News

OBP Vrouwennetwerk zoekt stuurgroepleden

Het OBP Vrouwennetwerk zoekt nieuwe stuurgroepleden die meedenken over de doelen van het netwerk, activiteiten willen organiseren of affiniteit met social media hebben. Het vrouwennetwerk wil een bijdrage leveren aan een inclusieve UT-cultuur en de positie van OBP-vrouwen verbeteren.

News

'Westerdijkjaar': de eerste vrouwelijke hoogleraar

Het is op de kop af honderd jaar geleden dat Johanna Westerdijk als eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd benoemd. Daarom opent minister Bussemaker vandaag een presentatie in Utrecht. Op de buitengevel hangt een lint met daarop alle namen van de huidige Nederlandse hoogleraren, dus ook die van de UT.

News

Vrouwen blijven minder lang hoogleraar

Vrouwelijke hoogleraren stoppen eerder dan hun mannelijke collega’s. Daardoor duurt het langer voordat er aan de Nederlandse universiteiten evenveel mannen als vrouwen hoogleraar zijn.

News

Jonge vrouwen werken meer in deeltijd dan mannen

Kinderen of niet: jonge vrouwen kiezen er vaker voor om in deeltijd te werken dan mannen, ook als ze net zijn afgestudeerd. Dit zorgt ervoor dat ze op latere leeftijd economisch minder zelfstandig zijn.

News

'Noodzakelijk en stap in de goede richting'

Minister Bussemaker trekt dit jaar vijf miljoen euro uit om honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. Wat vinden vrouwelijke universitair hoofddocenten aan de UT van dit plan en wat zijn hun ambities? Drie wetenschappers aan het woord.

News

Vrouwelijke wetenschappers lopen geld mis

Mannelijke wetenschappers verdienen nog altijd honderden euro’s meer dan hun vrouwelijke collega’s van dezelfde leeftijd. Ze zijn vaker hoogleraar en komen in hogere functies terecht.

News

KNAW wil meer vrouwelijke leden

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wil meer vrouwen toelaten. Komend jaar gaat het genootschap van topwetenschappers een inhaalslag maken.

News

PvdA-programma volgt lijn Bussemaker

De overstap van hbo naar wo moet goedkoper worden, schrijft de Partij van de Arbeid in haar nieuwe verkiezingsprogramma. Ook kunnen universiteiten straks verplicht worden om meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen.

News

Achterstellen van vrouwen? Minder geld!

In de wetenschap verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. En nee, dat komt niet doordat ze vaker in deeltijd werken. We moeten maar eens harde eisen gaan stellen, zegt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

News

KNAW: Te weinig vrouwen en allochtonen

Aan de universiteit zijn bestuurders en onderzoeksleiders voornamelijk blanke mannen. Daar moet iets aan veranderen, vindt president José van Dijck van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

News

Hoe doorbreek je het mannenbolwerk?

Hoe doorbreek je het mannenbolwerk in de academische wereld? Wacht niet tot mannen met pensioen gaan voor je een vrouw als hoogleraar benoemt, oppert de Leidse hoogleraar Eveline Crone van de actiegroep Athena’s Angels.

News

Nog steeds weinig vrouwelijke hoogleraren

De top van de wetenschappelijke ladder wordt nog altijd gedomineerd door mannen. Vrouwen hebben minder kans om hoogleraar te worden en krijgen bovendien minder betaald.

Read more articles