• EN
 • NL
News

Studenten schieten weinig op met compensatie hoge energiekosten

Lang niet alle studenten profiteren van de overheidssteun voor de sterk gestegen energieprijzen. Het kabinet erkent dat het geld ‘niet uitsluitend’ terechtkomt bij wie dit het hardst nodig heeft.

 • EN
 • NL
News

Compensation for high energy costs of little avail to students

State support to compensate for the sharp surge in energy prices is by no means beneficial for all students. The government acknowledges that the money ‘does not exclusively’ reach those who need it most.

 • EN
 • NL
News

Student van arme ouders gaat sneller op kamers

Studenten gaan eerder op zichzelf wonen als hun ouders een krappe portemonnee hebben. En studenten op kamers hebben weer vaker financiële zorgen dan thuiswoners.

 • EN
 • NL
News

Students from low-income families more likely to live on their own

Students are more likely to choose to live on their own if their parents aren’t well off. And students who do strike out on their own are more likely to have financial worries than those still living at home.

 • EN
 • NL
News

Gemeente Enschede wil geen ‘kamerverhuurder’ spelen

De gemeente Enschede zegt ‘niet op de hoogte te zijn gesteld’ door de UT over de flinke toestroom studenten en de daarbij horende problematiek rondom studentenhuisvesting. Wat kan de gemeente nu nog betekenen voor de dakloze student?

 • EN
 • NL
News

Enschede Municipality does not want to play 'landlord'

The municipality of Enschede says it was 'not informed' by the UT about the large influx of students and the associated problems of student housing. What can the municipality now do for homeless students?

 • EN
 • NL
News

Woede na ‘heroverwegen’ studie op UT: ‘Ik kan het niet geloven’

Honderden aanstaande UT-studenten uit de EU zochten wekenlang zonder succes naar woonruimte in Enschede. Deze week ontvingen ze een brief van de UT, met de boodschap om een studie in Twente te heroverwegen. ‘Ik heb niet eens een ticket terug naar Litouwen.’

 • EN
 • NL
News

Anger after 'reconsidering' a study at UT: 'I can't believe it'

Hundreds of prospective UT students from the EU have been looking for accommodation in Enschede for weeks without success. This week they received a letter from the UT, telling them to reconsider studying in Twente. 'I don't even have a ticket back to Lithuania'.

 • EN
 • NL
News

UT adviseert: ‘Kom niet studeren zonder woning’

Meer dan een kwart van de internationale studenten uit de EU heeft nog geen woning gevonden in Enschede. Ze ontvingen vanmorgen een brief waarin de UT adviseert om hun inschrijving aan de universiteit te heroverwegen. ‘We versturen het advies met pijn in ons hart.’

 • EN
 • NL
News

UT advises: ‘Don’t come study here if you don’t have accommodation’

More than a quarter of international students from the EU have not yet found accommodation in Enschede. This morning they received a letter in which the UT advises them to reconsider their enrollment at the university. ‘We provide this advice with pain in our hearts.’

 • EN
 • NL
News

LSVb: ‘Studenten betalen steeds vaker een te hoge huur’

Veel studenten betalen te veel huur voor hun kamer, waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht moeten bewoners diep in de buidel tasten. In Enschede zijn de kamers het goedkoopst.

 • EN
 • NL
News

‘More and more students paying way too much rent’

National student union LSVb has issued a warning about the extremely high rents students currently pay for their rooms. Especially in cities like Amsterdam, Rotterdam and Utrecht, access to accommodation requires deep pockets. The cheapest rooms are found in Enschede.

News

LSVb maakt ranking van woonbeleid: Enschede in middenmoot

Van de dertien grote studentensteden heeft Maastricht het beste beleid op het gebied van studentenhuisvesting, vindt de Landelijke Studentenvakbond. Onderaan staat Tilburg, waar studenten tijdelijk in tenten moesten overnachten. Enschede staat op een gedeelde plek vijf.

News

Kampeerstudent heeft nu een kamer

Bij de start van een nieuw studiejaar verschijnen er steevast verhalen over woningzoekende studenten die noodgedwongen in tenten slapen. Maar volgens minister Van Engelshoven komt dat in werkelijkheid maar weinig voor.

News

Woningnood onder studenten nog lang niet voorbij

Sinds het verdwijnen van de basisbeurs gaan minder studenten op kamers. Toch blijft de druk op de woningmarkt groot, blijkt uit nieuwe cijfers, met name doordat er steeds meer buitenlandse studenten hierheen komen.

News

Woningmarkt studenten voorlopig niet in evenwicht

Studiesteden waar de woningnood onder studenten hoog is, bouwen er tot 2026 flink wat kamers bij. Toch verwachten onderzoekers dat maar de helft erin zal slagen om de overspannen lokale kamermarkt in 2026 tot bedaren te brengen.

News

Aanpak kamernood: Amsterdam meest voortvarend

Gemeenten zijn volgens minister Ollongren goed op weg om het tekort aan studentenwoningen aan te pakken. Maar het is niet uit te sluiten dat studenten ook dit jaar tijdelijk in tenten moeten bivakkeren. In Enschede is een tekort van 283 woningen.

News

Wat is huisjesmelker in het Engels?

Buitenlandse studenten moeten hoge huurprijzen makkelijker kunnen aanvechten, vindt de Tweede Kamer. Daarom moet de voorlichting van de huurcommissie deels in het Engels worden vertaald.

Read more articles