Van de redactie

Genaaid

Het commentaar van U-Today. De realiteit deze nazomer: een karige introductieperiode. Het bagatelliseren van de ontberingen die deze generatie studenten ondergaat, is onterecht. Laten we ze als medewerkers en ouderejaars een warm welkom geven.

Van de redactie

Flexstuderen

Flexstuderen is een onzalig plan en een uitholling van het hoger onderwijs, waarvan kwetsbare studenten de dupe worden. De universiteit is van oudsher cumulatief opgebouwd. Het is een gotspe om dat af te breken, de gevolgen zijn enorm.

Van de redactie

Mea culpa

Soms wakkert de coronacrisis het slechte in de mens aan. Zo’n 280 Technical Computer Science-studenten dreigen de dupe te worden van examenfraude. Afkijken, spiekbriefjes en stiekem overleg – het is van alle tijden en alle generaties. Maar we mogen ook van studenten discipline eisen.

Van de redactie

Clickbait

Het commentaar van U-Today. We hebben best een dikke huid. Maar soms voelen we de noodzaak om onze journalistieke werkwijze uit te leggen. Die werkwijze is: nieuws is leidend.

Van de redactie

Erbarme dich

Het commentaar van U-Today. Het coronavirus treft de hele samenleving, van christenen tot atheïsten, van hindoestanen tot twijfelaars en van moslims tot agnosten. Van stad tot platteland en van wolkenkrabber tot campus. Als we dan alleen zijn, laat ons dat dan samen doen.

Van de redactie

Afstand

Het commentaar van U-Today. Met stoom en kokend water is een enorme slag geslagen in de digitalisering van onderwijs en de backoffice. Daarvoor is een diepe buiging op zijn plaats. Tegelijk laat het virus systeemproblemen zien in deze geglobaliseerde wereld, niet in het minst in het hoger onderwijs.

Van de redactie

Zesduizend

Het commentaar van U-Today. De open dagen met een verwacht bezoekersaantal van zesduizend gaan door, in weerwil van corona. Landelijk nemen instellingen al dan niet maatregelen om hun medewerkers te beschermen. UT'ers zouden minimaal een vrijbrief moeten krijgen om thuis te werken.

Van de redactie

Symptomen

Het commentaar van U-Today. Het coronavirus rammelt aan de poorten. Historisch gezien zijn ziektes aanjagers van xenofobie, uitsluiting en racisme. De UT zou er goed aan doen om zich hier tegen te wapenen.

Van de redactie

Vangnet

Het commentaar van U-Today. Welzijnsproblemen bij studenten los je niet op met een smak geld. Maar als het de UT menens is, dan zou ze meer moeten doen dan het versterken van het huidige aanbod om de problematiek aan te pakken.

Van de redactie

Tussenpaus

Het commentaar van U-Today. Thom Palstra legt eind dit jaar het rectoraat neer. Hij begon met een duidelijke opdracht: geen revolutie maar evolutie. Maar dat maakt hem geen tussenpaus, want hij deed de afgelopen drieënhalf jaar meer dan op de winkel passen.

Van de redactie

Lingua non grata

Het commentaar van U-Today. De UT fungeert als kop van jut als het gaat om taalbeleid. Het gevoel dat in Enschede overheerst: de UT is niet perfect, maar het is ónze imperfecte universiteit. En we blijven gewoon Nederlands of Twents praten.

Van de redactie

Human touch, high tech

Het commentaar van U-Today. Weer lukte het de TU's niet om een nieuwe engineering-opleiding te blokkeren, onlangs in Maastricht. Nu techniek er miljoenen bij krijg, is het logisch dat brede universiteiten daar hun pijlen op richten. De UT als high tech, human touch-universiteit moet zich in het bijzonder zorgen maken.

Read more articles