
News

Zeventig jaar ITC in tijdlijn gevangen

Waar de UT de leeftijd van zestig nog moet halen, viert de faculteit ITC vandaag haar zeventigjarig bestaan, op de verjaardag van oprichter Willem Schermerhorn. Geen groot feest vanwege de crisis, maar om het jubileum toch nog luister bij te zetten, maakte alumnicoördinator Jorien Terlouw een tijdlijn over zeven decennia ITC.

 • EN
 • NL
News

Seventy years of ITC captured in timeline

Where the UT still has to reach the age of sixty, the ITC faculty celebrates its 70th anniversary today, on the birthday of founder Willem Schermerhorn. No big celebration because of the crisis, but to add sparkle to the anniversary, alumni coordinator Jorien Terlouw made a timeline covering the seven decades of ITC.

News
Master programme GEM

New joint Master for students who ‘want to tackle emerging global issues’

The University of Twente is starting a new joint Master programme GEM (Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management) together with three other universities. First students will start the programme in September 2021.

 • EN
 • NL
News
Langezijds wordt groen en sociaal thuis voor faculteit

‘Het ultieme sluitstuk van de integratie van ITC’

Alle lichten staan op groen voor Langezijds; dé nieuwe thuisbasis van de faculteit ITC. De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang en de start van de verbouwing nadert. Kartrekkers Annemarie Arets en Rob Nengerman blikken alvast vooruit. ‘We bouwen een pand van de toekomst.’

 • EN
 • NL
News
Langezijds becomes green and social home for faculty

'The ultimate finale to the integration of ITC'

All lights are on green for Langezijds; the new home base of the ITC faculty. Demolition work is in full swing and the start of the renovation is approaching. Project leaders Annemarie Arets and Rob Nengerman look ahead. 'We are creating a building of the future.'

Science
UT researcher works on NASA team

‘We want to see what we can find in the earth’

‘I’m a remote sensing geologist,’ says Chris Hecker. Not a profession you hear of every day. The ITC researcher’s expertise has even earned him a spot on one of NASA’s Science and Application Teams, where he is leading project GeoHot. Its goal is to use a sensor on the International Space Station to find new geothermal fields.

 • EN
 • NL
News

Tom Veldkamp nieuwe rector

Voormalig ITC-decaan Tom Veldkamp (57) wordt de nieuwe rector magnificus van de UT. Hij volgt Thom Palstra op tijdens de dies natalis in november.

 • EN
 • NL
News

Tom Veldkamp is the new rector

Former ITC dean Tom Veldkamp (57) will be the new Rector Magnificus of the UT. He’ll succeed Thom Palstra and officially begin his new position during the Dies Natalis in November.

De Thuiswerkers

‘My room felt like a cage sometimes’

Our daily rhythm is temporarily disrupted. No more walks, bike rides or car rides to the campus. We are working from home. We call in instead of meeting face to face. How do you like your improvised home office and what tips can we share? Fardad Maghsoudi Moud, a PhD candidate at ITC, talks about his situation.

De Thuiswerkers

‘Ik mis de loopjes, de vraagjes, de koffie’

Ons ritme ligt tijdelijk overhoop. Niet langer onze dagelijkse wandeling, fietstocht of autorit naar de campus, maar thuiswerken. Hoe bevalt het werken vanuit de geïmproviseerde werkplek en welke tips kunnen we delen? Voor Simon Engelberts, informatiemanager bij de faculteit ITC, blijft het gemis van collega’s een ding.

Read more articles