News

Nederland doet veel aanvragen

Nederland stuurt veel subsidieaanvragen naar het Europese wetenschapsprogramma, blijkt uit de statistieken. Het is een van de redenen dat Nederlandse wetenschappers zoveel geld krijgen.

News

Nederlandse wetenschap scoort in Europa

Nederland is een van de meest succesvolle landen in het nieuwe wetenschapsprogramma van de Europese Unie. In amper anderhalf jaar tijd sleepten wetenschappers meer dan 520 miljoen euro aan subsidie in de wacht.

News

Nieuw databeleid: elke promovendus maakt dataplan

Promovendi moeten bij hun onderzoeksvoorstel een Datamanagementplan (DMP) opstellen waarin ze vastleggen hoe hun data worden beheerd en kunnen worden hergebruikt. Dit is onderdeel van het nieuwe databeleid van de UT.

News

Training for future ICT entrepeneurs

The University of Twente is taking part in STARTIFY7, a Horizon2020 project from the European Commission aimed at training young future ICT entrepreneurs in Europe. UT´s Department of Business Administration is participating in this project alongside partners from Great Britain, Germany, Italy, Poland, Belgium, Greece and Spain.

News

Teller Europese subsidies UT op ruim 13 miljoen

De UT haalde ruim 13 miljoen euro binnen aan Europese onderzoeksfinanciering. De EU honoreerde in totaal 25 onderzoeksprojecten van UT-onderzoekers binnen de eerste ronde van het Horizon 2020-programma. Daarmee scoort de UT boven het Europese gemiddelde.

News

Twee miljoen euro voor supergeleidende generator

De leerstoel Energy, Materials and Systems (EMS) krijgt twee miljoen euro Europees onderzoeksgeld om een supergeleidende generator te maken voor windturbines. Met zo’n generator kan een windmolen tot een derde lichter worden, waardoor de kostprijs flink lager wordt.

News

UT-hoogleraar evalueert onderzoeksprogramma EU

UT-hoogleraar Stefan Kuhlmann is benoemd in de expertgroep die komend halfjaar het Zevende Kaderprogramma (FP7) van de Europese Commissie evalueert. De evaluatie moet helpen het huidige onderzoeksprogramma Horizon2020 en de opvolger daarvan te verbeteren.

News

Europa snoept geld weg van wetenschap

De Europese Commissie is van plan de komende jaren miljarden te bezuinigen op onderzoek en innovatie. De Nederlandse universiteiten maken zich zorgen. 'Een onverstandige keuze.'

News

Europese subsidie voor vier Health-onderzoeken

Vier projecten voor gezondheidsonderzoek van UT-wetenschappers krijgen subsidie uit het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Het geld gaat bijvoorbeeld naar onderzoek naar betere diagnose van darmkanker en kanker aan de urinewegen.

News

Grants Week zet subsidies in spotlights

Honderden, misschien zelfs duizenden subsidiepotjes voor onderzoek bestaan er. De Grants Week van de UT moet dinsdag tot en met donderdag een beetje orde in die chaos scheppen. Drie vragen aan organisator Rolf Vermeij van het EU Office.

News

Anderhalve ton voor betere coatings implantaten

MESA+-onderzoeker Pascal Jonkheijm krijgt anderhalve ton subsidie van de Europese Commissie om een door hem ontwikkelde coating te testen op implantaten zoals hartkleppen. Zijn coating zorgt ervoor dat omliggend weefsel van een implantaat niet geïnfecteerd raakt.

News

Eerste Horizon 2020-subsidie binnen

Meer dan honderd subsidieaanvragen deed de UT al binnen Horizon 2020, het dit jaar gestarte onderzoeksprogramma van de Europese Commissie. Deze week werd de eerste subsidie binnengesleept en binnenkort volgen er meer, verwacht Rolf Vermeij van het EU-office.

Read more articles