Van de redactie

Stemadvies

De verkiezingen zouden het feest van de democratie moeten zijn, maar blijken in realiteit een vluchtig schouwspel van selectieve betrokkenheid. Zowel van kiezer naar politicus als vice versa. Terwijl de democratie geen bijzaak hoort te zijn, maar een dagelijkse confrontatie. Laat de universiteit daarin het goede voorbeeld nemen.

Van de redactie

Wurggreep

De massale tentamens op de UT rijmen niet met een harde lockdown, avondklok en overvolle ziekenhuizen. In de drang om studievoortgang en diplomakwaliteit niet op het spel te zetten, werkt de universiteit haarzelf, haar studenten én docenten in een onmogelijke spagaat.

Van de redactie

Waakzaam

Het commentaar van U-Today | Laat de bestorming van het Capitool in de VS een waarschuwing zijn. Ook in Nederland is de democratie en de rechtsstaat, met onder meer onafhankelijke wetenschap, een kwetsbaar geheel. Dat geheel wordt bedreigd als we geen basisovereenkomst over de werkelijkheid meer delen.

Van de redactie

Coulissen

Drie nieuwe leden van Uraad-fractie Campus Coalitie willen de medezeggenschap nieuw elan geven. Maar hun aanpak is oude wijn in nieuwe zak: ze opteren voor de constructieve rol achter de schermen. Een goed functionerende democratie bestaat bij de gratie van theater, dus vóór de coulissen.

Van de redactie

Genaaid

Het commentaar van U-Today. De realiteit deze nazomer: een karige introductieperiode. Het bagatelliseren van de ontberingen die deze generatie studenten ondergaat, is onterecht. Laten we ze als medewerkers en ouderejaars een warm welkom geven.

Van de redactie

Flexstuderen

Flexstuderen is een onzalig plan en een uitholling van het hoger onderwijs, waarvan kwetsbare studenten de dupe worden. De universiteit is van oudsher cumulatief opgebouwd. Het is een gotspe om dat af te breken, de gevolgen zijn enorm.

Van de redactie

Mea culpa

Soms wakkert de coronacrisis het slechte in de mens aan. Zo’n 280 Technical Computer Science-studenten dreigen de dupe te worden van examenfraude. Afkijken, spiekbriefjes en stiekem overleg – het is van alle tijden en alle generaties. Maar we mogen ook van studenten discipline eisen.

Van de redactie

Clickbait

Het commentaar van U-Today. We hebben best een dikke huid. Maar soms voelen we de noodzaak om onze journalistieke werkwijze uit te leggen. Die werkwijze is: nieuws is leidend.

Van de redactie

Erbarme dich

Het commentaar van U-Today. Het coronavirus treft de hele samenleving, van christenen tot atheïsten, van hindoestanen tot twijfelaars en van moslims tot agnosten. Van stad tot platteland en van wolkenkrabber tot campus. Als we dan alleen zijn, laat ons dat dan samen doen.

Van de redactie

Afstand

Het commentaar van U-Today. Met stoom en kokend water is een enorme slag geslagen in de digitalisering van onderwijs en de backoffice. Daarvoor is een diepe buiging op zijn plaats. Tegelijk laat het virus systeemproblemen zien in deze geglobaliseerde wereld, niet in het minst in het hoger onderwijs.

Van de redactie

Zesduizend

Het commentaar van U-Today. De open dagen met een verwacht bezoekersaantal van zesduizend gaan door, in weerwil van corona. Landelijk nemen instellingen al dan niet maatregelen om hun medewerkers te beschermen. UT'ers zouden minimaal een vrijbrief moeten krijgen om thuis te werken.

Van de redactie

Symptomen

Het commentaar van U-Today. Het coronavirus rammelt aan de poorten. Historisch gezien zijn ziektes aanjagers van xenofobie, uitsluiting en racisme. De UT zou er goed aan doen om zich hier tegen te wapenen.

Read more articles