News

Hoger onderwijs trekt meisjes wél naar techniek

In tegenstelling tot de mbo-instellingen slagen hogescholen en universiteiten er prima in om vrouwen naar hun techniekopleidingen te lokken. Inmiddels is bijna een kwart van de techniekstudenten in het hoger onderwijs vrouw.

News

Meer vrouwelijke KNAW-leden, maar inhaalslag blijft uit

De KNAW heeft vandaag 26 nieuwe leden gekozen, onder wie UT-hoogleraren Suzanne Hulscher en Bram Nauta. Normaal gesproken kiest de Akademie, die ruim vijfhonderd leden telt, elk jaar zestien nieuwkomers, maar dit jaar hield ze een extra ronde voor tien vrouwelijke wetenschappers.

News

Man nog steeds hoogst opgeleid

Nog altijd zijn mannen in een relatie het hoogst opgeleid, al is dit aandeel in dertien jaar tijd iets afgenomen. Jonge vrouwen maken een inhaalslag, blijkt uit cijfers van het CBS.

News

Wereldwijd meer vrouwelijke wetenschappers

Het aantal vrouwelijke wetenschappers is wereldwijd toegenomen. Ze zijn nog altijd in de minderheid, maar het verschil met mannen wordt in de loop der jaren steeds kleiner.

News

Rector wil sturing geven vanuit de inhoud

De blik naar buiten, weten wat er op de werkvloer leeft en vooral zich hard maken voor de inhoud van onderwijs en onderzoek. Thom Palstra is honderd dagen rector magnificus van de UT. Hij voelt zich welkom. ‘Maar echt thuis ben ik pas als er meer en diepere individuele relaties zijn.’

News

OBP Vrouwennetwerk zoekt stuurgroepleden

Het OBP Vrouwennetwerk zoekt nieuwe stuurgroepleden die meedenken over de doelen van het netwerk, activiteiten willen organiseren of affiniteit met social media hebben. Het vrouwennetwerk wil een bijdrage leveren aan een inclusieve UT-cultuur en de positie van OBP-vrouwen verbeteren.

News

'Westerdijkjaar': de eerste vrouwelijke hoogleraar

Het is op de kop af honderd jaar geleden dat Johanna Westerdijk als eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd benoemd. Daarom opent minister Bussemaker vandaag een presentatie in Utrecht. Op de buitengevel hangt een lint met daarop alle namen van de huidige Nederlandse hoogleraren, dus ook die van de UT.

News

Vrouwen blijven minder lang hoogleraar

Vrouwelijke hoogleraren stoppen eerder dan hun mannelijke collega’s. Daardoor duurt het langer voordat er aan de Nederlandse universiteiten evenveel mannen als vrouwen hoogleraar zijn.

News

Jonge vrouwen werken meer in deeltijd dan mannen

Kinderen of niet: jonge vrouwen kiezen er vaker voor om in deeltijd te werken dan mannen, ook als ze net zijn afgestudeerd. Dit zorgt ervoor dat ze op latere leeftijd economisch minder zelfstandig zijn.

News

'Noodzakelijk en stap in de goede richting'

Minister Bussemaker trekt dit jaar vijf miljoen euro uit om honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. Wat vinden vrouwelijke universitair hoofddocenten aan de UT van dit plan en wat zijn hun ambities? Drie wetenschappers aan het woord.

News

Vrouwelijke wetenschappers lopen geld mis

Mannelijke wetenschappers verdienen nog altijd honderden euro’s meer dan hun vrouwelijke collega’s van dezelfde leeftijd. Ze zijn vaker hoogleraar en komen in hogere functies terecht.

News

KNAW wil meer vrouwelijke leden

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wil meer vrouwen toelaten. Komend jaar gaat het genootschap van topwetenschappers een inhaalslag maken.

Read more articles